п'ятниця, 25.06.2021

Постанова ВРУ від 31.05.2016 №1392-VIII "Про Звернення Верховної Ради України до Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, парламентів та керівництва держав - членів ЄС щодо запровадження Європейським Союзом безвізового..."

ПОСТАНОВА 
Верховної Ради України

Про Звернення Верховної Ради України до Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, парламентів та керівництва держав - членів ЄС щодо запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Звернення Верховної Ради України до Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, парламентів та керівництва держав - членів ЄС щодо запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

2. Доручити Голові Верховної Ради України невідкладно направити текст Звернення до Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу та Європейської Комісії, а також забезпечити направлення тексту Звернення до парламентів та керівництва держав - членів ЄС.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

А.ПАРУБІЙ

м. Київ 
31 травня 2016 року 
№ 1392-VIII

ЗВЕРНЕННЯ 
до Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, парламентів та керівництва держав - членів ЄС щодо запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України

Підтверджуючи повагу України як європейської країни до європейських цінностей;

керуючись основоположними принципами політичної асоціації та економічної інтеграції, закладеними Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами - членами, з іншої сторони;

наголошуючи на взаємному визнанні важливості запровадження безвізового режиму для громадян України після створення умов для добре керованого та безпечного пересування людей;

виходячи із взаємних зобов’язань України та Європейського Союзу посилювати діалог, який ґрунтується на основних принципах солідарності, взаємної довіри, та співробітництво з питань міграції, надання притулку та управління кордонами; використовуючи системний підхід та приділяючи увагу: законній міграції і співробітництву у сфері боротьби з незаконною імміграцією, торгівлею людьми, боротьбі з організованою злочинністю та легалізацією (відмиванням) коштів, корупцією; зменшенню постачання та попиту на незаконні наркотичні засоби, посиленню співробітництва у сфері боротьби з тероризмом, а також ефективному виконанню положень Угоди про асоціаціюУгоди про реадмісію та Угоди про спрощений порядок оформлення віз;

беручи до уваги досвід ефективного співробітництва з Європейським поліцейським офісом (Європол), Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності (EMCDDA), Європейським агентством з охорони зовнішніх кордонів (FRONTEX), Європейською організацією з питань юстиції (Євроюст) та перспективи його подальшого поглиблення;

враховуючи тривалу та сталу позитивну практику застосування безвізових поїздок до держав - членів Європейського Союзу в рамках малого прикордонного руху, яким користуються майже 3,5 мільйона громадян України;

наголошуючи на належному виконанні Україною Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб як ефективного інструмента повернення нелегальних мігрантів;

зважаючи на успішну імплементацію посиленої Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз;

беручи до уваги завершення виконання Україною усіх критеріїв Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, що було підтверджено шостою доповіддю Європейської Комісії від 18 грудня 2015 року;

відзначаючи завершення виконання Україною взятих на себе додаткових зобов’язань у сфері боротьби з корупцією;

виходячи з намірів продовження процесу приведення міграційно-візової політики України у відповідність із стандартами і кращими практиками Європейського Союзу та держав - членів ЄС;

підтверджуючи намір продовжувати послідовну політику реформування правоохоронних органів України та судоустрою в цілому, системи боротьби з корупцією, організованою злочинністю та тероризмом;

враховуючи внесення Європейською Комісією 20 квітня 2016 року на розгляд Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу законодавчої ініціативи щодо змін до Регламенту Ради (ЄС) № 539/2001 від 15 березня 2001 року стосовно запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України;

усвідомлюючи складну міграційну ситуацію в Європейському Союзі, спричинену зростаючою військовою нестабільністю в регіоні Північної Африки та Близького Сходу, висловлюючи солідарність з Європейським Союзом та готовність надавати необхідну допомогу Європейським інституціям та державам - членам Європейського Союзу, зокрема шляхом забезпечення оперативного обміну інформацією з візово-міграційної проблематики, поглиблення співробітництва з Європейським агентством з охорони зовнішніх кордонів (FRONTEX), Європейським офісом підтримки притулку та іншими агенціями Європейського Союзу, а також майбутнім Європейським агентством з прикордонної і берегової охорони;

розуміючи мотиви внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 539/2001 від 15 березня 2001 року щодо механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму, який застосовуватиметься щодо всіх країн, громадяни яких користуються правом безвізового в’їзду на територію Європейського Союзу;

наголошуючи, що безвізовий діалог є інструментом розвитку двостороннього співробітництва та зміцнення довіри між Україною і Європейським Союзом,

Верховна Рада України:

наголошує, що запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для українських громадян має стати довгоочікуваним кроком Європейського Союзу у відповідь на рішення України щодо запровадження безвізового режиму поїздок для громадян держав - членів Європейського Союзу, яке було ухвалено у 2005 році, та з урахуванням повного виконання Україною критеріїв відповідного Плану дій вважає, що безвізовий режим взаємних поїздок створюватиме належні можливості для ефективної імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом шляхом пожвавлення міжлюдських контактів, студентських та молодіжних обмінів, культурної та гуманітарної співпраці, а також ділової активності;

звертає увагу, що з огляду на завершення виконання Україною всіх критеріїв Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для українських громадян, до України в цьому контексті не повинно висуватися жодних додаткових умов;

наголошує, що прогрес кожної країни у сфері безвізового діалогу з Європейським Союзом має оцінюватися окремо і неупереджено;

звертається до Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, парламентів, глав держав та урядів, міністрів юстиції і внутрішніх справ держав - членів Європейського Союзу, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії завершити всі юридичні процедури, які необхідні для схвалення законодавчої ініціативи про внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 539/2001 від 15 березня 2001 року щодо запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України вже найближчим часом, до початку літніх канікул.

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-19

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт