субота, 12.06.2021

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13.04.2016 № 361 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2012 року № 533"

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2016  № 361

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 травня 2016 р. 
за № 690/28820

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2012 року № 533

Відповідно до пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro», пункту 2-1 постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують» та з метою забезпечення наявності свідоцтв про державну реєстрацію медичних виробів та відповідної інформації щодо них в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та тексті наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2012 року № 533 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за № 1301/21613, слово «ведення» замінити словом «зберігання».

2. Затвердити Зміни до Порядку ведення Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2012 року № 533, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за № 1301/21613, що додаються.

3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Квіташвілі


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
охорони здоров’я України 
13.04.2016  № 361

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 травня 2016 р. 
за № 690/28820

ЗМІНИ 
до Порядку ведення Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення

1. У заголовку слово «ведення» замінити словом «зберігання».

2. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм зберігання медичної техніки та виробів медичного призначення у Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення (далі - Державний реєстр)».

3. У пункті 2 слова «формує та веде» замінити словом «зберігає».

4. У пункті 5 слово «ведеться» замінити словом «зберігається».

5. Пункти 3689 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4, 5, 7, 10-14 вважати відповідно пунктами 3-10.

6. Доповнити новим пунктом 11 такого змісту:

«11. Медичні вироби, внесені до Державного реєстру в установленому порядку станом на 30 червня 2015 року, перебувають у Державному реєстрі до 30 червня 2020 року.».

7. Додаток 1 до Порядку виключити.

У зв’язку з цим додаток 2 вважати додатком.

8. У тексті Порядку посилання на додаток 2 замінити посиланням на додаток.

В.о. начальника Управління 
фармацевтичної діяльності 
та якості фармацевтичної продукціїТ. Лясковський

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0690-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт