вівторок, 22.06.2021

Наказ Мінрегіону України від 27.05.2016 № 132 "Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2016  № 132

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
09 червня 2016 р. 
за № 837/28967

Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності

Відповідно до абзацу десятого пункту 5 Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року № 1396, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок функціонування електронної системи здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, що додається.

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Козловська Н.В.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Вернигор Ю.Ю.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Кудрявцев О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до набрання чинності порядком подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку, встановленим Кабінетом Міністрів України відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

Е.Б. Кругляк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
27.05.2016  № 132

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
09 червня 2016 р. 
за № 837/28967

ПОРЯДОК 
функціонування електронної системи здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм функціонування електронної системи здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності (далі - Система).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

веб-сайт Системи - відокремлена частина Системи в мережі Інтернет, яка призначена для інформування суб’єктів звернення, подання документів, необхідних для ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису;

відповідальна особа - працівник Державної архітектурно-будівельної інспекції України, який має право доступу до Системи;

електронні документи щодо отримання ліцензії - документи встановленої форми, що подаються до органу ліцензування в електронній формі за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку для отримання ліцензії або внесення змін до переліку видів робіт із будівництва об’єктів ІV і V категорій складності;

електронний кабінет Системи - відокремлена частина Системи, яка призначена для авторизованої роботи відповідальної особи з електронними документами щодо отримання ліцензії;

права доступу - перелік дій, які відповідальна особа має право виконувати у Системі.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»«Про адміністративні послуги»«Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис».

3. Система призначена для подання документів в електронній формі за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку до органу ліцензування шляхом забезпечення:

можливості подання суб’єктом звернення електронних документів щодо отримання ліцензії;

реєстрації, опрацювання та розгляду електронних документів щодо отримання ліцензії відповідальною особою;

надання суб’єктам звернення інформації про стан та результати розгляду електронних документів щодо отримання ліцензії;

захисту інформації, що обробляється у Системі, відповідно до вимог чинного законодавства;

підтвердження цілісності електронних документів щодо отримання ліцензії та ідентифікації суб’єкта звернення.

4. Основними функціями Системи є:

доступ суб’єктів звернення до інформації про порядок здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності в електронній формі через веб-сайт Системи;

доступ до електронних документів щодо отримання ліцензії та їх заповнення через веб-сайт Системи;

накладання електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) на заповнені електронні форми;

подання документів до органу ліцензування в електронній формі за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку із фіксацією часу відправлення та часу одержання, цілісності та автентичності документів, зазначенням їх автора та можливості надання відомостей, що дозволяють простежити історію руху документа;

шифрування та розшифрування електронних документів щодо отримання ліцензії під час їх передачі;

перевірка цілісності електронних документів щодо отримання ліцензії;

ідентифікація суб’єкта звернення з використанням ЕЦП;

авторизація відповідальної особи в Системі;

реєстрація та прийняття до роботи електронних документів щодо отримання ліцензії;

фіксування етапів опрацювання та розгляду електронних документів щодо отримання ліцензії;

автоматичне інформування суб’єктів звернення про стан розгляду електронних документів щодо отримання ліцензії;

автоматичний контроль за дотриманням строків здійснення ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності в електронній формі;

оперативний пошук електронних документів щодо отримання ліцензії за їх реквізитами;

зберігання електронних документів щодо отримання ліцензії у Системі відповідно доЗакону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

управління правами доступу до інформації в Системі.

5. Користувачі Системи застосовують ЕЦП лише за умови використання надійних засобів ЕЦП та наявності посилених сертифікатів відкритих ключів.

6. Держателем Системи є Державна архітектурно-будівельна інспекція України як орган ліцензування.

7. Адміністратор Системи, який забезпечує її адміністрування, технічну підтримку, безперебійне функціонування, а також захист інформації у ній, виконує інші функції, визначені держателем Системи, визначається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України за погодженням із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

8. Державна архітектурно-будівельна інспекція України забезпечує:

розгляд електронних документів щодо отримання ліцензії з фіксацією всіх етапів розгляду документів у Системі;

надання (позбавлення) права доступу відповідальних осіб до Системи;

навчання відповідальних осіб роботі у Системі.

ІІ. Функціонування Системи

1. Надання та позбавлення права доступу відповідальних осіб до Системи здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

2. Відповідальні особи здійснюють реєстрацію, опрацювання та розгляд електронних документів щодо отримання ліцензії з фіксацією етапів у Системі відповідно до вимог цього Порядку.

3. Електронні документи щодо отримання ліцензії можуть мати такі статуси у Системі залежно від етапу їх розгляду:

«Нові» - електронні документи щодо отримання ліцензії, які надійшли від суб’єкта звернення через Систему;

«Прийняті» - електронні документи щодо отримання ліцензії, які прийняті до роботи відповідальною особою шляхом перевірки справжності ЕЦП та присвоєння вхідного номера;

«Неприйняті» - електронні документи щодо отримання ліцензії, які не прийняті до роботи відповідальною особою у зв’язку з непідтвердженням справжності ЕЦП;

«Повернуті без розгляду» - електронні документи щодо отримання ліцензії, які повернуто без розгляду;

«Передані на розгляд ліцензійної комісії» - електронні документи щодо отримання ліцензії, які передані на розгляд ліцензійної комісії Державної архітектурно-будівельної інспекції України;

«Розглянуті» - електронні документи щодо отримання ліцензії, які розглянуті на засіданні ліцензійної комісії Державної архітектурно-будівельної інспекції України та стосовно яких за результатами розгляду на підставі висновку ліцензійної комісії Державної архітектурно-будівельної інспекції України органом ліцензування прийнято відповідне рішення.

4. Електронні документи щодо отримання ліцензії подаються через Систему заявником шляхом заповнення шаблонів та/або у вигляді файлів, підписаних ЕЦП заявника.

Електронні документи щодо отримання ліцензії, що надійшли через Систему, відображаються у розділі «Нові» електронного кабінету Системи.

5. На подані електронні документи щодо отримання ліцензії створюється реєстраційна картка, яка містить:

перелік електронних документів щодо отримання ліцензії, які підписані ЕЦП суб’єкта звернення;

інформацію про документ (дата надходження, унікальний порядковий номер документа у Системі, статус документа, вхідний номер);

інформацію про суб’єкта звернення (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, найменування юридичної особи, адреса електронної пошти, номер телефону);

інформацію щодо справжності ЕЦП суб’єкта звернення;

назву адміністративної послуги;

спосіб отримання результату надання адміністративної послуги;

термін надання адміністративної послуги.

6. Прийняття відповідальною особою електронних документів щодо отримання ліцензії до роботи у Системі здійснюється у день їх надходження у такому порядку:

1) відповідальна особа здійснює перегляд реєстраційної картки нових електронних документів щодо отримання ліцензії в електронному кабінеті Системи та проводить перевірку справжності ЕЦП суб’єкта звернення за допомогою засобів Системи;

2) у разі підтвердження справжності ЕЦП відповідальна особа:

переводить електронні документи щодо отримання ліцензії у візуальну форму;

забезпечує присвоєння вхідного номера електронним документам щодо отримання ліцензії та вказує його у реєстраційній картці;

змінює статус документа на «Прийнятий».

Після зміни статусу документа на «Прийнятий» Система автоматично формує та відправляє інформацію стосовно надходження та реєстрації документа на електронну пошту суб’єкта звернення;

3) у разі непідтвердження справжності ЕЦП відповідальна особа переводить документ у статус «Неприйнятий».

Після зміни статусу документа на «Неприйнятий» Система автоматично формує та відправляє інформацію стосовно відмови у прийнятті документа через непідтвердження справжності ЕЦП на електронну пошту суб’єкта звернення.

7. Опрацювання електронних документів щодо отримання ліцензії здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури».

8. Реєстрація результату розгляду електронних документів щодо отримання ліцензії у Системі здійснюється у такому порядку:

1) у день направлення відповідного повідомлення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду відповідальна особа змінює статус документа у Системі на «Повернуті без розгляду».

Після зміни статусу документа на «Повернуті без розгляду» Система автоматично формує та відправляє інформацію стосовно результату надання адміністративної послуги на електронну пошту суб’єкта звернення;

2) у день надсилання матеріалів до ліцензійної комісії Державної архітектурно-будівельної інспекції України відповідальна особа змінює статус документа у Системі на «Передані на розгляд ліцензійної комісії».

Після зміни статусу документа на «Передані на розгляд ліцензійної комісії» Система автоматично формує та відправляє інформацію стосовно результату надання адміністративної послуги на електронну пошту суб’єкта звернення;

3) у день направлення органом ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії Державної архітектурно-будівельної інспекції України відповідного повідомлення про прийняте рішення відповідальна особа зазначає в реєстраційній картці електронних документів щодо отримання ліцензії вихідні номер та дату повідомлення, а також змінює статус документа у Системі на «Розглянуті».

Після зміни статусу документа на «Розглянуті» Система автоматично формує та відправляє інформацію стосовно результату надання адміністративної послуги разом із відповідним повідомленням на електронну пошту суб’єкта звернення.

9. Використання ЕЦП відповідальними особами здійснюється відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

10. Забезпечення захисту інформації у Системі, у тому числі персональних даних суб’єктів звернення, здійснюється із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю, яка складається із сукупності організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на унеможливлення витоку, перехоплення, втрати, знищення, модифікації та блокування інформації.

Директор 
Департаменту державних 
програм та розвитку 
житлового будівництва
Н.В. Козловська

 

 

 

Текст взтяо з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0837-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт