п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 № 303 "Про внесення змін до наказу МВС України від 21.03.2008 № 130 "Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2016  № 303

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 травня 2016 р. 
за № 702/28832

Про внесення змін до наказу МВС України від 21.03.2008 № 130 «Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом»

Відповідно до статті 16 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів», статті 52-1 Закону України «Про дорожній рух», пунктів 911 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, а також з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 березня 2008 року № 130«Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2008 року за № 309/15000, такі зміни:

1) пункти 2, 3 виключити.

У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 2;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.»;

3) пункт 5 виключити.

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та про уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 березня 2008 року № 130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2008 року за № 309/15000, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок приймання іспитів, видачі (обміну) ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, а також про облік і зберігання документів, що є підставою для видачі ДОПНВ-свідоцтв і свідоцтв про підготовку уповноважених, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 березня 2008 року № 130, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2008 року за № 310/15001, що додаються.

4. В. о. директора Головного сервісного центру МВС Криклію В.А. забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
внутрішніх справ України 
14.04.2016  № 303

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 травня 2016 р. 
за № 702/28832

ЗМІНИ 
до Положення про порядок спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та про уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами

1. У пункті 1.2 глави 1 слова та абревіатури «Департамент Державної автомобільної інспекції МВС України (далі - ДДАІ)» замінити словами та абревіатурами «Головний сервісний центр МВС України (далі - ГСЦ МВС)»;

2. У підпункті 2.1.1 пункту 2.1 глави 2:

абзац восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим-тринадцятим;

абзац дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий-тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-дванадцятим.

3. У пункті 3.3 глави 3:

1) в абзаці першому слова та абревіатури «ДДАІ та/або відділу (відділення) організації дорожнього руху в управліннях (відділах) Державної автомобільної інспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - У(В)ДАІ ГУМВС, УМВС)» замінити словами та абревіатурами «ГСЦ МВС та/або регіонального сервісного центру МВС (далі - РСЦ МВС)»;

2) в абзаці третьому слово та абревіатури «начальником У(В)ДАІ ГУМВС, УМВС» замінити словами та абревіатурами «директором ГСЦ МВС або РСЦ МВС».

4. У главі 4:

1) у підпункті 4.1.5 пункту 4.1 слова та цифру «(відповідно до вимог додатка 6 Правил)» замінити словами та цифрами «(відповідно до вимог додатка 5 або 8 Правил)», а слова та цифру «(відповідно до вимог додатка 8 Правил)» замінити словами та цифрою «(відповідно до вимогдодатка 7 Правил)»;

2) у пункті 4.2:

у підпункті 4.2.1 слова «Міністерством транспорту і зв'язку України» замінити словами «Міністерством інфраструктури України»;

абзац четвертий підпункту 4.2.12 викласти в такій редакції:

«медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840);»;

у підпункті 4.2.16 слова та абревіатури «відділі (відділенні) організації дорожнього руху У(В)ДАІ ГУМВС, УМВС» замінити абревіатурою «РСЦ МВС»;

3) у підпункті 4.4.1 пункту 4.4 слова «Міністерством транспорту та зв'язку України» замінити словами «Міністерством інфраструктури України».

5. У главі 5:

1) у першому реченні слова та абревіатури «відділу (відділення) організації дорожнього руху У(В)ДАІ ГУМВС, УМВС» замінити абревіатурами та словом «ГСЦ МВС або РСЦ МВС»;

2) у другому реченні абревіатуру «ДАІ» замінити словами та абревіатурою «територіальних органів з надання сервісних послуг МВС», а слово «рапорт» замінити словами «доповідну записку».

6. У тексті Положення абревіатуру «ДДАІ» замінити абревіатурою «ГСЦ МВС».

7. У додатках до Положення:

1) у додатку 3 слова та абревіатури «Начальнику У(В)ДАІ ГУМВС, УМВС України» замінити словом та абревіатурою «Директору РСЦ МВС»;

2) у додатку 5 слова «найменування підрозділу Державтоінспекції МВС України» замінити словами «найменування територіального органу з надання сервісних послуг МВС».

В.о. директора 
Головного сервісного центру МВС


В.А. Криклій

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0702-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт