субота, 12.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 26.04.2016 № 290 "Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 140"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.04.2016  № 290

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 140

Відповідно до вимог статей 671525304456 Закону України "Про Національний банк України", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93"Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Абзац шостий пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 140 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) після слів "кредит надається" доповнити словами "банком-нерезидентом та/або".

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, і діє до 08 червня 2016 року включно.

Голова

В.О. Гонтарева

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0290500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт