субота, 12.06.2021

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 341-р "Про внесення пропозицій щодо застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 квітня 2016 р. № 341-р 
Київ

Про внесення пропозицій щодо застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1. У зв’язку з необхідністю дотримання конституційного права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань та забезпечення права на професійну діяльність журналіста, заборони цензури та висловлення оціночних суджень схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно журналістів та інших суб’єктів інформаційних відносин, передбачених додатком 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 р. “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, згідно з додатком 1 (для службового користування).

2. У зв’язку із систематичним впливом на редакційну політику суб’єктів інформаційної діяльності Російської Федерації, що регулярно поширюють антиукраїнську пропаганду та неправдиву інформацію про події в Україні, схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб за переліком згідно з додатком 2 (для службового користування).

3. Органам державної влади, на які буде покладено виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), протягом строку їх дії у разі звернення особи за видачею документа дозвільного характеру, видача якого заборонена як обмежувальний захід (санкція), або волевиявлення особи щодо вчинення правочину, вчинення якого заборонено як обмежувальний захід (санкція), проводити перевірку належності такої особи до числа осіб, на яких поширюються зазначені обмежувальні заходи (санкції).

4. Після набрання чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) Міністерству закордонних справ поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).

5. Винести питання щодо строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та інформування осіб про їх застосування до них, а також щодо оприлюднення переліку таких осіб на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 74

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/341-2016-%D1%80

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт