вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 409 "Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування реалізації пального"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 6 липня 2016 р. № 409 
Київ

Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування реалізації пального

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку електронного адміністрування реалізації пального, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113 “Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 730), такі зміни:

пункт 4 виключити;

у пункті 5:

в абзаці другому слова “платниками податку” замінити словами “платниками акцизного податку з реалізації пального (далі - платники податку)”;

в абзаці третьому слово “ЄДРПОУ,” замінити словами і цифрами “ЄДРПОУ; для уповноважених юридичних осіб, які ведуть облік діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: назва договору, найменування уповноваженої особи та податковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно зпунктом 63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 Кодексу;”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 34

 

 

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/409-2016-%D0%BF

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт