четвер, 17.06.2021

Наказ Мінагрополітики України від 13.04.2016 № 156 "Про затвердження Змін до Інструкції з проведення санітарної обробки - дезінфекції, дезінсекції та дератизації об’єктів птахівництва"

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2016  № 156

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 травня 2016 р. 
за № 683/28813

Про затвердження Змін до Інструкції з проведення санітарної обробки - дезінфекції, дезінсекції та дератизації об’єктів птахівництва

Відповідно до статей 6 та 7 Закону України “Про ветеринарну медицину”, підпункту 9пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з проведення санітарної обробки - дезінфекції, дезінсекції та дератизації об’єктів птахівництва, затвердженої наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 20 червня 2007 року № 69, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 липня 2007 року за № 813/14080, що додаються.

2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства аграрної політики 
та продовольства України 
13.04.2016  № 156

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
06 травня 2016 р. 
за № 683/28813

ЗМІНИ 
до Інструкції з проведення санітарної обробки - дезінфекції, дезінсекції та дератизації об’єктів птахівництва

1. У пункті 1:

1) у підпункті 1.1 слова “, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний нагляд,”, “, які мають ліцензії для проведення санітарних робіт дезінфекції, дезінсекції та дератизації” виключити;

2) у підпункті 1.2 слова “Державній службі ветеринарної медицини” замінити словами “Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”;

3) абзац третій підпункту 1.8 викласти в такій редакції:

“Усі приміщення, зазначені в цьому пункті, обов’язково повинні забезпечуватись системою вентиляції та водопостачання. Якість води в системах централізованого господарсько-питного водопостачання повинна відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747 (із змінами).”;

4) абзац перший підпункту 1.17 викласти в такій редакції:

“1.17. Профілактичну дезінфекцію проводять на об’єктах, які підлягають нагляду Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, дезінфекція має проводитись дезінфекційними препаратами, які зареєстровані в установленому порядку Держпродспоживслужбою.”.

2. Підпункт 4.3 пункту 4 викласти в такій редакції:

“4.3. План проведення остаточної дезінфекції розробляється суб’єктами господарювання та погоджується з територіальними органами Держпродспоживслужби.”.

Директор 
Департаменту тваринництва


М.М. Кваша

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0683-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт