четвер, 17.06.2021

Наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2016 № 520 "Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.06.2016  № 520

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
21 червня 2016 р. 
за № 879/29009

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

Відповідно до Бюджетного кодексу УкраїниПоложення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Улютін Д.В.) Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України та Голову Державної казначейської служби України.

Міністр

О. Данилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
01.06.2016 № 520

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
21 червня 2016 р. 
за № 879/29009

ЗМІНИ 
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

1. У підпункті 2.1.2 пункту 2.1 розділу II слова «(крім рахунків за надходженнями, що відповідно до законодавства складають кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів)» виключити.

2. Підпункт «б» пункту 3.7 розділу III викласти в такій редакції:

«б) дані, наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру та даним, що містяться у поданій клієнтом завіреній в установленому порядку копії прийнятого відповідно до законодавства наказу (розпорядження), в тому числі вищестоящої установи, або рішення відповідної виборчої комісії про результати місцевих виборів та протоколу сесії відповідної місцевої ради (для органів місцевого самоврядування) про призначення керівника у разі відсутності таких даних у Єдиному державному реєстрі у визначених законодавством випадках;».

3. У пункті 7.4 розділу VII:

1) в абзаці першому слова «не закриваються» замінити словами «закриваються на підставі заяви клієнта про закриття рахунків (додаток 11 до цього Порядку)»;

2) абзац третій після слів «клієнти подають» доповнити словами «заяву про відкриття рахунків,».

4. У додатку 2 до Порядку слова «орган Державної казначейської служби України, що звертається із службовою запискою» замінити словами «найменування органу Державної казначейської служби України, що звертається із службовою запискою».

5. У додатку 6 до Порядку слова «Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому відкривається рахунок» замінити словами «Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт».

6. У додатку 8 до Порядку слова «найменування органу Державної казначейської служби України, у якому відкриті рахунки» замінити словами «найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт».

7. У додатку 9 до Порядку слова «найменування органу Державної казначейської служби України, у якому відкриваються рахунки» замінити словами «найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт».

8. У додатку 10 до Порядку слова «найменування органу Державної казначейської служби України, у якому відкриваються/закриваються рахунки» замінити словами «найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт».

9. У додатку 11 до Порядку слова «Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому закривається рахунок» замінити словами «Найменування органу Державної казначейської служби України, у якому обслуговується клієнт».

Директор Департаменту 
державного бюджету


В.П. Лозицький

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0879-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт