четвер, 17.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 381 "Про внесення змін до Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 24 червня 2016 р. № 381 
Київ

Про внесення змін до Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 216 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 27, ст. 916; 2015 р., № 53, ст. 1708), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 18


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 червня 2016 р. № 381

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку прийняття рішень про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків

1. В абзаці першому пункту 5 слова “Мінфіну, а також у разі потреби - іншим” замінити словом “заінтересованим”, а після слів “виконавчої влади” доповнити словами “, у тому числі”.

2. Пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

“6. Розгляд документів центральними та місцевими органами виконавчої влади здійснюється з урахуванням критеріїв, визначених частиною третьою статті 16 Закону України “Про індустріальні парки”.

7. Центральні та місцеві органи виконавчої влади не пізніше ніж через десять календарних днів з дати надходження документів подають Мінекономрозвитку інформацію про результати розгляду документів, у тому числі їх відповідність вимогам статей 8 і 9 Закону України “Про індустріальні парки”.”.

3. У пункті 8 слова “та позитивний висновок Мінфіну” виключити.

4. У пункті 10 слова “зокрема висновку Мінфіну та” замінити словами “а також”.

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/381-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт