вівторок, 22.06.2021

Наказ Мінфіну України від 05.05.2016 № 475 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та..."

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.05.2016  № 475

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 травня 2016 р. 
за № 772/28902

Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку

Відповідно до вимог частини восьмої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та пункту 4 Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 966, з метою визначення процедури доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що додається.

2. Затвердити Інструкцію з унесення інформації до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 04 грудня 2012 року № 1272 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2013 року за № 192/22724.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) та Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
05.05.2016  № 475

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 травня 2016 р. 
за № 772/28902

ПОРЯДОК 
доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції

1. Цей Порядок, розроблений з метою реалізації частини восьмої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" тапункту 4 Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 966, визначає процедуру доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі – Перелік осіб).

2. Перелік осіб (зміни до нього) формується та затверджується Державною службою фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) протягом трьох робочих днів від дати надходження відомостей (документів) та інформації, зазначених у пунктах 2 і 3 Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 966.

3. Перелік осіб (зміни до нього) доводиться до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у файлах форматів XML та PDF за структурою та реквізитами, визначеними в Інструкції з унесення інформації до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 05 травня 2016 року № 475.

4. Розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу Переліку осіб (змін до нього, Переліку осіб із змінами до нього на поточну дату) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту його затвердження та супроводжується відповідним повідомленням у розділі новин цього сайта.

5. З метою проведення фінансового моніторингу суб’єкт первинного фінансового моніторингу завантажує Перелік осіб (зміни до нього, Перелік осіб із змінами до нього на поточну дату) з офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу.

Директор Департаменту 
податкової, митної 
політики та методології 
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0772-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт