п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Мінрегіону України від 22.04.2016 № 97 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Мінрегіону"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.04.2016  № 97

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 травня 2016 р. 
за № 736/28866

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Мінрегіону

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою приведення нормативно-правових актів Мінрегіону у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1062/25839, що додаються.

2. У формулі 7 пункту 2 розділу IV Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 180, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1063/25840, цифри «157» замінити цифрами «1,57».

3. У формулі 9 пункту 4 розділу ІІІ Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 181, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2014 року за № 1064/25841, цифри «157» замінити цифрами « 1,57».

4. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В.В.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Вернигор Ю.Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е.Б.

Перший заступник Міністра

В.А. Негода


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
22.04.2016  № 97

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 травня 2016 р. 
за № 736/28866

ЗМІНИ 
до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення

1. У пункті 2 розділу І:

1) абзац дев’ятий після слова «втрат» доповнити словами «та витрат»;

2) абзац одинадцятий після слова «встановлені» доповнити словами «відповідно до цього Порядку».

2. У розділі ІІ:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Галузеві ТНВПВ поділяються на: поточні галузеві ТНВПВ та перспективні галузеві ТНВПВ; галузеві ТНВПВ втрат води та галузеві ТНВПВ витрат води. Значення галузевих ТНВПВ втрат води встановлюється окремо від значень галузевих ТНВПВ витрат води.»;

2) після пункту 3 доповнити новими пунктами 4 та 5 такого змісту:

«4. Значення поточних галузевих ТНВПВ технологічних витрат води становить:

для підприємств, які використовують покупну воду, – 45 м-3 на 1000 м-3 піднятої води;

для підприємств, які використовують воду з підземних водозаборів без очищення, - 50 м-3 на 1000 м-3 піднятої води;

для підприємств, які використовують воду з підземних водозаборів і мають в технологічній схемі очищення фільтри знезалізнення, - 110 м-3 на 1000 м-3 піднятої води;

для підприємств, які використовують воду з поверхневих водозаборів і мають в технологічній схемі очищення швидкі фільтри, – 140 м-3 на 1000 м-3 піднятої води;

для підприємств, які використовують воду з поверхневих водозаборів і мають в технологічній схемі очищення контактні освітлювачі, – 185 м-3 на 1000 м-3 піднятої води.

Якщо підприємство має декілька типів водозаборів, то граничнодопустимий рівень технологічних витрат розраховується пропорційно кількості води, піднятої з кожного з них.

5. Значення перспективних галузевих ТНВПВ технологічних витрат води становить:

для підприємств, які використовують покупну воду, – 40 м-3/тис. м-3;

для підприємств, які використовують воду з підземних водозаборів без очищення, – 44 м-3/тис. м-3;

для підприємств, які використовують воду з підземних водозаборів і мають в технологічній схемі очищення фільтри знезалізнення, – 75 м-3/тис. м-3;

для підприємств, які використовують воду з поверхневих водозаборів і мають в технологічній схемі очищення швидкі фільтри, – 90 м-3/тис. м-3;

для підприємств, які використовують воду з поверхневих водозаборів і мають в технологічній схемі очищення контактні освітлювачі, – 110 м-3/тис. м-3.

Якщо підприємство має декілька типів водозаборів, то значення перспективних галузевих ТНВПВ технологічних витрат води розраховується пропорційно кількості води, піднятої з кожного з них.».

У зв’язку з цим пункт 4 вважати відповідно пунктом 6.

3. У розділі ІІІ:

1) пункти 56 викласти в такій редакції:

«5. Поточні ІТНВПВ не повинні перевищувати значень поточних галузевих ТНВПВ, встановлених у розділі ІІ цього Порядку, крім випадку, передбаченого підпунктом 3 пункту 10 розділу ІІІ цього Порядку.

6. Поточні ІТНВПВ технологічних витрат визначаються з урахуванням особливостей підйому, виробництва питної води, транспортування води, збору та очищення стічних вод, передбачених у технологічному регламенті підприємства.»;

3) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Перспективні ІТНВПВ технологічних витрат встановлюються у порядку, визначеному для ТНВПВ втрат води пунктом 7 цього розділу, а у випадках зміни технології підйому, виробництва питної води, транспортування води, збору та/або очищення стічних вод – шляхом повторного розрахунку поточних ІТНВПВ технологічних витрат з урахуванням нових технологій.».

Заступник директора 
Департаменту систем 
життєзабезпечення 
та житлової політики
В.В. Токаренко

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0736-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт