п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Міністерства юстиції України від 21.06.2016 № 1733/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2016  № 1733/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 червня 2016 р. 
за № 888/29018

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації

У зв’язку зі змінами в організаційно-штатній структурі Міністерства юстиції та відповідно до пунктів 310 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації, що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України 
21.06.2016 № 1733/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
23 червня 2016 р. 
за № 888/29018

ЗМІНИ 
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації

1. У пунктах 9 та 10 розділу ІІІ  Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2016 року № 37/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2016 року за № 42/28172, слова «Департамент державної реєстрації» замінити словами «Департамент державної реєстрації та нотаріату».

2. У пунктах 9 та 10 розділу ІІІ Положення про Комісію з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2016 року № 37/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2016 року за № 43/28173, слова «Департамент державної реєстрації» замінити словами «Департамент державної реєстрації та нотаріату».

Директор Департаменту 
приватного права


О.М. Ференс

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0888-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт