п'ятниця, 18.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 14.06.2016 № 345 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.06.2016  № 345

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7154156 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити зміни до:

1) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517 (зі змінами), що додаються;

2) Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 919/9518 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рашкована В.Л.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління 
Національного банку України 
14.06.2016 № 345

ЗМІНИ 
до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У розділі 60 "Процентні доходи" класу 6 "Доходи":

1) у групі рахунків 600 "Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України" у характеристиці рахунків 6000 та 6002 літеру "П" замінити літерами "АП";

2) у групі рахунків 601 "Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках" у характеристиці рахунків 6010, 6011, 6014, 6015 та 6018 літеру "П" замінити літерами "АП";

3) у групі рахунків 602 "Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" у характеристиці рахунків 6020, 6021, 6022, 6023 та 6028 літеру "П" замінити літерами "АП";

4) у групі рахунків 604 "Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам" у характеристиці рахунків 6040, 6044 та 6045 літеру "П" замінити літерами "АП";

5) у групі рахунків 608 "Процентні доходи за операціями з філіями банку" у характеристиці рахунку 6080 літеру "П" замінити літерами "АП";

6) у групі рахунків 609 "Інші процентні доходи" у характеристиці рахунку 6099 літеру "П" замінити літерами "АП".

2. У розділі 70 "Процентні витрати" класу 7 "Витрати":

1) у групі рахунків 700 "Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України" у характеристиці рахунків 7000 та 7002 літеру "А" замінити літерами "АП";

2) у групі рахунків 701 "Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків" у характеристиці рахунків 7010, 7011, 7014 та 7015 літеру "А" замінити літерами "АП";

3) у групі рахунків 702 "Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання" у характеристиці рахунків 7020 та 7028 літеру "А" замінити літерами "АП";

4) у групі рахунків 703 "Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України" у характеристиці рахунку 7030 літеру "А" замінити літерами "АП";

5) у групі рахунків 704 "Процентні витрати за операціями з фізичними особами" у характеристиці рахунку 7040 літеру "А" замінити літерами "АП";

6) у групі рахунків 707 "Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами" у характеристиці рахунку 7070 літеру "А" замінити літерами "АП";

7) у групі рахунків 708 "Процентні витрати за операціями з філіями банку" у характеристиці рахунку 7080 літеру "А" замінити літерами "АП";

8) у групі рахунків 709 "Інші процентні витрати" у характеристиці рахунків 7096 та 7099 літеру "А" замінити літерами "АП".

Головний бухгалтер - 
директор Департаменту 
бухгалтерського облікуБ.В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови 
Національного банку України


В.Л. Рашкован

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління 
Національного банку України 
14.06.2016 № 345

ЗМІНИ 
до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. Пункт 2 Загальних положень викласти в такій редакції:

"2. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів та є обов'язковим для використання банками України."

2. У групі рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових установ" розділу 26 "Кошти клієнтів банку" класу 2 "Операції з клієнтами" у призначенні рахунку 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ" слова "або його територіальних управліннях за місцем створення банку" виключити.

3. У розділі 60 "Процентні доходи" класу 6 "Доходи":

1) у групі рахунків 600 "Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України" у характеристиці рахунків 6000 та 6002 літеру "П" замінити літерами "АП";

2) у групі рахунків 601 "Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках" у характеристиці рахунків 6010, 6011, 6014, 6015 та 6018 літеру "П" замінити літерами "АП";

3) у групі рахунків 602 "Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання" у характеристиці рахунків 6020, 6021, 6022, 6023 та 6028 літеру "П" замінити літерами "АП";

4) у групі рахунків 604 "Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам" у характеристиці рахунків 6040, 6044 та 6045 літеру "П" замінити літерами "АП";

5) у групі рахунків 608 "Процентні доходи за операціями з філіями банку" у характеристиці рахунку 6080 літеру "П" замінити літерами "АП";

6) у групі рахунків 609 "Інші процентні доходи" у характеристиці рахунку 6099 літеру "П" замінити літерами "АП".

4. У розділі 70 "Процентні витрати" класу 7 "Витрати":

1) у групі рахунків 700 "Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України" у характеристиці рахунків 7000 та 7002 літеру "А" замінити літерами "АП";

2) у групі рахунків 701 "Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків" у характеристиці рахунків 7010, 7011, 7014 та 7015 літеру "А" замінити літерами "АП";

3) у групі рахунків 702 "Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання" у характеристиці рахунків 7020 та 7028 літеру "А" замінити літерами "АП";

4) у групі рахунків 703 "Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України" у характеристиці рахунку 7030 літеру "А" замінити літерами "АП";

5) у групі рахунків 704 "Процентні витрати за операціями з фізичними особами" у характеристиці рахунку 7040 літеру "А" замінити літерами "АП";

6) у групі рахунків 707 "Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами" у характеристиці рахунку 7070 літеру "А" замінити літерами "АП";

7) у групі рахунків 708 "Процентні витрати за операціями з філіями банку" у характеристиці рахунку 7080 літеру "А" замінити літерами "АП";

8) у групі рахунків 709 "Інші процентні витрати" у характеристиці рахунків 7096 та 7099 літеру "А" замінити літерами "АП".

Головний бухгалтер - 
директор Департаменту 
бухгалтерського облікуБ.В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови 
Національного банку України


В.Л. Рашкован

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0345500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт