субота, 12.06.2021

Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2016 № 498 "Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2016  № 498

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 червня 2016 р. 
за № 846/28976

Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

Відповідно до пункту 58.1 статті 58 глави 4 розділу ІІ Податкового кодексу України,підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність із Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року № 1204, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за № 124/28254, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
23.05.2016 № 498

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 червня 2016 р. 
за № 846/28976

ЗМІНИ 
до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

1. У розділі ІІ:

1) у пункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Р» - у разі виявлення за результатами перевірок завищення або заниження податкових зобов'язань платника податків та застосування штрафних (фінансових) санкцій, передбачених Кодексом, за наслідками таких перевірок (крім грошових зобов’язань та/або штрафних (фінансових) санкцій, визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень) (додаток 2)»;

абзаци одинадцятийдванадцятий викласти в такій редакції:

«С» - у разі застосування штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та/або пені за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, в тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (додаток 10);

«ПС» - у разі застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового законодавства (крім штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень)   (додаток 11);»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«ПН» - у разі виявлення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкових накладних, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу (додаток 14).»;

2) в абзаці другому пункту 3 слово «(збільшення)» виключити.

2. У пункті 1 розділу ІV слова та цифри «(додаток 14)», «(додаток 15)» замінити відповідно словами та цифрами «(додаток 15)», «(додаток 16)».

3. Додатки 1011 викласти в новій редакції, що додаються.

4. Доповнити Порядок після додатка 13 новим додатком 14, що додається.

У зв’язку з цим додатки 1415 вважати відповідно додатками 15, 16.

Директор Департаменту 
податкової, митної політики 
та методології бухгалтерського 
обліку
Ю.П. Романюк


Додаток 10 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами податкових 
повідомлень-рішень платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 11 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами податкових 
повідомлень-рішень платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

Додаток 14 
до Порядку надіслання 
контролюючими органами податкових 
повідомлень-рішень платникам податків 
(пункт 2 розділу II)

ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІШЕННЯ

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0846-16

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт