субота, 12.06.2021

Закон України від 12.04.2016 № 1084-VIII "Про внесення змін до статті 189 Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів"

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 189 Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до пункту 189.3 статті 189 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

в абзаці першому слово "придбані" замінити словами "прийняті за договором комісії";

в абзаці другому слова "однорідних вживаних товарів" замінити словами "вживаних товарів", а слова "фізичних осіб" - словом "осіб";

в абзаці п’ятому слова "для фізичної особи" замінити словами "для осіб, не зареєстрованих як платники податку";

абзац восьмий після слів "в користуванні не менше року" доповнити словами "та придатні для подальшого користування у незмінному стані чи після ремонту";

абзаци десятий та дванадцятий після слів "відповідно до законодавства" доповнити словами "не був зареєстрований в інших державах";

абзац одинадцятий після слів "відповідно до законодавства" доповнити словами "не було зареєстровано в інших державах";

абзац тринадцятий виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
12 квітня 2016 року 
№ 1084-VIII

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1084-19

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт