субота, 12.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 05.05.2016 № 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.05.2016  № 308

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до вимог статей 67152544455556 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У другому реченні абзацу першого підпункту 2 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (зі змінами) слово "четвертого" замінити словом "третього".

2. Унести до постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 140 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) такі зміни:

1) пункт 2 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"що надійшли для здійснення іноземних інвестицій в Україну".

У зв'язку з цим, абзаци тринадцятий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять п'ятим;

2) у пункті 6:

у другому реченні абзацу першого підпункту 12 та в абзаці першому підпункту 13 слово "четвертого" замінити словом "третього";

підпункт 15 виключити;

в абзаці третьому підпункту 17 слово "четвертого" замінити словом "третього".

3. У пунктах 19 та 23 Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року № 247, слово "четвертого" замінити словом "третього".

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

5. Постанова набирає чинності з 11 травня 2016 року. Пункт 2 цієї постанови діє до 08 червня 2016 року включно.

Голова

В.О. Гонтарева

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0308500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт