п'ятниця, 25.06.2021

Наказ МВС України, МОН України, Мінінфраструктури України, Мінсоцполітики України від 05.04.2016 № 255/369/132/344 "Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та..."

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.2016  № 255/369/132/344

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
04 травня 2016 р. 
за № 672/28802

Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 487 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Вимоги до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України від 07 вересня 2009 року № 385/934/828/337 «Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2009 року за № 947/16963.

3. Керівникам територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, директору Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України, директору Департаменту ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України:

1) довести до відома закладів усіх форм власності, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, ці Вимоги;

2) організувати вивчення цих Вимог працівниками підпорядкованих служб і підрозділів;

3) забезпечити дотримання цих Вимог під час здійснення обстеження матеріально-технічної бази закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та проведення атестації спеціалістів, які здійснюють таку підготовку.

4. Головному сервісному центру МВС забезпечити контроль за дотриманням установлених вимог під час проведення державної акредитації таких закладів та атестації їх спеціалістів.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр 
внутрішніх справ України


А.Б. Аваков

Міністр 
освіти і науки України


С.М. Квіт

В.о. Міністра 
інфраструктури України


В.В. Омелян

Міністр 
соціальної політики України


П.В. Розенко


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства внутрішніх 
справ України, 
Міністерства освіти і науки 
України, 
Міністерства інфраструктури 
України, 
Міністерства соціальної 
політики України 
05.04.2016  № 255/369/132/344

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
04 травня 2016 р. 
за № 672/28802

ВИМОГИ 
до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку

І. Загальні вимоги

1. Заклад, що проводить підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - заклад), для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів повинен мати кабінети (класи), навчальні посібники і наочне приладдя, майданчик для навчання з початкового керування транспортними засобами (далі - майданчик) та транспортніазасоби.

2. Заклад може бути власником або орендарем кабінетів (класів), майданчиків, транспортних засобів, що підтверджується відповідними документами.

3. Кабінети (класи) повинні відповідати вимогам законодавства з охорони праці, правилам протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічним та державним будівельним нормам.

У разі проведення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з ручним керуванням з числа інвалідів або маломобільних груп населення кабінети (класи) та майданчики обладнуються з урахуванням їх потреб.

4. Відповідно до вимог робочих планів та програм кабінети (класи) повинні бути оснащені технічними засобами підготовки, навчальними і наочними посібниками, майданчик - спеціальними спорудами та дорожньою розміткою.

5. За наявності двигунів і агрегатів транспортних засобів їх встановлюють на підставки.

6. Робочі програми та плани з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв повинні виконуватися в повному обсязі.

ІІ. Перелік кабінетів (класів), майданчиків у закладі

1. Для підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів категорій «А1», «А», «В1», «В», «С1», «С», «D1», «D», «ВЕ», «С1Е», «СЕ», «D1Е», «DЕ» заклад повинен мати:

кабінет (клас) по вивченню будови й експлуатації транспортних засобів;

кабінет (клас) по вивченню Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху) та основ безпеки руху;

навчальний майданчик для початкового керування транспортними засобами.

2. За відсутності достатнього аудиторного фонду кабінети (класи) по вивченню будови й експлуатації транспортних засобів, Правил дорожнього руху можуть бути суміщені.

3. Додатково рекомендується мати клас контраварійної підготовки водіїв транспортних засобів.

ІІІ. Перелік матеріально-технічного забезпечення закладу

1. Кабінет (клас) по вивченню будови й експлуатації транспортних засобів повинен мати:

плакати з будови та технічного обслуговування транспортних засобів;

комплекти окремих механізмів рульового керування транспортними засобами та робочої гальмової системи.

2. Додатково рекомендується мати:

демонстраційні стенди (робочий цикл двигуна, кривошипно-шатунний механізм і механізм газорозподілу; систему охолодження і змащення двигуна, системи живлення дизелів і карбюраторних двигунів, газобалонні установки);

в розрізі: акумуляторні батареї, генератори і реле-регулятори, деталі системи запалювання, системи електричного пуску двигуна, контрольно-вимірювальні прилади, систему освітлення і сигналізації;

зчеплення і приводи керування зчепленням (місця розрізів - червоного кольору);

агрегати в розрізі: двигун, коробку передач, роздавальну коробку, карданну передачу, головну передачу, диференціал; деталі та елементи ходової частини, рульове керування, гальмову систему (місця розрізів - червоного кольору), або відеоматеріали згідно з вказаним переліком та монітори; технічні засоби підготовки і контролю знань, комп'ютерні засоби підготовки, мультимедійні засоби візуалізації навчального матеріалу, Інтернет.

3. Кабінет (клас) по вивченню Правил дорожнього руху та основ безпеки руху повинен мати:

стенд із дорожніми знаками;

комплект плакатів з Правил дорожнього руху та основ безпеки руху;

комплекти планшетів (для викладача) із зображенням різних перехресть і майданів з круговим рухом, а також макети транспортних засобів і дорожніх знаків на магнітах;

комплекти (не менше 10) схем перехресть і майданів (подібних зображеним на планшетах викладача), макетів транспортних засобів для слухачів або за наявності комп’ютерного класу - програми комп’ютерного моделювання проїзду перехресть;

навчально-наочні посібники про дорожню розмітку та її застосування на дорогах, мостах, шляхопроводах та в інших місцях;

макети світлофорів (всіх типів);

навчально-наочні посібники з вивчення сигналів регулювальника;

схему населеного пункту, у якому розташований заклад, або маршрут з позначенням місць установки засобів регулювання (регулювальників, світлофорів, дорожніх знаків, розмітки), аварійних і небезпечних ділянок;

навчально-наочні посібники з розміщення транспортних засобів на проїзній частині, маневрувань, обгону, проїзду залізничних переїздів, перевезення людей і вантажів, руху в колоні, технічного стану і обладнання транспортних засобів номерними, пізнавальними та попереджувальними знаками, написами і позначеннями;

навчально-наочні посібники з технічних прийомів безпечного керування транспортним засобом в різних дорожніх і гідрометеорологічних умовах;

схему транспортного засобу із зазначенням механізмів і приладів, що впливають на безпеку руху;

навчально-наочні посібники з надання першої медичної допомоги потерпілим при дорожньо-транспортних пригодах;

медичну аптечку водія;

стенд про дорожньо-транспортні пригоди, які скоєні в області (місті), та про їх причини.

4. Додатково рекомендується мати:

технічні комп'ютерні засоби програмованої підготовки і контролю знань, відеоматеріали з вивчення Правил дорожнього руху;

навчально-наочні посібники з теорії руху транспортного засобу і психофізіологічних основ керування транспортним засобом;

прилади для перевірки і тренування психофізіологічних якостей водія;

технічні засоби для комп'ютерної підготовки, відеоматеріали з Правил дорожнього руху та основ безпеки руху, монітори.

5. Вимоги до майданчика:

1) майданчик повинен мати тверде покриття та бути обладнаний відповідними засобами, що виключають рух по ньому сторонніх транспортних засобів та пішоходів;

2) майданчик повинен бути обладнаний такими елементами:

габаритними «тунелем», «двориком», «вісімкою», «зигзагоподібним переїздом» або «змійкою»;

пагорбом і косогором;

нерегульованим залізничним переїздом;

регульованим перехрестям;

дорожніми знаками, світлофорами, дорожньою розміткою;

3) розміри майданчика повинні забезпечувати розміщення всіх його елементів з урахуванням відстані, достатньої для виконання навчальних вправ;

4) елементи, розміщені на майданчику, повинні бути відокремлені вертикальними стійками на спеціальних підставках.

6. Вимоги до учбових транспортних засобів, що використовуються в закладах для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв:

1) учбові транспортні засоби, що використовуються в процесі підготовки водіїв, повинні бути обладнані відповідно до Правил дорожнього руху та зареєстровані відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 (із змінами).

Учбові транспортні засоби повинні відповідати категорії, за якою здійснюються підготовка, перепідготовка водіїв транспортних засобів;

2) учбові транспортні засоби, призначені для підготовки з навчання керуванню транспортними засобами на дорогах загального користування, повинні мати розпізнавальний знак «Учбовий транспортний засіб», бути обладнані місцем для спеціаліста, що проводить навчання, додатковими дзеркалом заднього виду та педалями зчеплення і гальмування;

3) учбові транспортні засоби, призначені для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів категорій «С», «С1», повинні бути постійно завантажені стаціонарним баластом не менше ніж на 2/3 вантажопідйомності;

4) загальні вимоги до дублюючих механізмів органів керування:

дублюючі механізми органів керування гальмовою системою та трансмісією (педалі, важелі тощо) повинні бути установлені за ергономічними вимогами в зоні дії ніг спеціаліста з підготовки до керування транспортним засобом;

елементи (ролики, важелі тощо) механізмів дублюючих педалей не повинні перешкоджати водію діяти ступнями ніг на основні педалі;

осьовий люфт у шарнірах механізмів дублюючих педалей не повинен перевищувати 0,3 мм;

дублюючі педалі повинні відслідковувати положення основних педалей;

зусилля на педалях дублюючих механізмів не повинно перевищувати 15 кГс;

дублюючі механізми органів керування гальмовою системою та трансмісією не повинні змінювати зусилля спрацьовування основних педалей більше ніж на 5%;

дублюючі механізми повинні забезпечувати повний і вільний хід основних педалей, що установлено згідно з нормативно-технічними документами транспортного засобу, а також повне виключення зчеплення та роботу приводу гальмових механізмів незалежно від водія;

конструкція дублюючих механізмів повинна виключати їх заїдання чи самовільне спрацьовування;

дублюючі механізми повинні забезпечувати керування транспортним засобом у всіх штатних ситуаціях;

дублюючі механізми не повинні перешкоджати спрацюванню інших органів керування або призводити до їх пошкодження (повинні бути виключені обрив проводів рухомими деталями, труднощі повертання керма, подача звукового сигналу, переключення передач);

5) додаткові вимоги до органів керування транспортними засобами, призначених для підготовки водіїв з числа інвалідів або маломобільних груп населення:

ручний привід акселератора повинен бути постійної дії (у вигляді важелів або кільця на кермі (поза кермом: збоку чи під ним)) та мати фіксацію;

ручний привід акселератора, установлений на кермі, не повинен призводити до збільшення зусилля обертання рульового колеса;

зусилля ручного приводу акселератора не повинно перевищувати 2-3 кГс на кожному важелі за умови одночасного натискання, 3-4 кГс на кільці і до 5 кГс на фіксованому приводі;

величина ходу ручного приводу акселератора не повинна перевищувати 50-65 мм для важелів на рулі та 45-55 мм для кільця;

конструкція ручного приводу акселератора повинна забезпечувати його роботу в повному діапазоні повороту колеса керма;

рукоятки ручних приводів органів керування не повинні мати гострих країв і виступати за площину колеса керма (крім акселератора на кермі);

конструкція дублюючих механізмів органів керування повинна виключати можливість потрапляння під їх рухомі деталі протезів (ушкоджених кінцівок). За необхідності повинні бути встановлені обмежувачі чи упори. Якщо через особливості інваліда (фізичні вади ніг, протези, що не гнуться) це неможливо здійснити, то штатні педалі керування слід обрізати нижче місць з'єднання з ручними приводами.

IV. Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів

1. Для проведення занять з Правил дорожнього руху, основ безпеки руху, будови та експлуатації транспортних засобів, надання першої медичної допомоги, навчання керуванню транспортними засобами залучаються особи, які пройшли атестацію в Регіональному сервісному центрі МВС (далі - спеціалісти).

2. Спеціалісти повинні мати:

для проведення занять з Правил дорожнього руху, основ безпеки руху, будови та експлуатації транспортних засобів - вищу освіту, посвідчення водія на право керування транспортними засобами;

для проведення занять з надання першої медичної допомоги - медичну освіту;

для проведення занять з навчання керуванню транспортними засобами - освіту не нижче професійно-технічної, посвідчення водія на керування транспортними засобами відповідної категорії, документ, що підтверджує навички керування транспортним засобом відповідної категорії більше трьох років протягом останнього часу.

3. Спеціалісти, які проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв, повинні знати законодавство з питань організації перевезень пасажирів і вантажів.

V. Облік підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв

1. Заняття, передбачені робочими програмами та планами, проводяться відповідно до розкладу, а практичні заняття з керування учбовими транспортними засобами - до графіків черговості керування транспортними засобами за формою згідно з додатком 1 до цих Вимог.

2. Основним документом обліку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв у закладі є журнал обліку успішності теоретичної підготовки (перепідготовки) та відвідування занять з практичних навичок керування транспортними засобами за формою згідно з додатком 2 до цих Вимог.

Професійно-технічні навчальні заклади здійснюють облік підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Також облік ведеться в індивідуальних картках обліку навчання на тренажерах і керування транспортними засобами за формою згідно з додатком 3 до цих Вимог.

В.о. директора 
Головного сервісного 
центру МВС УкраїниВ.А. Криклій

Директор 
Департаменту стратегічного 
розвитку дорожнього ринку 
та автомобільних перевезень 
Мінінфраструктури України

Р.В. Хміль

Заступник 
директора Департаменту 
професійно-технічної освіти 
МОН України - 
начальник відділу 
організаційно-педагогічної 
діяльності та соціальних 
питань
В.О. Карбишева

Директор 
Департаменту ринку праці 
та зайнятості 
Міністерства соціальної 
політики України

С.О. Кікіна

Додаток 1 
до Вимог до закладів, що проводять 
підготовку, перепідготовку 
і підвищення кваліфікації водіїв 
транспортних засобів, 
та кваліфікаційних вимог 
до спеціалістів, які здійснюють 
таку підготовку 
(пункт 1 розділу V)

ГРАФІК
черговості керування транспортними засобами категорії

Додаток 2 
до Вимог до закладів, що проводять 
підготовку, перепідготовку 
і підвищення кваліфікації водіїв 
транспортних засобів, 
та кваліфікаційних вимог 
до спеціалістів, які здійснюють 
таку підготовку 
(пункт 2 розділу V)

ЖУРНАЛ
обліку успішності теоретичної підготовки (перепідготовки) та відвідування занять з практичних навичок керування транспортними засобами

Додаток 3 
до Вимог до закладів, що проводять 
підготовку, перепідготовку 
і підвищення кваліфікації водіїв 
транспортних засобів, 
та кваліфікаційних вимог 
до спеціалістів, які здійснюють 
таку підготовку 
(пункт 3 розділу V)

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА
обліку навчання на тренажерах і керування транспортними засобами

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0672-16

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт