вівторок, 22.06.2021

Потанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 396 "Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 1 липня 2016 р. № 396 
Київ

Про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 22, ст. 855), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 49


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 липня 2016 р. № 396

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків

1. У пункті 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“оператор авторизованого електронного майданчика - юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика;”;

в абзаці сьомому слово “підготовки” замінити словом “прийняття”.

2. У пункті 12:

в абзаці першому слова “за одним” замінити словами “за одним (крім першого чи третього рівня)”;

абзаци шостий, чотирнадцятий, двадцять другий та тридцять другий викласти в такій редакції:

“Акредитація за першим рівнем передбачає зобов’язання авторизованого електронного майданчика безоплатно забезпечувати надання замовнику, державним (зокрема казенним) та комунальним підприємствам, їх дочірнім підприємствам, об’єднанням підприємств, а також господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка у статутному капіталі становить 50 і більше відсотків, можливості щодо:”;

“Акредитація за другим рівнем передбачає зобов’язання авторизованого електронного майданчика забезпечувати можливість учасників щодо:”;

“Акредитація за третім рівнем передбачає зобов’язання авторизованого електронного майданчика безоплатно забезпечувати надання замовнику можливості щодо:”;

“Акредитація за четвертим рівнем передбачає зобов’язання авторизованого електронного майданчика забезпечувати можливість учасників щодо:”.

3. Пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі тимчасової відсутності на веб-порталі Уповноваженого органу технічної можливості проведення передбачених Законом деяких видів процедур закупівлі та/або закупівлі за рамковими угодами Уповноважений орган може прийняти рішення щодо попередньої авторизації електронних майданчиків на підставі відповідного рішення комісії.”.

4. У пункті 19 слова “, та відповідність вимогам Закону” виключити.

5. У тексті Порядку слова “тендерної пропозиції” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника процедури закупівлі” у відповідному відмінку і числі, а слова “рішення щодо авторизації” - словами “рішення щодо авторизації (попередньої авторизації)”.

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/396-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт