вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 341 "Про внесення змін до вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 25 травня 2016 р. № 341 
Київ

Про внесення змін до вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 41, ст. 1578; 2015 р., № 102, ст. 3507), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 травня 2016 р. № 341

ЗМІНИ, 
що вносяться до вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України

1. Пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Одержання в установлених законодавством випадках від правоохоронних органів письмових доручень за формою згідно з додатком у рамках кримінального провадження, оперативно-розшукової або контррозвідувальної справи.

Такі доручення обов’язково повинні містити інформацію про підстави їх надсилання, номер відповідного провадження (справи), строк виконання, відомості про товари, осіб, які їх переміщують, та/або про транспортні засоби комерційного призначення, з використанням яких можуть бути вчинені порушення законодавства з питань державної митної справи.

У разі відсутності у письмовому дорученні усієї інформації, зазначеної в цьому пункті, таке доручення не є підставою для проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів, про що невідкладно письмово інформується відповідний правоохоронний орган.

У разі невиявлення порушень митних правил під час проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення з підстави, передбаченої цим пунктом, такий огляд (переогляд) проводиться у строк, установлений частиною першою статті 255 Митного кодексу України.”.

2. Доповнити вичерпний перелік додатком такого змісту:

{Зміни до додатку}

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/341-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт