вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 345 "Про внесення змін до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 1 червня 2016 р. № 345 
Київ

Про внесення змін до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 109), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 72

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 червня 2016 р. № 345

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації

1. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“Скаржник може відкликати подану скаргу на будь-якому етапі її розгляду. У такому випадку скарга залишається без розгляду.”.

2. Пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Суб’єкт розгляду скарги своєчасно повідомляє особам, запрошеним до розгляду скарги по суті, про час і місце розгляду скарги в один з таких способів:

1) телефонограмою (якщо номер телефону зазначено у скарзі);

2) шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Мін’юсту;

3) засобами електронної пошти (якщо адресу електронної пошти зазначено у скарзі та/або інших документах що додаються до скарги).”.

3. У пункті 11:

1) у першому реченні слова “суб’єкту оскарження та заінтересованим особам, зазначеним у скарзі або встановленим відповідно до відомостей реєстрів” замінити словами “особам, запрошеним до розгляду скарги по суті (крім скаржника)”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі повідомлення скаржником та/або його представником, іншими особами, які беруть участь у розгляді скарги по суті, про наявність судового спору між тими самими сторонами, з того ж предмета, з тих же підстав, про які зазначено у скарзі, ними надається копія відповідного рішення суду на засідання комісії.”.

4. Пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:

“Рішення, передбачені підпунктом “е” пункту 2 частини шостої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та підпунктом “е”пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, виконуються керівником органу, в якому працює посадова особа, відповідно до вимог законодавства.”.

5. Пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:

“Якщо комісія під час розгляду скарги по суті виявляє адміністративне правопорушення у сфері державної реєстрації, відповідальність за вчинення якого передбачена статтями 166-11 та166-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суб’єкт розгляду скарги складає протокол про адміністративне правопорушення у порядку, визначеному Мін’юстом.”.

6. У пункті 17 слова “заінтересованим особам, зазначеним у скарзі або встановленим відповідно до відомостей реєстрів, іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні” замінити словами “а також особам, які брали участь у розгляді скарги по суті”.

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/345-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт