четвер, 17.06.2021

Наказ Міністерства фінансів України від 22.04.2016 № 455 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.04.2016  № 455

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 травня 2016 р. 
за № 718/28848

Про затвердження Змін до Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та постанови Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 48 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2012 року № 370, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2012 року за № 502/20815, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
22.04.2016  № 455

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 травня 2016 р. 
за № 718/28848

ЗМІНИ 
до Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України

1. Пункт 1.4 розділу І викласти в такій редакції:

«1.4. Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені у Держфінмоніторингу телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається до Держфінмоніторингу особисто чи через уповноважену громадянином особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.2 абзац перший після слів «у день їх надходження» доповнити словами «, а ті, що надійшли у неробочі день та час, - наступного робочого дня»;

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: «Письмове звернення, отримане за допомогою Інтернету, засобів електронного зв’язку (електронне звернення), перед реєстрацією роздруковується на папері.»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Електронне звернення приймається на електронну адресу sdv2@sdfm.gov.ua або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщена на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

Датою подання електронного звернення є дата надходження звернення на визначену електронну адресу або дата заповнення електронної форми та її відправлення. Якщо електронне звернення надійшло на визначену електронну адресу у неробочі день та час, то датою подання електронного звернення вважається наступний робочий день.

У разі якщо для розгляду електронного звернення по суті необхідно зазначати персональні дані заявника або інших осіб, за винятком тих, що містяться у зверненні, заявнику пропонується звернутися з усним або письмовим зверненням.»;

2) пункт 2.3 після слова «Письмові» доповнити словами «та усні».

3. Пункт 5.3 розділу V доповнити новим абзацом такого змісту:

«Після закінчення встановлених строків зберігання звернення громадян та документи щодо їх розгляду підлягають знищенню у порядку, встановленому законодавством України.».

4. У тексті Інструкції слова «Держфінмоніторинг України» у всіх відмінках замінити словом «Держфінмоніторинг» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту 
податкової, митної 
політики та методології 
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0718-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт