п'ятниця, 25.06.2021

Рішення НКЦПФР від 17.05.2016 № 550 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

17.05.2016  № 550

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
03 червня 2016 р. 
за № 812/28942

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 26 листопада 2015 року № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до підпункту 3 пункту 2 розділу ІV Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів інституційних інвесторів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 року за № 1199/23731 (зі змінами), такі зміни:

доповнити абзац десятий після слів «та змін до нього» словами «, оформлених шляхом викладення статуту в новій редакції»;

доповнити абзац чотирнадцятий після слів «та всіх змін до нього» словами «, оформлених шляхом викладення статуту в новій редакції».

2. В абзаці другому підпункту 2 пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 2014 року № 1511 «Щодо запобігання порушенням прав інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2014 року за № 1534/26311 (зі змінами), слова «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» замінити словами «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

3. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0812-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт