четвер, 17.06.2021

Ухвала Конституційного суду України від 11.05.2016 № 30-у/2016 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Петруся Віктора Івановича щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 118 Земельного...

УХВАЛА 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Петруся Віктора Івановича щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 118 Земельного кодексу України

м. Київ 
11 травня 2016 року 
№ 30-у/2016

Справа № 2-17/2016

Конституційний Суд України у складі суддів:

Бауліна Юрія Васильовича - головуючого, 
Запорожця Михайла Петровича - доповідача, 
Касмініна Олександра Володимировича 
Колісника Віктора Павловича, 
Литвинова Олександра Миколайовича, 
Мельника Миколи Івановича, 
Мойсика Володимира Романовича, 
Саса Сергія Володимировича, 
Сліденка Ігоря Дмитровича, 
Шаптали Наталі Костянтинівни, 
Шевчука Станіслава Володимировича,

розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Петруся Віктора Івановича щодо офіційного тлумачення положеньчастини шостої статті 118 Земельного кодексу України.

Заслухавши суддю-доповідача та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Петрусь В.І. звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частини шостої статті 118 Земельного кодексу України (далі - Кодекс), в яких урегульовано порядок безоплатної приватизації громадянами земельних ділянок, у редакції, "яка діяла на час виникнення спірних відносин до внесення в неї 16 вересня 2008 року змін".

Необхідність в офіційному тлумаченні вказаних положень Петрусь В.І. обґрунтовує неоднозначним, на його думку, їх застосуванням судами України при вирішенні питання щодо скасування рішень Одеської міської ради, якими йому відмовлено в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки.

Як стверджує суб'єкт права на конституційне звернення, така неоднозначність призвела до порушення його конституційних прав, зокрема права власності на землю.

Автор клопотання також порушує перед Конституційним Судом України питання стосовно законності постанови Малиновського районного суду міста Одеси від 28 листопада 2013 року, ухвал Одеського апеляційного адміністративного суду від 11 червня 2014 року та Вищого адміністративного суду України від 18 грудня 2014 року.

2. Конституційний Суд України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Третьою колегією суддів Конституційного Суду України Ухвали від 13 квітня 2016 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

Згідно з частиною другою статті 147пунктом 2 частини першої статті 150 Основного Закону України до повноважень Конституційного Суду України належить офіційне тлумачення Конституції України та законів України.

Суб'єкт права на конституційне звернення порушує перед Конституційним Судом України питання щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 118 Кодексу в редакції, "яка діяла на час виникнення спірних відносин до внесення в неї 16 вересня 2008 року змін", тобто в первинній редакції.

До вказаних положень Кодексу вносилися зміни законами України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву" від 16 вересня 2008 року № 509-VI, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю" від 5 листопада 2009 року № 1702-VI, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим" від 3 березня 2011 року № 3123-VI, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських господарств" від 16 червня 2011 року № 3523-VI, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" від 6 вересня 2012 року № 5245-VI, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення" від 2 жовтня 2012 року № 5395-VI, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок" від 2 липня 2013 року № 366-VII.

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України юрисдикція Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України поширюється на чинні нормативно-правові акти (Рішення від 14 листопада 2001 року № 15-рп/2001).

Отже, питання щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 118 Кодексу в первинній редакції, що втратили чинність, непідвідомче Конституційному Суду України.

У конституційному зверненні також порушено питання стосовно законності постанови Малиновського районного суду міста Одеси від 28 листопада 2013 року, ухвал Одеського апеляційного адміністративного суду від 11 червня 2014 року та Вищого адміністративного суду України від 18 грудня 2014 року.

До повноважень Конституційного Суду України не належить розгляд питань щодо законності актів органів державної влади (стаття 14 Закону України "Про Конституційний Суд України", ухвали Конституційного Суду України від 14 липня 2009 року № 45-у/2009, від 3 червня 2014 року № 67-у/2014, від 29 вересня 2015 року № 44-у/2015).

Отже, є підстави для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно зпунктом 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147150153 Конституції України, статтями 14424550 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Петруся Віктора Івановича щодо офіційного тлумачення положень частини шостоїстатті 118 Земельного кодексу України на підставі пункту 3 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному зверненні.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v030u710-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт