вівторок, 22.06.2021

Розпорядження АМКУ від 26.04.2016 № 12-рп "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Антимонопольного комітету України щодо приведення їх у відповідність до законодавства"

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.04.2016  № 12-рп

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 травня 2016 р. 
за № 725/28855

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Антимонопольного комітету України щодо приведення їх у відповідність до законодавства

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та з метою приведення нормативно-правових актів Антимонопольного комітету України у відповідність до законодавства Антимонопольний комітет УкраїниПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Антимонопольного комітету України щодо приведення їх у відповідність до законодавства, що додаються.

2. Юридичному управлінню подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого М. Ніжнік.

В.о. Голови 
Антимонопольного 
комітету УкраїниМ. Ніжнік


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Антимонопольного комітету 
України 
26.04.2016  № 12-рп

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 травня 2016 р. 
за № 725/28855

ЗМІНИ 
до деяких нормативно-правових актів Антимонопольного комітету України щодо приведення їх у відповідність до законодавства

1. Унести до Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572, такі зміни:

1) підпункт 1.2.5 пункту 1.2 глави 1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 1.2.6–1.2.16 вважати підпунктами 1.2.5–1.2.15;

2) у пункті 3.9 глави 3:

у підпункті 3.9.1.1 слова «їхні виписки або витяги з ЄДР,» виключити;

у підпункті 3.9.2.1 слова «, виписки або витяги з ЄДР підприємства, цілісний майновий комплекс або структурний підрозділ якого передається в управління, оренду, лізинг, концесію чи відносно якого набувається право користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, у тому числі придбання активів суб’єкта господарювання, що ліквідується, та орендаря, лізингоодержувача, концесіонера, набувача прав щодо контролю» виключити;

3) у главі 4:

абзац сьомий пункту 4.3 викласти в такій редакції:

«Інформація щодо прийняття розпорядження про початок розгляду справи (назва та організаційно-правова форма учасників концентрації, вид концентрації) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Комітету протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого розпорядження.»;

пункт 4.15 викласти в такій редакції:

«4.15. Рішення, прийняте за результатом розгляду заяви про концентрацію, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комітету протягом 10 робочих днів з дня його прийняття.

Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена як інформація з обмеженим доступом.

Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Комітету прийнятого рішення.»;

4) у тексті Положення слова «виписка або витяг з ЄДР» у всіх відмінках і числах виключити.

2. Унести до Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання (Положення про узгоджені дії), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року № 26-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2002 року за № 238/6526, такі зміни:

1) пункт 2.4 глави 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5–2.11 вважати пунктами 2.4–2.10;

2) у пункті 6.10 глави 6:

у підпунктах 6.10.6.1, 6.10.7.1 слова «, їхні виписки або витяги з ЄДР» виключити;

у підпункті 6.10.9 слова «, виписка або витяг з ЄДР та організаційно-правову структуру» замінити словами «та організаційно-правова структура»;

3) у главі 8:

абзац другий пункту 8.8 викласти в такій редакції:

«Інформація про прийняття розпорядження про початок розгляду справи про узгоджені дії (назва та організаційно-правова форма учасників узгоджених дій, вид узгоджених дій) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Комітету протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого розпорядження.»;

пункт 8.18 викласти в такій редакції:

«8.18. Рішення, прийняте за результатами розгляду заяв, справ про узгоджені дії, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комітету протягом 10 робочих днів з дня його прийняття.

Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена як інформація з обмеженим доступом.

Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Комітету прийнятого рішення.».

3. Абзац третій пункту 33 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р), викласти в такій редакції:

«Рішення, прийняте за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комітету протягом 10 робочих днів з дня його прийняття. Рішення підлягає оприлюдненню в повному обсязі, крім інформації, яка визначена як інформація з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена чи змінена в інший спосіб, який забезпечує достатній її захист та достатню прозорість щодо обґрунтування органом Комітету прийнятого рішення.».

4. Унести до Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482, такі зміни:

1) у підпункті 7 пункту 3, підпункті 9 пункту 8 слова «працівників органів внутрішніх справ» замінити словом «поліцейських»;

2) у підпункті 8 пункту 3, підпункті 10 пункту 8 слова «працівників органів внутрішніх справ,» замінити словами «поліцейських, працівників».

Начальник 
Юридичного управління 
Антимонопольного комітету 
України
М. Шверк

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0725-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт