четвер, 17.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 23.05.2016 № 329 "Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.05.2016  № 329

Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб

Відповідно до статей 7155556 Закону України "Про Національний банк України", статей 526667 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 3 розділу I слово "імунітети" замінити словами "імунітети, та суб'єкти господарювання, власником істотної участі в яких вона є";

2) у розділі II:

у пункті 3 глави 1:

слова "(до 10 числа після звітного періоду)" виключити;

слова "за формою, визначеною" замінити словами "за формою та у строки, визначені";

у главі 2:

у першому реченні пункту 2 слова "уповноважена особа Національного банку (далі - уповноважена особа)" замінити словами "Комісія з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами (далі - Комісія)";

у пункті 5 слова "уповноваженої особи" замінити словом "Комісії".

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

 

 

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0329500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт