вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 25.05.2016 № 332 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 140"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.05.2016  № 332

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 140

Відповідно до вимог статей 67152544455556 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 140 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) такі зміни:

1) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

"5. Уповноважений банк до 18.15 поточного дня подає з використанням засобів Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України розгорнуту заявку щодо загального обсягу обов'язкового продажу іноземної валюти, запланованого на наступний робочий день";

2) у пункті 6:

у підпункті 12:

друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Із цього рахунку кошти можуть бути перераховані для купівлі іноземної валюти не раніше наступного операційного дня з дня зарахування гривень на цей рахунок за умови підтвердження Національним банком України можливості здійснення цієї операції клієнта відповідно до вимог Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року № 247 (далі - Інструкція)";

підпункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Уповноважений банк до 18.15 поточного дня подає з використанням засобів Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України інформацію щодо наявної на рахунку 2900 загальної суми коштів у гривні, яку клієнти банку планують використати для купівлі іноземної валюти наступного операційного дня";

в абзаці першому підпункту 17 слова "окремим нормативно-правовим актом Національного банку України" замінити словом "Інструкцією".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

4. Постанова набирає чинності з 01 червня 2016 року та діє до 08 червня 2016 року включно.

Голова

В.О. Гонтарева

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0332500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт