субота, 12.06.2021

Наказ Мінприроди України, Мінрегіону України від 06.04.2016 № 145/84 "Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.04.2016  № 145/84

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
27 квітня 2016 р. 
за № 642/28772

Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини

Відповідно до пункту 3 Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року № 963, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити форму паспорта артезіанської свердловини (далі - Форма), що додається.

2. Установити, що ця Форма є обов’язковою до виконання всіма суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями), які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини.

3. Установити, що виготовлені до набрання чинності цим наказом паспорти на артезіанські свердловини залишаються чинними.

4. Державній службі геології та надр України (Бояркін М.О.) здійснювати ведення державного реєстру артезіанських свердловин шляхом внесення до нього даних з паспорта артезіанської свердловини згідно з додатком «Опис артезіанської свердловини», який є невід’ємною частиною Форми.

5. Державній службі геології та надр України (Бояркін М.О.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на тимчасово виконуючого обов’язки Голови Державної служби геології та надр України Бояркіна М.О.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра екології 
та природних ресурсів України


Г.О. Вронська

Перший заступник Міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України

В.А. Негода


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства екології 
та природних ресурсів України, 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
06.04.2016  № 145/84

ПАСПОРТ
артезіанської свердловини

Директор юридичного 
департаменту Міністерства 
екології та природних ресурсів 
України
В.А. Бучко

Заступник директора 
Департаменту 
систем життєзабезпечення 
та житлової політики 
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України
В.В. Токаренко

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0642-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт