п'ятниця, 25.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 400 "Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 1 липня 2016 р. № 400 
Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 740 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 22, ст. 1623; 2009 р., № 74, ст. 2533; 2011 р., № 101, ст. 3707; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2015 р., № 50, ст. 1603), такі зміни:

пункт 24 після слів “ДСА та її територіальних управлінь” доповнити словами “, Національного антикорупційного бюро”;

пункт 25 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“працівникам Національного антикорупційного бюро - його Директором;”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 72

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/400-2016-%D0%BF

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт