вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 30.05.2016 № 335 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

30.05.2016  № 335

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 715175556 Закону України "Про Національний банк України" тастатей 6667 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення оптимізації роботи Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 червня 2008 року № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 року за № 845/15536 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1.5 глави 1 слова "уповноваженою особою" замінити словом "Правлінням";

2) у додатках 1 - 4 до Положення слова "рішенням уповноваженої особи Національного банку України" замінити словами "рішенням Правління Національного банку України".

2. Унести до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2014 року № 863, такі зміни:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Рішення про віднесення банку до системно важливих приймає Правління Національного банку за пропозицією відповідного структурного підрозділу Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку";

2) у пункті 6 слово "Комісією" замінити словами "Правлінням Національного банку".

3. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0335500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт