п'ятниця, 18.06.2021

Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 "Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2016  № 1657/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 червня 2016 р. 
за № 839/28969

Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Відповідно до статей 1112 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства юстиції України від 31 липня 2013 року № 1556/5 «Про затвердження Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2013 року за № 1324/23856 (зі змінами);

наказ Міністерства юстиції України від 31 березня 2015 року № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 349/26794 (зі змінами).

3. Установити, що до впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що забезпечуватиме формування та друк запитів на отримання відомостей з цього реєстру, такі запити подаються заявником шляхом заповнення бланка встановленої форми українською мовою друкованими літерами ручкою або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

4. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

5. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства юстиції України 
10.06.2016  № 1657/5

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 червня 2016 р. 
за № 839/28969

ПОРЯДОК 
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює умови, підстави та процедуру надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

запит - документ установленого Міністерством юстиції України зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо отримання виписки, витягу з Єдиного державного реєстру або документів, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі;

заявник - фізична особа, юридична особа, які бажають отримати відомості з Єдиного державного реєстру, або уповноважені ними особи;

уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації - державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - державний реєстратор) або посадова особа чи особа, яка перебуває у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації, що відповідно до законодавства отримала ідентифікатор доступу до Єдиного державного реєстру виключно для цілей прийняття запиту та видачі витягу з Єдиного державного реєстру або документів, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі, а у випадку надання виписки з Єдиного державного реєстру - посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України;

центр надання адміністративних послуг - утворений відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» центр надання адміністративних послуг.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до цього Закону.

3. Відомості з Єдиного державного реєстру надаються за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру у паперовій або електронній формах, що мають однакову юридичну силу та містять обов’язкове посилання на Єдиний державний реєстр, крім документів, що містяться в реєстраційній справі та надаються у паперовій формі.

У паперовій формі надаються:

виписка з Єдиного державного реєстру, яка надається державним реєстратором територіального органу Міністерства юстиції України, на аркушах формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора;

витяг з Єдиного державного реєстру, який надається уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації (крім державного реєстратора Міністерства юстиції України або його територіального органу), центру надання адміністративних послуг, нотаріусом, на аркушах формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків та без проставляння підпису і печатки;

документи, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи - підприємця (далі - реєстраційна справа), які надаються державним реєстратором суб’єкта державної реєстрації, що відповідно до закону уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі, шляхом виготовлення копій таких документів з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора на кожній сторінці.

В електронній формі надаються:

відомості з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі - портал електронних сервісів);

відомості з Єдиного державного реєстру у форматі бази даних або в іншому форматі у режимі реального часу на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.

4. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у розмірі, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

5. Виписка, витяг з Єдиного державного реєстру у паперовій формі, витяг та інші відомості з Єдиного державного реєстру в електронній формі надаються незалежно від місця зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

6. Відомості з Єдиного державного реєстру надаються у строки, встановлені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» або у випадках, передбачених цим Законом, у строки, визначені договором, укладеним з технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.

ІІ. Надання виписки, витягу з Єдиного державного реєстру у паперовій формі

1. Виписка, витяг з Єдиного державного реєстру в паперовій формі надаються за запитом про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (додатки 12) заявника шляхом звернення до уповноваженого суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг або нотаріуса.

2. Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, нотаріус за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формують та роздруковують запит, на якому заявник проставляє власний підпис (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ньому).

Після проставляння підпису на запиті уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, нотаріус реєструють запит в Єдиному державному реєстрі з присвоєнням йому за допомогою програмних засобів реєстраційного номера, що є відповідним кодом доступу та фіксацією дати й часу його реєстрації.

3. Під час прийняття запиту уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, нотаріус встановлюють особу заявника за документом, що посвідчує особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідчення особи без громадянства, посвідка на постійне або тимчасове проживання.

У разі подання запиту представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

4. Разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати за надання виписки, витягу з Єдиного державного реєстру або документів, що містяться в реєстраційній справі.

У разі подання запиту на отримання виписки з Єдиного державного реєстру заявник також подає документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

У разі якщо заявник звільнений від сплати послуг з проставлення апостиля, він пред’являє уповноваженій особі суб’єкта державної реєстрації документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, з якого відповідною особою виготовляється копія та долучається до поданого запиту.

5. Запит не підлягає реєстрації у Єдиному державному реєстрі у разі відсутності документа про внесення плати за надання виписки, витягу з Єдиного державного реєстру або документів, що містяться в реєстраційній справі, та документа про оплату послуги з проставлення апостиля (крім випадку, коли заявник звільнений від сплати послуг з проставлення апостиля).

6. Моментом прийняття запиту є дата і час його реєстрації у Єдиному державному реєстрі.

7. У запиті щодо надання виписки з Єдиного державного реєстру зазначаються:

1) щодо юридичної особи - ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - ідентифікаційний код);

2) щодо відокремленого підрозділу юридичної особи - ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;

3) щодо фізичної особи - підприємця - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

4) щодо громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - найменування громадського формування та його вид (громадське об’єднання, постійно діючий третейський суд, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації).

8. У запиті щодо надання витягу з Єдиного державного реєстру зазначаються:

1) щодо юридичної особи - один або декілька з таких критеріїв пошуку:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код;

керівник юридичної особи або інша особа, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

засновник (учасник) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України, паспортного документа іноземця, якщо засновник - фізична особа; найменування юридичної особи або ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа-резидент; найменування юридичної особи, країна резиденства, якщо засновник - юридична особа-нерезидент;

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, у тому числі кінцевий бенефіціарний власник (контролер) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України, паспортного документа іноземця;

вид громадського формування (політична партія, структурне утворення політичної партії; громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи; професійна спілка, об’єднання професійних спілок, організація профспілки, передбачена статутом профспілки, об’єднання організацій профспілок; організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців; творча спілка, місцевий осередок творчої спілки).

Критерій пошуку «вид громадського формування» застосовується виключно разом із одним або декількома з критеріїв пошуку, передбачених цим підпунктом;

2) щодо відокремленого підрозділу юридичної особи - один або обидва з таких критеріїв пошуку:

найменування відокремленого підрозділу;

ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;

3) щодо фізичної особи - підприємця - один або обидва з таких критеріїв пошуку:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

4) щодо громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - найменування громадського формування та його вид (громадське об’єднання, постійно діючий третейський суд, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації).

9. За результатом розгляду запиту щодо надання виписки, витягу з Єдиного державного реєстру державний реєстратор, уповноважена особа центру надання адміністративних послуг за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формують виписку, витяг з цього реєстру.

10. Виписка з Єдиного державного реєстру, копія запиту щодо надання такої виписки та документ про оплату послуги з проставлення апостиля або копія документа, що підтверджує право на звільнення від такої сплати, державним реєстратором територіального органу Міністерства юстиції України передаються уповноваженій посадовій особі відповідного територіального органу для проставлення на такій виписці апостиля та надання її заявникові відповідно до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року № 2268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1419/27864.

11. Витяг з Єдиного державного реєстру уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, нотаріусом надаються заявникові з обов’язковим встановленням особи такого заявника та перевіркою обсягу його повноважень відповідно до пункту 3 цього розділу.

Про отримання витягу з Єдиного державного реєстру заявник робить відмітку на відповідному запиті з проставленням власного підпису та дати отримання.

12. Запит та документи, подані разом із запитом, зберігаються у суб’єкта державної реєстрації, центрі надання адміністративних послуг відповідно до законодавства протягом трьох років.

Виписка, витяг з Єдиного державного реєстру, сформовані державним реєстратором, уповноваженою особою центру надання адміністративних послуг за допомогою програмних засобів на час розгляду запиту, зберігаються в електронній формі у Єдиному державному реєстрі.

ІІІ. Надання документів, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі

1. Документи, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі надаються за запитом про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи - підприємця (додаток 3), шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг, утвореного при суб’єкті державної реєстрації, що відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» уповноважений зберігати реєстраційні справи у паперовій формі.

У разі якщо відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами, документи, що містяться в реєстраційній справі у паперовій формі, надаються за запитом заявника шляхом звернення до Міністерства юстиції України або його територіальних органів, що відповідно до закону уповноважені зберігати реєстраційні справи у паперовій формі.

2. Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує та роздруковує запит, на якому заявник проставляє власний підпис за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ньому.

Після проставляння підпису на запиті уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг реєструє запит в Єдиному державному реєстрі з присвоєнням йому за допомогою програмних засобів вхідного номера, що є відповідним кодом доступу та фіксацією дати й часу його реєстрації.

3. Під час прийняття запиту уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг встановлює особу заявника за документом, що посвідчує особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідчення особи без громадянства, посвідка на постійне або тимчасове проживання.

У разі подання запиту представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

4. Під час прийняття запиту уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг інформує заявника про те, що персональні дані заявника використовуються відповідно до закону та виключно для цілей ведення Єдиного державного реєстру.

5. Разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати за надання документа в паперовій формі, що міститься у реєстраційній справі. Плата справляється за кожен отриманий документ.

Запит не підлягає реєстрації у Єдиному державному реєстрі у разі відсутності документа про внесення плати за надання документів, що містяться у реєстраційній справі.

6. Моментом прийняття запиту вважається дата і час його реєстрації у Єдиному державному реєстрі.

7. У запиті щодо надання документів, що містяться в реєстраційній справі, зазначаються критерії пошуку, передбачені пунктом 7 розділу ІІ цього Порядку.

Кількість документів, щодо яких подається запит, не обмежується.

8. У разі якщо заявником подано запит шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг, такий запит, документ, що підтверджує внесення плати за надання документів, що містяться в реєстраційній справі, на час його розгляду державним реєстратором зберігаються у центрі надання адміністративних послуг.

9. За результатом розгляду запиту щодо надання документів, що містяться в реєстраційній справі, державний реєстратор виготовляє копії таких документів для надання їх заявнику.

У разі якщо документи, що містяться в реєстраційній справі, містять відомості про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортні дані фізичних осіб, що відповідно до вимог законодавства не можуть бути надані заявнику, державний реєстратор забезпечує виготовлення копій відповідних документів без відображення відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків та/або паспортних даних фізичних осіб.

10. Копії документів, що містяться в реєстраційній справі, уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, надаються заявникові з обов’язковим встановленням особи такого заявника та перевіркою обсягу його повноважень відповідно до пункту 3 цього розділу.

Про отримання копій документів, що містяться в реєстраційній справі, заявник робить відмітку на відповідному запиті з проставлянням власного підпису та дати отримання.

11. Запит та документ, поданий разом з ним, зберігається у суб’єкта державної реєстрації, центрі надання адміністративних послуг відповідно до законодавства протягом трьох років.

ІV. Надання витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі

1. Витяг з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається через портал електронних сервісів виключно за умови реєстрації користувача на відповідному порталі.

2. Персональні дані користувача, отримані під час надання витягу з Єдиного державного реєстру, використовуються відповідно до закону та виключно для цілей ведення Єдиного державного реєстру.

3. Надання витягу з Єдиного державного реєстру забезпечується за допомогою програмних засобів шляхом формування такого витягу, який розміщується на порталі електронних сервісів для доступу до нього користувача з метою перегляду, копіювання та друку.

Формування витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами залежно від зазначених користувачем критеріїв пошуку, передбачених пунктом 8 розділу ІІ цього Порядку.

Надання витягу з Єдиного державного реєстру здійснюється після справляння плати за надання таких відомостей з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.

V. Безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі

1. Безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається через портал електронних сервісів з метою перегляду, копіювання та друку відомостей щодо:

1) юридичної особи;

2) відокремленого підрозділу юридичної особи;

3) фізичної особи - підприємця;

4) громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

5) виданих витягів з Єдиного державного реєстру.

2. Пошук відомостей в Єдиному державному реєстрі через портал електронних сервісів здійснюється за такими критеріями:

1) щодо юридичної особи - найменування або ідентифікаційний код юридичної особи;

2) щодо відокремленого підрозділу юридичної особи - найменування або ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;

3) щодо фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

4) щодо громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - найменування громадського формування та його вид (громадське об’єднання, постійно діючий третейський суд, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації);

5) щодо виданих витягів з Єдиного державного реєстру - номер та дата формування відповідного витягу.

3. Відомості про юридичну особу містять:

1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);

2) ідентифікаційний код;

3) організаційно-правову форму;

4) вид громадського формування (політична партія, структурне утворення політичної партії; громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи; професійна спілка, об’єднання професійних спілок, організація профспілки, передбачена статутом профспілки, об’єднання організацій профспілок; організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців; творча спілка, місцевий осередок творчої спілки);

5) статус громадського формування;

6) мету діяльності громадського формування;

7) відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство, або частку держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

8) перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа; відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку з державною реєстрацією;

9) інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформацію про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника;

10) місцезнаходження юридичної особи;

11) види діяльності;

12) назву органів управління юридичної особи;

13) відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

14) відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку - для громадського формування;

15) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників);

16) вид установчого документа (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо);

17) відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, - у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування;

18) дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи;

19) дату державної реєстрації, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі якщо державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;

20) дату державної реєстрації, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

21) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

22) дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

23) дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією;

24) відомості про заборону діяльності громадського формування: анулювання реєстрації або заборона діяльності політичної партії, заборона діяльності громадського об’єднання;

25) відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи;

26) дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та їх ідентифікаційні коди;

27) дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування та їх ідентифікаційні коди;

28) дату та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підставу для його внесення;

29) дату та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підставу для його внесення;

30) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;

31) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких юридична особа перебуває на обліку;

32) дату відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень);

33) інформацію про здійснення зв’язку з юридичною особою.

4. Відомості про державні органи і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб містять:

1) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);

2) ідентифікаційний код;

3) місцезнаходження юридичної особи;

4) дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів);

5) дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи;

6) дату державної реєстрації, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі якщо державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;

7) дату державної реєстрації, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

8) відомості про керівника юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата призначення або набуття повноважень, дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

9) відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

10) дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

11) відомості про перебування юридичної особи в процесі припинення;

12) дату та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підставу для його внесення;

13) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких юридична особа перебуває на обліку;

14) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;

15) дату відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень).

5. Відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи містять:

1) найменування відокремленого підрозділу;

2) ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;

3) місцезнаходження відокремленого підрозділу;

4) види діяльності відокремленого підрозділу;

5) відомості щодо юридичної особи: повне найменування юридичної особи та її ідентифікаційний код;

6) відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата призначення, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

7) відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку - для відокремленого підрозділу громадського формування;

8) відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника;

9) дату та номер запису про створення відокремленого підрозділу;

10) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких відокремлений підрозділ перебуває на обліку;

11) місце зберігання реєстраційної справи юридичної особи в паперовій формі;

12) відомості про закриття відокремленого підрозділу;

13) інформацію для здійснення зв’язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти.

6. Відомості про фізичних осіб - підприємців містять:

1) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи;

2) місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем);

3) види діяльності;

4) дату державної реєстрації, дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу - підприємця - у разі якщо державна реєстрація фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинностіЗаконом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;

5) дату та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

6) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;

7) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

8) прізвище, ім’я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;

9) дату та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підставу для його внесення;

10) дату відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підставу для її внесення;

11) дату відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця (для незавершених виконавчих проваджень);

12) інформацію про здійснення зв’язку з фізичною особою - підприємцем.

7. Відомості про громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, містять:

1) найменування громадського формування, у тому числі скорочене (за наявності);

2) вид громадського формування (громадське об’єднання, постійно діючий третейський суд, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації);

3) дату утворення громадського формування;

4) дату та номер запису про проведення державної реєстрації громадського формування в Єдиному державному реєстрі;

5) відомості про керівника громадського об’єднання; відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата призначення - для керівника, інформація для здійснення зв’язку: телефон та адреса електронної пошти, дані про наявність обмежень щодо представництва громадського об’єднання;

6) мету (цілі) діяльності;

7) місцезнаходження громадського формування;

8) відомості про припинення діяльності: дата та підстави для прийняття рішення про припинення діяльності;

9) вид установчого документа (за наявності);

10) місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

VІ. Доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру

1. Доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через портал електронних сервісів шляхом отримання витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі, а також до документів, що містяться в реєстраційній справі, в електронній формі.

2. Надання витягу з Єдиного державного реєстру здійснюється за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру шляхом його формування та розміщення на порталі електронних сервісів для доступу до нього користувача з метою перегляду, копіювання та друку.

Формування витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру залежно від зазначених користувачем критеріїв пошуку, передбачених пунктом 8 розділу ІІ цього Порядку.

Надання документів, що містяться в реєстраційній справі, в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру залежно від зазначених користувачем критеріїв пошуку, передбачених пунктом 7 розділу ІІ цього Порядку.

3. Для отримання витягу з Єдиного державного реєстру, документів, що містяться в реєстраційній справі, в електронній формі користувач обов’язково зазначає підставу для їх отримання (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) тощо).

4. Користувач вживає заходів для забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню відомостей з Єдиного державного реєстру, отриманих згідно з цим Порядком, відповідно до законодавства.

Забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості з Єдиного державного реєстру, отримані згідно з цим Порядком, крім випадків, передбачених законом.

VІІ. Зміст виписки та витягу з Єдиного державного реєстру

1. У виписці з Єдиного державного реєстру відображаються:

1) номер, дата та час формування виписки;

2) відомості про державного реєстратора, який сформував виписку;

3) відомості про особу, за запитом якої сформовано виписку: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), серія та номер паспорта;

4) найменування юридичної особи, або відокремленого підрозділу юридичної особи, або громадського формування або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи - підприємця;

5) ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) фізичної особи - підприємця;

6) місцезнаходження юридичної особи, або відокремленого підрозділу юридичної особи, або громадського формування або місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем) фізичної особи - підприємця;

7) прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, або від імені фізичної особи - підприємця, або громадського формування без довіреності, у тому числі підписувати договори, дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

8) відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів:

дата запису про взяття на облік та зняття з обліку, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, в якому юридична особа, або її відокремлений підрозділ, або фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому юридична особа, або її відокремлений підрозділ, або фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа, або її відокремлений підрозділ, або фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації - у разі зміни їх місцезнаходження;

9) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, або фізичної особи - підприємця, або громадського формування;

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця - у разі якщо державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

дата та номер запису про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи;

10) запис про перебування юридичної особи в процесі припинення або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - у разі якщо юридична особа перебуває у процесі припинення або підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця припинено;

11) види діяльності;

12) назви органів управління юридичної особи;

13) вид установчого документа (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо);

14) відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, - у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування;

15) інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою, фізичною особою - підприємцем: телефон, адреса електронної пошти.

2. У витязі про юридичну особу з Єдиного державного реєстру відображаються:

1) номер, дата та час формування витягу;

2) відомості про державного реєстратора, уповноважену особу центру надання адміністративних послуг, яка сформувала витяг (у разі надання витягу у паперовій формі);

3) відомості про особу, за запитом якої сформовано витяг, або про особу, яка отримала витяг через портал електронних сервісів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).

У разі якщо витяг отримано через портал електронних сервісів посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування, відображаються відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посаду та найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування;

4) підстава отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) тощо) (для державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб);

5) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру;

6) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);

7) ідентифікаційний код;

8) організаційно-правова форма;

9) вид громадського формування (політична партія, структурне утворення політичної партії; громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи; професійна спілка, об’єднання професійних спілок, організація профспілки, передбачена статутом профспілки, об’єднання організацій профспілок; організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців; творча спілка, місцевий осередок творчої спілки);

10) статус громадського формування.

На вибір заявника:

відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі;

мета діяльності громадського формування;

перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа; відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку з державною реєстрацією;

інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером); або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника;

місцезнаходження юридичної особи;

види діяльності;

назва органів управління юридичної особи;

відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку - для громадського формування;

розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників);

вид установчого документа (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо);

відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, - у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування;

інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи;

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі політичних партій, Реєстрі об’єднань громадян, Реєстрі творчих спілок - для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією;

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та їх ідентифікаційні коди;

дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування та їх ідентифікаційні коди;

відомості про заборону діяльності громадського формування: дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено анулювання реєстрації або заборону діяльності політичної партії, заборону діяльності громадського об’єднання;

місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;

дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів:

дата запису про взяття на облік та зняття з обліку, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, в якому юридична особа або її відокремлений підрозділ перебуває на обліку;

дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, назва та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому юридична особа або її відокремлений підрозділ перебуває на обліку;

клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа або її відокремлений підрозділ перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації - у разі зміни їх місцезнаходження;

відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи;

дані про символіку: вид символіки (партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз, емблема, інший вид), опис символіки, зображення символіки, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, дата взяття до відома повідомлення про втрату чинності символікою, підстави для зупинення розгляду документів, підстави для відмови в державній реєстрації, відомості про скасування реєстраційних дій, відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора, дані про оприлюднення результатів розгляду документів, поданих для державної реєстрації, дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, інформація про виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру;

дані про хронологію реєстраційних дій:

відомості для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації: дата та назва реєстраційної дії, підстави для зупинення розгляду документів, прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким зупинено розгляд документів;

відомості про відмову у державній реєстрації: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії, прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про відмову у державній реєстрації, місце проведення реєстраційної дії;

відомості про проведені реєстраційні дії: назва реєстраційної дії, дата та номер реєстраційної дії, дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення (у разі проведення реєстраційної дії на підставі судового рішення), прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію, місце проведення реєстраційної дії, тип змін, унесених реєстраційною дією.

3. У витязі про державні органи і органи місцевого самоврядування як юридичні особи з Єдиного державного реєстру відображаються:

1) номер, дата та час формування витягу;

2) відомості про державного реєстратора, уповноважену особу центру надання адміністративних послуг, яка сформувала витяг (у разі надання витягу в паперовій формі);

3) відомості про особу, за запитом якої сформовано витяг, або про особу, яка отримала витяг через портал електронних сервісів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).

У разі якщо витяг отримано через портал електронних сервісів посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування відображаються відомості про: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посаду та найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування;

4) підстава отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) тощо) (для державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб);

5) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру;

6) найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);

7) ідентифікаційний код;

8) організаційно-правова форма;

9) місцезнаходження юридичної особи.

На вибір заявника:

види діяльності;

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів);

відомості про керівника юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, дата призначення або набуття повноважень, дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон та адреса електронної пошти;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи;

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі якщо державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: ідентифікаційний код, найменування, місцезнаходження, види діяльності, відомості про керівника: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, дата призначення, наявність обмежень щодо представництва юридичної особи; інформація для здійснення зв’язку: телефон та адреса електронної пошти;

дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

дані про скасування рішення органу, що прийняв рішення про припинення юридичної особи;

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та їх ідентифікаційні коди;

дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування та їх ідентифікаційні коди;

місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;

дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів:

дата запису про взяття на облік та зняття з обліку, назва та ідентифікаційний код органу державної статистики, в якому юридична особа перебуває на обліку;

дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, найменування та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому юридична особа перебуває на обліку;

клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності;

строк, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації - у разі зміни їх місцезнаходження;

дані про хронологію реєстраційних дій:

відомості для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації: дата та назва реєстраційної дії; підстави для зупинення розгляду документів; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким зупинено розгляд документів;

відомості про відмову в державній реєстрації: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про відмову у державній реєстрації; місце проведення реєстраційної дії;

відомості про проведені реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення (у разі проведення реєстраційної дії на підставі судового рішення); прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; тип змін, унесених реєстраційною дією.

4. У витязі про відокремлений підрозділ юридичної особи з Єдиного державного реєстру відображаються:

1) номер, дата та час формування витягу;

2) відомості про державного реєстратора, уповноважену особу центру надання адміністративних послуг, яка сформувала витяг (у разі надання витягу у паперовій формі);

3) відомості про особу, за запитом якої сформовано витяг, або про особу, яка отримала витяг через портал електронних сервісів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).

У разі якщо витяг отримано через портал електронних сервісів, посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування відображаються відомості про: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посаду та найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування;

4) підстава отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) тощо) (для державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб);

5) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру;

6) найменування відокремленого підрозділу;

7) ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;

8) місцезнаходження відокремленого підрозділу.

На вибір заявника:

види діяльності відокремленого підрозділу;

відомості щодо юридичної особи: повне найменування юридичної особи та її ідентифікаційний код;

відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата призначення, наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку (для відокремленого підрозділу громадського формування);

дані про підрозділ громадського формування, що має статус юридичної особи (місцевий осередок громадського об’єднання, місцевий осередок творчої спілки, організацію профспілки);

дані про те, що юридична особа є відокремленим підрозділом громадського формування;

дані про те, що юридична особа є структурним утворенням політичної партії;

відомості про структурні утворення політичної партії:

вид структурного утворення політичної партії (обласна, міська, районна організація, первинний осередок, інше структурне утворення);

територія, у межах якої діє структурне утворення політичної партії, наявність статусу юридичної особи;

дата та номер рішення керівного органу політичної партії, яким завірено заяву про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії;

відомості про структурні утворення політичної партії із статусом юридичної особи;

додаткові відомості про структурні утворення політичної партії, що не мають статусу юридичної особи: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі, найменування (повне, скорочене (за наявності), дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, або в книзі обліку первинних осередків політичних партій, відомості про керівника структурного утворення: прізвище, ім’я, по батькові, відомості про склад керівних органів, місцезнаходження, номер телефону, відомості про припинення діяльності структурного утворення політичної партії: дата, шляхи (реорганізація, ліквідація (саморозпуск), заборона діяльності, анулювання реєстрації) та підстава припинення діяльності, підстави для зупинення розгляду документів, підстави для відмови в державній реєстрації, відомості про скасування реєстраційних дій, відомості про суб’єкта державної реєстрації та державного реєстратора, дані про оприлюднення результатів розгляду документів, які подані для державної реєстрації, місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі, дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника;

дата та номер запису про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи;

відомості про закриття відокремленого підрозділу;

інформація для здійснення зв’язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти;

місце зберігання реєстраційної справи юридичної особи в паперовій формі;

дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів: дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, найменування та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких відокремлений підрозділ перебуває на обліку;

дані про хронологію реєстраційних дій:

відомості для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації: дата та назва реєстраційної дії; підстави для зупинення розгляду документів; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким зупинено розгляд документів;

відомості про відмову в державній реєстрації: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про відмову у державній реєстрації; місце проведення реєстраційної дії;

відомості про проведені реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення (у разі проведення реєстраційної дії на підставі судового рішення); прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; тип змін, унесених реєстраційною дією.

5. У витязі про фізичну особу - підприємця з Єдиного державного реєстру відображаються:

1) номер, дата та час формування витягу;

2) відомості про державного реєстратора, уповноважену особу центру надання адміністративних послуг, яка сформувала витяг (у разі надання витягу у паперовій формі);

3) відомості про особу, за запитом якої сформовано витяг, або про особу, яка отримала витяг через портал електронних сервісів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).

У разі коли витяг отримано через портал електронних сервісів посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування відображаються відомості про: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посаду та найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування;

4) підстава отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) тощо) (для державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб);

5) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру;

6) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).

На вибір заявника:

країна громадянства;

місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем);

види діяльності;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу - підприємця - у разі коли державна реєстрація фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинностіЗаконом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;

інформація для здійснення зв’язку з фізичною особою - підприємцем: телефон та адреса електронної пошти;

відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи - підприємця, у тому числі підписувати договори, тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені фізичної особи - підприємця;

місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;

дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів:

дата запису про взяття на облік та зняття з обліку, найменування та ідентифікаційний код органу державної статистики, в якому фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, найменування та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, - у разі зміни його місцезнаходження;

відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

дані про хронологію реєстраційних дій:

відомості для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації: дата та назва реєстраційної дії; підстави для зупинення розгляду документів; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким зупинено розгляд документів;

відомості про відмову у державній реєстрації: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про відмову у державній реєстрації; місце проведення реєстраційної дії;

відомості про проведені реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення (у разі проведення реєстраційної дії на підставі судового рішення); прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; тип змін, унесених реєстраційною дією.

6. У витязі про громадське формування, що не має статусу юридичної особи, з Єдиного державного реєстру відображаються:

1) номер, дата та час формування витягу;

2) відомості про державного реєстратора, уповноважену особу центру надання адміністративних послуг, яка сформувала витяг (у разі надання витягу у паперовій формі);

3) відомості про особу, за запитом якої сформовано витяг, або про особу, яка отримала витяг через портал електронних сервісів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).

У разі коли витяг отримано через портал електронних сервісів, посадовою особою органу державної влади або органу місцевого самоврядування відображаються відомості про: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посаду та найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування;

4) підстава отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження) тощо) (для державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб);

5) відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру;

6) про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи:

найменування, у тому числі скорочене (за наявності);

дата утворення громадського об’єднання;

місцезнаходження громадського об’єднання.

На вибір заявника:

дата та номер запису про проведення державної реєстрації громадського формування в Єдиному державному реєстрі;

перелік засновників громадського об’єднання: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа, відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв’язку з державною реєстрацією;

відомості про керівника громадського об’єднання; відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, дата призначення - для керівника, інформація для здійснення зв’язку: телефон та адреса електронної пошти, дані про наявність обмежень щодо представництва громадського об’єднання;

мета діяльності;

інформація для здійснення зв’язку: телефон та адреса електронної пошти;

відомості про припинення діяльності: дата та підстави для прийняття рішення про припинення діяльності;

вид установчого документа (за наявності);

місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;

дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

7) про відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій:

повне найменування відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;

ідентифікаційний код;

місцезнаходження відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації.

На вибір заявника:

вид (відокремлений підрозділ, філія, представництво тощо);

мета діяльності;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника;

відомості про іноземну неурядову (благодійну) організацію: повне найменування, місцезнаходження, країна реєстрації;

дата видачі довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації та дата закінчення строку дії довіреності;

дата реєстрації та номер у Реєстрі об’єднань громадян (для відокремлених підрозділів, зареєстрованих до 01 січня 2013 року);

дата та номер запису про проведення державної реєстрації громадського формування в Єдиному державному реєстрі;

вид установчого документа (за наявності);

місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;

відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів:

дата запису про взяття на облік та зняття з обліку, найменування та ідентифікаційний код органу державної статистики, в якому відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації перебуває на обліку;

дата та номер запису про взяття на облік як платника податків та зборів, платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, найменування та ідентифікаційний код органу державної фіскальної служби, в якому відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації перебуває на обліку;

клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації - у разі зміни їх місцезнаходження;

дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

відомості про припинення діяльності: дата та підстава рішення (рішення державного органу, рішення керівного органу іноземної неурядової організації, рішення суду) про припинення діяльності;

8) про постійно діючі третейські суди:

повне найменування;

місцезнаходження постійно діючого третейського суду.

На вибір заявника:

повне найменування засновника постійно діючого третейського суду, його ідентифікаційний код;

список третейських суддів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), освіта, спеціальність, останнє місце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю;

дата затвердження положення, регламенту про постійно діючий третейський суд;

дата реєстрації та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі постійно діючих третейських судів;

відомості про припинення діяльності: дата та підстави припинення діяльності;

дата та номер запису про проведення державної реєстрації постійно діючого третейського суду в Єдиному державному реєстрі;

місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі;

дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

9) дані про хронологію реєстраційних дій:

відомості про зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації: дата та назва реєстраційної дії; підстави для зупинення розгляду документів; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким зупинено розгляд документів;

відомості про відмову у державній реєстрації: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про відмову у державній реєстрації; місце проведення реєстраційної дії;

відомості про проведені реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення (у разі проведення реєстраційної дії на підставі судового рішення); прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, яким внесено до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; тип змін, унесених реєстраційною дією.

7. У разі відсутності відомостей у Єдиному державному реєстрі щодо юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру у відповідному полі витягу вноситься запис «відомості відсутні».

8. Заявник може отримати відомості про хронологію реєстраційних дій шляхом отримання витягу з відомостями про хронологію таких дій з подальшим отриманням витягів з Єдиного державного реєстру на дату, яка передує даті певної реєстраційної дії, та на дату цієї реєстраційної дії.

9. Під час формування виписки та витягу з Єдиного державного реєстру програмними засобами ведення цього реєстру автоматично фіксується номер, дата та час такого формування, а також відомості про державного реєстратора, уповноважену особу центру надання адміністративних послуг, яка сформувала витяг, про особу, за запитом якої сформовано витяг, або про особу, яка отримала витяг через портал електронних сервісів.

10. За бажанням заявника до отриманого витягу з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів додаються установчі документи юридичної особи, актуальні на дату отримання такого витягу.

Директор Департаменту 
приватного права


О.М. Ференс

Додаток 1 
до Порядку надання відомостей 
з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань 
(пункт 1 розділу II)

ЗАПИТ
про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Директор Департаменту 
приватного права


О.М. Ференс

Додаток 2 
до Порядку надання відомостей 
з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань 
(пункт 2 розділу II)

ЗАПИТ
про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Директор Департаменту 
приватного права


О.М. Ференс

Додаток 3 
до Порядку надання відомостей 
з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань 
(пункт 1 розділу IIІ)

ЗАПИТ
про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи - підприємця

Директор Департаменту 
приватного права


О.М. Ференс

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0839-16/print1443083603474473

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт