п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2016 № 488 "Про затвердження Змін до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2016  № 488

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
07 червня 2016 р. 
за № 820/28950

Про затвердження Змін до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів

Відповідно до статті 69 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність із Законом України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2015 року за № 1058/27503, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
18.05.2016  № 488

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
07 червня 2016 р. 
за № 820/28950

ЗМІНИ 
до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів

1. Доповнити пункт 1 розділу ІІ після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«У разі відкриття/закриття одного спільного рахунку у цінних паперах для декількох осіб, у спільній власності яких перебувають цінні папери, депозитарні установи направляють Повідомлення щодо кожного платника податків окремо із зазначенням у Повідомленнях спільного рахунку.».

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати абзацами четвертим, п’ятим відповідно.

2. У пункті 1 розділу ІІІ:

1) у підпункті 2:

слова «юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

слова «припинення юридичної особи» замінити словами «припинення юридичної особи, іншої організації»;

2) доповнити підпункт 4 словами «(крім рахунків у цінних паперах)»;

3) підпункт 6 викласти в такій редакції:

«6) наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб інформації про направлення до Єдиного державного реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів або про узгодження плану реорганізації юридичної особи (у разі наявності податкового боргу), які формуються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;»;

4) підпункт 9 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 10 вважати підпунктом 9;

5) у підпункті 9 слова «відокремлених підрозділів» замінити словами «відокремлених підрозділів, іншої організації».

3. У пункті 1 розділу VI слово «ДРФО» замінити словами «Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків».

4. У додатку 4 до Порядку:

1) у рядку з кодом причини відмови 2 слова «припинення юридичної особи» замінити словами «припинення юридичної особи, іншої організації»;

2) рядок з кодом причини відмови 4 доповнити словами «(крім рахунків у цінних паперах)»;

3) рядок з кодом причини відмови 6 викласти в такій редакції:

«Наявність у Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб інформації про направлення до Єдиного державного реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів або про узгодження плану реорганізації юридичної особи (у разі наявності податкового боргу), які формуються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи»;

4) рядок з кодом причини відмови 9 виключити;

5) у рядку з кодом причини відмови 10 слова «відокремлених підрозділів» замінити словами «відокремлених підрозділів, іншої організації».

Директор Департаменту 
податкової, митної політики 
та методології 
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0820-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт