четвер, 17.06.2021

Наказ Мінсоцполітики України, Мінфіну України від 28.03.2016 № 305/392 "Про затвердження Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків даних про заробітну плату (дохід) для призначення пенсії у разі втрати документів про ..."

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2016  № 305/392

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
20 квітня 2016 р. 
за № 607/28737

Про затвердження Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків даних про заробітну плату (дохід) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, пунктів 7 та 10 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 2006 року № 919 "Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами законодавстваНАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків даних про заробітну плату (дохід) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України від 18 жовтня 2006 року № 385/626 "Про затвердження Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів даних про заробітну плату (дохід) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2006 року за № 1169/13043.

3. Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України (Матюх Т.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр 
соціальної політики України


П. Розенко

Міністр фінансів України

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства соціальної 
політики України, 
Міністерства фінансів України 
28.03.2016  № 305/392 
Постанова правління 
Пенсійного фонду України 
28.03.2016 № 6-1

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
20 квітня 2016 р. 
за № 607/28737

ПОРЯДОК 
отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків даних про заробітну плату (дохід) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату

I. Загальні положення

1. Цим Порядком визначається механізм обміну інформацією на центральному рівні між Державною фіскальною службою України та Пенсійним фондом України, а також порядок складання та подання Пенсійним фондом України запитів на отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО) щодо надання даних про заробітну плату (дохід) за період з 01 січня 1998 року до 01 липня 2000 року (за наявності) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату.

2. Суб’єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку є Державна фіскальна служба України та Пенсійний фонд України.

3. Структура, формат відомостей, що наведені в розділі III цього Порядку, форма журналу обліку запитів і відповідей, вимоги до захисту інформації та механізм взаємодії інформаційних систем визначаються спільно Пенсійним фондом України і ДФС та оформляються протоколами обміну інформацією, підготовленими відповідно до цього Порядку.

II. Регламент обміну інформацією між Пенсійним фондом та ДФС

1. Пенсійний фонд України подає запити до ДФС, а ДФС надає відповіді на запити Пенсійному фонду України виключно в електронній формі за допомогою телекомунікаційних каналів конфіденційного зв’язку в спеціальній телекомунікаційній системі (мережі) органів виконавчої влади Національної системи конфіденційного зв’язку відповідно до Закону України"Про Національну систему конфіденційного зв’язку" та Порядку надання послуг конфіденційного зв’язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1519.

2. Пенсійний фонд України і ДФС реєструють запити та відповіді на запити у журналах обліку запитів і відповідей на запити.

3. Уповноважені особи органу, який надає запит або відповідь (далі - уповноважені особи), визначаються відповідними наказами Пенсійного фонду України та ДФС. Перелік уповноважених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові та посад подається суб’єктами інформаційних відносин один до одного у письмовій формі за підписом керівника відповідного органу.

4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційного обміну зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів з дати виникнення таких обставин.

III. Порядок формування запиту

1. Пенсійний фонд України протягом п’яти робочих днів з дати одержання повідомлення або звернення про отримання даних про заробітну плату (дохід) фізичних осіб для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату формує запит і подає його до ДФС. Запит формується у разі виникнення потреби, але не частіше ніж один раз на день, та може містити інформацію щодо однієї або декількох фізичних осіб.

2. Запит обов’язково має містити такі відомості:

реєстраційний номер і дата (число, місяць, рік) запиту;

реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФО або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право проводити будь-які платежі за серією та номером паспорта). Для осіб, які мають відмітку в паспорті про право проводити будь-які платежі за серією та номером паспорта, зазначається також реєстраційний номер облікової картки платника податків із ДРФО, який використовувався для обліку отриманих доходів у період, визначений у пункті 1 розділу І цього Порядку;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

період, за який необхідно отримати дані про заробітну плату для призначення пенсії (щокварталу, починаючи з 01 січня 1998 року, але не пізніше ніж 01 липня 2000 року);

реєстраційний номер облікової картки платника податків із ДРФО або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право проводити будь-які платежі за серією та номером паспорта), прізвище, ім’я по батькові відповідальної особи, яка сформувала запит.

3. Запит може містити інші відомості, що не стосуються відомостей про особу та визначаються спільно Пенсійним фондом України і ДФС відповідно до пункту 3 розділу I цього Порядку.

IV. Порядок надання відповідей на запити

1. ДФС надає відповідь на запит Пенсійного фонду України не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати отримання такого запиту.

2. Відповідь на запит обов’язково має містити такі відомості:

реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь) і дата (число, місяць, рік) відповіді на запит;

період, за який надається інформація;

реєстраційний номер облікової картки платника податків із ДРФО або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право проводити будь-які платежі за серією та номером паспорта);

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи;

сума нарахованого кожній окремій фізичній особі доходу в розрізі джерел та ознак доходу (за наявності відомостей у ДРФО) відповідно до чинного на дату подання довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов’язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності (ф. № 8ДР), порядку її заповнення та подання юридичними особами усіх форм власності і фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності;

дати прийняття на роботу та звільнення з роботи фізичної особи.

3. Відповідь на запит може містити інші відомості, що не стосуються відомостей про особу та визначаються спільно Пенсійним фондом України і ДФС відповідно до пункту 3 розділу I цього Порядку.

4. Інформація з ДРФО про доходи окремої фізичної особи не надається, якщо:

інформація щодо джерел та сум отриманих доходів за вказаний період відсутня у ДРФО;

у запиті вказано недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків або фізична особа з указаними в запиті серією та номером паспорта не перебуває на обліку в ДРФО;

реєстраційний номер облікової картки платника податків закрито або фізичну особу з указаними в запиті серією та номером паспорта знято з обліку в ДРФО;

незаповнені або некоректно заповнені поля;

реквізити, зазначені у файлі-запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, прізвище, ім’я, по батькові, не відповідають інформації, наявній у ДРФО;

неправильно вказано період, за який запитується інформація;

файл-запит містить більше одного запису щодо однієї фізичної особи;

з указаними в запиті серією та номером паспорта фізичної особи не зазначено реєстраційного номера облікової картки платника податків із ДРФО, який використовувався такою особою для обліку отриманих доходів у період, визначений у пункті 1 розділу І цього Порядку;

фізична особа з указаними в запиті серією та номером паспорта і реєстраційним номером облікової картки платника податків із ДРФО в період, визначений у пункті 1 розділу І цього Порядку, на обліку не перебувала;

відповідальна особа, яка сформувала запит, за вказаними в запиті реєстраційним номером облікової картки платника податків або серією та номером паспорта на обліку в ДРФО не перебуває.

5. Якщо відповідь, що надійшла від ДФС до Пенсійного фонду України, пошкоджена, її структура не відповідає структурі, затвердженій відповідним протоколом, або виявлено порушення вимог щодо накладення на відповідь електронного цифрового підпису, Пенсійний фонд України в електронній формі інформує про це ДФС. ДФС протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання відповідного повідомлення від Пенсійного фонду України, зобов’язана надати коректно сформовану відповідь на заміну раніше наданої.

6. Відхилення запиту проводиться згідно з Типовим порядком здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1453.

V. Захист інформації при інформаційному обміні

1. При обміні інформацією згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційного обміну проводять організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" і використовується Пенсійним фондом України виключно з метою призначення пенсії у разі втрати документів про нарахування та виплату заробітної плати (доходу).

Заступник директора 
Департаменту пенсійного 
забезпечення - 
начальник відділу 
солідарної та спеціальних 
пенсійних систем 
Міністерства соціальної 
політики України
Т.В. Матюх

В. о. заступника начальника 
Управління організації обміну 
та аналізу інформації - 
начальник відділу 
нормативного 
та організаційного 
забезпечення міжвідомчої 
взаємодії, обробки 
та систематизації інформації 
Міністерства фінансів України


І.Л. Лінецький

Директор Департаменту 
інформаційно-аналітичних 
систем та електронних реєстрів 
Пенсійного фонду України
О.М. Малецький

 

 

 

Текст взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0607-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт