вівторок, 22.06.2021

Наказ Мінекономрозвитку України від 14.06.2016 № 972 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2016  № 972

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
02 липня 2016 р. 
за № 914/29044

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, пункту 2постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”, Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами законодавстваНАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність, деякі накази Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації, Комітету України з питань стандартизації, метрології та сертифікації, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України та Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики згідно зпереліком, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Перший 
віце-прем’єр-міністр України - 
Міністр економічного розвитку 
і торгівлі України
С.І. Кубів

Додаток 
до наказу Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
від 14.06.2016 № 972

ПЕРЕЛІК 
наказів Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації, Комітету України з питань стандартизації, метрології та сертифікації, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України та Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, що втратили чинність

1. Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 22 травня 1996 року № 200 “Про затвердження Переліку нормативних документів, еталонів, стандартних зразків і засобів вимірювань, які можуть переміщуватися через митний кордон України з метою повірки або метрологічної атестації”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 1996 року за № 252/1277.

2. Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 11 вересня 1998 року № 703 “Про затвердження Порядку проведення експертизи щодо відповідності засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України, вимогам Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 жовтня 1998 року за № 622/3062.

3. Наказ Комітету України з питань стандартизації, метрології та сертифікації від 12 серпня 1999 року № 99 “Про затвердження Інструкції про порядок перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 грудня 1999 року за № 833/4126 (із змінами).

4. Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 17 травня 2000 року № 314 “Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках (ПМУ 17-2000)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 липня 2000 року за № 394/4615.

5. Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 17 травня 2000 року № 315 “Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань (ПМУ 16-2000)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 липня 2000 року за № 393/4614.

6. Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 13 лютого 2002 року № 91 “Про затвердження Порядку проведення атестації державних інспекторів з метрологічного нагляду (ПМУ 22-2002)”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2002 року за № 199/6487.

7. Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 19 лютого 2002 року № 100 “Про затвердження Порядку оформлення та видачі сертифікатів затвердження типу засобів вимірювальної техніки, сертифікатів відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу та свідоцтв про визнання затвердження типу засобів вимірювальної техніки”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 березня 2002 року за № 222/6510 (із змінами).

8. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 09 грудня 2004 року № 271 “Про затвердження Порядку встановлення приналежності засобів вимірювальної техніки до таких, що призначені для використання у побутовій сфері та не підлягають державним приймальним і контрольним випробуванням”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 року за № 1639/10238.

9. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 09 грудня 2004 року № 272 “Про затвердження Порядку обліку підприємств, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, ремонтом, продажем і прокатом засобів вимірювальної техніки”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 року за № 1643/10242.

10. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 травня 2005 року № 108 “Про затвердження Інструкції щодо умов і правил проведення ремонту засобів вимірювальної техніки”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 травня 2005 року за № 560/10840 (із змінами).

11. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 травня 2005 року № 110 “Про затвердження Порядку встановлення приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 травня 2005 року за № 561/10841.

12. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 15 вересня 2005 року № 262 “Про затвердження Порядку складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 жовтня 2005 року за № 1139/11419.

13. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 січня 2006 року № 3 “Про затвердження Положення про Реєстр державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2006 року за № 101/11975.

Директор департаменту 
технічного регулювання


Л.М. Віткін

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0914-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт