вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 26.05.2016 № 333 "Про внесення зміни до Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.05.2016  № 333

Про внесення зміни до Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп"

Відповідно до вимог статей 7152542444556 Закону України "Про Національний банк України", статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), та у зв'язку зі зміною порядку визначення облікової ставки та інших процентних ставок за операціями Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Абзац перший пункту 7 розділу І Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року № 222, викласти в такій редакції:

"7. Національний банк для здійснення з банками операцій "своп" за кожною заявкою банку розраховує різницю між процентними ставками за коштами в національній валюті та коштами в іноземній валюті [далі - різниця процентних ставок (diff)], яка не може бути нижчою, ніж облікова ставка Національного банку плюс два процентних пункти".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0333500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт