п'ятниця, 25.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 339 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 25 травня 2016 р. № 339 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (ЗП України, 1993 р., № 1-2, ст. 28; 1994 р., № 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1551; 2004 р., № 15, ст. 1047, № 27, ст. 1774, № 43, ст. 2840; 2006 р., № 22, ст. 1655, № 50, ст. 3313; 2008 р., № 25, ст. 770, № 28, ст. 896, № 95, ст. 3136; 2009 р., № 40, ст. 1355; 2010 р., № 67, ст. 2411; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 37, ст. 1381, № 92, ст. 3730; 2013 р., № 9, ст. 343, № 76, ст. 2826; 2015 р., № 40, ст. 1218, № 59, ст. 1944) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 72


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2016 р. № 339

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731

1. В абзаці третьому пункту 2 постанови слова “acquis communautaire” замінити словами “зобов’язаннями України у сфері європейської інтеграції та правом Європейського Союзу (acquis ЄС)”.

2. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженому зазначеною постановою:

1) у підпункті “а” пункту 4 слова “та acquis communautaire, а також з урахуванням практики” замінити словами “а також з урахуванням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу (acquis ЄС), практики”;

2) у пункті 6:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“нормативно-правових актів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади - головні територіальні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.”;

абзац п’ятий виключити;

3) у пункті 9:

підпункт “ґ” викласти в такій редакції:

“ґ) довідка щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС) за формою, визначеною в додатку 1 до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2016 р., № 21, ст. 829);”;

у підпункті “д” слова “, районних, районних у містах Києві та Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції” виключити;

4) абзац п’ятнадцятий пункту 13 викласти в такій редакції:

“Крім того, рішення головних територіальних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі може бути оскаржено до Мін’юсту з дотриманням зазначеного десятиденного строку або в судовому порядку.”;

5) у підпункті “в-1 пункту 17 слова “, районних, районних у містах Києві та Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції” виключити;

6) у тексті Положення слово “Держпідприємництва” замінити словом “ДРС”, а слова “acquis communautaire” - словами “зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)”.

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/339-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт