п'ятниця, 25.06.2021

Наказ Міністерства інфраструктури України від 15.03.2016 № 107 "Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України"

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2016  № 107

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
07 квітня 2016 р. 
за № 519/28649

Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Відповідно до пункту 3 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 року № 252, з метою поліпшення обслуговування громадян під час користування залізничним транспортомНАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 грудня 2006 року № 1196, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2007 року за № 310/13577, що додаються.

2. Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Снітка М.П.

Міністр

А. Пивоварський


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства інфраструктури 
України 
15.03.2016  № 107

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
07 квітня 2016 р. 
за № 519/28649

ЗМІНИ 
до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

1. У розділі 1:

1) у пункті 1.2:

в абзаці першому слова "залізниць або орендованих у залізниць" замінити словами "публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - ПАТ "Укрзалізниця") чи інших суб`єктів господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти, залізничних адміністрацій (залізниць) та перевізників інших держав або орендованих у них";

в абзаці другому слова "залізниць інших держав" замінити словами "залізничних адміністрацій та перевізників інших держав";

2) абзац перший пункту 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Посадові особи перевізника всіх рівнів управління процесом перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та обслуговування пасажирів повинні здійснювати особистий прийом громадян з питань обслуговування їх працівниками підвідомчих підприємств.";

3) у пункті 1.7:

в абзаці четвертому слово "залізниця" замінити словом "перевізник";

в абзаці одинадцятому слово "обслуговувального" замінити словом "обслуговуючого";

абзац тридцять восьмий викласти в такій редакції:

"Перевізник - ПАТ "Укрзалізниця" чи інший суб'єкт господарювання, який здійснює перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти на підставі договору, укладеного з пасажиром (відправником), та несе відповідальність згідно із законодавством.";

в абзаці сорок дев'ятому слово "залізницею" замінити словом "перевізником";

4) у пункті 1.10 слово "залізницею" замінити словами "ПАТ "Укрзалізниця".

2. У розділі 2:

1) в абзаці другому пункту 2.23 слова "працівники залізниць повинні" замінити словами "представник перевізника повинен";

2) абзац десятий пункту 2.25 викласти в такій редакції:

"Перевізник залежно від пасажиропотоку та місцевих умов може регулювати продаж проїзних документів на окремі поїзди до/від станцій, які розташовані за маршрутом прямування поїзда, за наявності альтернативних поїздів до/від цих станцій.";

3) в абзаці шостому пункту 2.34 слово "залізниця" замінити словом "перевізник";

4) у пункті 2.47 слово "Залізниця" замінити словом "Перевізник";

5) у пункті 2.48 слова "Залізниці можуть" замінити словами "Перевізник може";

6) у підпункті "б" пункту 2.51 слово "залізниці" замінити словом "перевізника".

3. У розділі 4:

1) в абзаці четвертому пункту 4.1 слова "офіційних веб-сайтах залізниць" замінити словами "офіційному веб-сайті перевізника";

2) в абзаці шостому пункту 4.6 слова "на залізниці" замінити словом "перевізника";

3) у пункті 4.9 слово "залізниць" замінити словом "перевізника";

4) у пункті 4.10 слово "залізницею" замінити словом "перевізником".

4. У розділі 5:

1) у пункті 5.2:

слово "залізницею" замінити словом "перевізником";

слова "Міністерства транспорту та зв'язку України" замінити словами "Міністерства інфраструктури України";

2) в абзаці першому пункту 5.3 слово "залізниць" замінити словом "перевізників";

3) абзац перший пункту 5.7 викласти в такій редакції:

"5.7. Особам, яким пільги надані законодавством України, знижка з вартості квитка та плацкарти надається при проїзді в межах України і тільки у вагонах перевізників України. При проїзді по території України у вагонах, які належать іноземним залізничним адміністраціям (залізницям) та перевізникам інших держав, знижка надається тільки щодо вартості квитка, плацкарта сплачується повністю.".

5. У розділі 7:

1) пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Поїздка пасажира повинна розпочинатися від станції, вказаної у проїзному документі.

У випадку, якщо пасажир здійснив посадку в поїзд на проміжній станції за маршрутом прямування поїзда, він має право на зайняття місця, зазначеного в проїзному документі.";

2) друге речення абзацу першого пункту 7.11 після слів "начальник поїзда" доповнити словами "(старший стюард)";

3) друге речення пункту 7.12 виключити.

6. У розділі 8:

1) в абзаці першому пункту 8.7 слово "залізниці" замінити словом "перевізника";

2) у другому реченні пункту 8.10 слова "до Управління залізниці" замінити словами "до перевізника";

3) пункт 8.25 викласти в такій редакції:

"8.25. Переоформлення проїзного документа зі зміною станції призначення (відправлення), оформленого у квитковій касі або через Інтернет у безготівковому порядку (у тому числі з використанням платіжної картки), не здійснюється.";

4) у пункті 8.27:

слово "залізниці" замінити словом "перевізника";

слово "залізниця" замінити словом "перевізник";

5) друге речення пункту 8.29 викласти в такій редакції: "Провідник вагона (стюард, машиніст) попереджає станцію пересадки про наявність у поїзді таких пасажирів для вжиття заходів щодо затримки поїзда або відправлення їх іншим поїздом.";

6) в абзаці другому пункту 8.31 слова "на залізницю станції" замінити словами "на станцію";

7) у пункті 8.35 слова "посадовими особами залізниці" замінити словами "відповідальними працівниками перевізника";

8) у пункті 8.36 слово "залізниці" замінити словом "перевізника".

7. В абзаці третьому пункту 9.1 розділу 9 слова "працівник залізниці" замінити словами "відповідальним працівником перевізника".

8. У розділі 10:

1) підпункт "б" пункту 10.5 викласти в такій редакції:

"б) квитка за проїзд територією держав СНД за міждержавними тарифами залізничних адміністрацій (залізниць) цих держав;";

2) пункт 10.8 після слова "здійснюється" доповнити словами "у внутрішньому сполученні".

9. У розділі 12:

1) в абзаці першому пункту 12.1 слова "Суб’єкти господарювання" замінити словом "перевізники";

2) пункт 12.3 викласти в такій редакції:

"12.3. Плата за послуги з оформлення (переоформлення), повернення (комісійний збір) не здійснюється за проїзні документи, оформлені в обмін на талони, - безплатно або зі знижкою вартості проїзду.

За проїзні документи, оформлені зі знижкою вартості проїзду за посвідченнями (без талонів), плата за послуги з оформлення (переоформлення), повернення стягується на загальних підставах.";

3) пункт 12.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 12.5-12.8 вважати відповідно пунктами 12.4-12.7;

4) пункт 12.7 після слів "у вагон СВ" доповнити словами, цифрою та знаком "та у вагоні 1-го класу "Інтерсіті +".

10. У пункті 13.1 розділу 13 слово "залізниця" замінити словом "перевізник".

11. У розділі 14:

1) у пункті 14.1 слова "залізниць України" замінити словами "ПАТ "Укрзалізниця";

2) пункт 14.6 викласти в такій редакції:

"14.6. У разі оформлення заявки на перевезення осіб, що утримуються під вартою, ПАТ "Укрзалізниця" може здійснювати оформлення перевезень з відстрочкою платежу.".

12. У розділі 16:

1) у пункті 16.4 слово "залізниця" замінити словом "перевізник";

2) у пункті 16.10 слова "управління залізниць" замінити словом "перевізник".

13. У розділі 17:

1) в абзаці першому пункту 17.1 слово "залізниці" замінити словами "ПАТ "Укрзалізниця";

2) в абзаці другому пункту 17.4 слова "в Управління залізниці" замінити словом "перевізнику";

3) у пункті 17.6 слово "залізниці" замінити словом "перевізнику".

14. У розділі 18:

1) у пункті 18.1 слова "Укрзалізниці залізниць" замінити словом "перевізника";

2) пункт 18.8 викласти в такій редакції:

"18.8. Якщо пасажир не має коштів або відмовляється від оплати штрафу та проїзду, то він повинен залишити поїзд на найближчій станції, де є зупинка. При цьому відповідальними особами залізничного транспорту відповідно до законодавства оформлюється протокол про адміністративне правопорушення.";

3) третє речення пункту 18.11 викласти в такій редакції: "Діти, які прямують без супроводжуючої особи і проїзного документа, повинні бути передані начальником поїзда (старшим стюардом) на найближчій великій станції представникам правоохоронних органів з оформленням відповідного документа.";

4) в абзаці першому пункту 18.15:

слово "неправильностями" замінити словом "помилками";

слова "залізничного транспорту" замінити словами "ПАТ "Укрзалізниця" чи іншого суб'єкта господарювання, яким здійснено оформлення проїзних документів".

15. У розділі 19:

1) в абзаці першому пункту 19.6 слова "управліннями залізниці" замінити словом "перевізником";

2) в підпункті "б" пункту 19.7 слово "залізниці" замінити словом "перевізника";

3) у пунктах 19.1419.1619.18 слово "залізниці" замінити словом "перевізника".

16. У розділі 20:

1) пункти 20.120.2 викласти в такій редакції:

"20.1. Повернення платежів за повністю або частково не використані групові проїзні документи, що були оформлені за готівку чи в безготівковому порядку, проводиться перевізником на рахунок юридичної чи фізичної особи, що їх придбала.

20.2. Для повернення платежів представник юридичної (фізичної) особи повинен пред'явити проїзні документи, придбані за готівку чи в безготівковому порядку, в залізничну касу для їх погашення та повернення місць у продаж. Після цього представник юридичної чи фізичної особи направляє заяву і проїзні документи перевізнику.

Перевізник в 30-денний строк повинен розглянути заяву і перерахувати заявнику кошти за проїзні документи, оформлені в безготівковому порядку, на рахунок юридичної чи фізичної особи, що їх придбала. Кошти за проїзні документи, оформлені за готівку, повертаються керівнику групи (уповноваженій особі) поштовим переказом на адресу, зазначену в заяві, або через каси пункту повернення.";

2) пункт 20.4 виключити.

17. У розділі 21:

1) пункт 21.1 викласти в такій редакції:

"21.1. Якщо пасажир пред'явив проїзні документи, інформація з яких не сприймається автоматизованою системою і вони викликають підозру в їхній дійсності, або пред'явив до повернення посадочний документ і системою надано відповідь, що цей документ має статус "використаний, погашений, повернений", то розгляд питання щодо повернення вартості належних платежів здійснюється перевізником.

Перевізник на підставі письмової заяви пасажира та оригіналу проїзних документів зобов’язаний у 30-денний строк розглянути претензії і направити пасажиру платежі або вмотивовану відмову.";

2) у пункті 21.5:

слова "управління залізниці" замінити словами "перевізника";

слова "в управлінні залізниці" замінити словом "перевізником";

3) пункт 21.6 викласти в такій редакції:

"21.6. Платежі за непрослідувану відстань у разі припинення поїздки на шляху прямування виплачуються на вокзалі (станції), де пасажир припинив поїздку, або перевізником за письмовою заявою особи, що припинила поїздку.";

4) пункти 21.1121.12 викласти в такій редакції:

"21.11. Розгляд питання про повернення платежів за проїзні документи, що мають відмітку про зупинку на шляху прямування і пред'явлені до повернення пізніше 1 години після відправлення поїзда зі станції, на якій здійснена зупинка, здійснюється перевізником. До проїзного документа з відміткою про зупинку долучається заява особи, що здійснювала поїздку.

21.12. Розгляд питання про повернення платежів пасажирам у всіх інших випадках, не передбачених цими Правилами, може бути здійснено перевізником. До заяви про повернення платежів додаються відповідні документи та довідки.";

5) у пункті 21.16 слова "залізницею, що оформила" замінити словами "перевізником, пункт продажу якого оформив".

18. У розділі 22:

1) у пункті 22.4 слово "залізниця" замінити словом "перевізник";

2) в абзаці першому пункту 22.18 слово "Мінтрансзв'язку" замінити словом "Мінінфраструктури";

3) в абзаці першому пункту 22.19 слова "Залізниця не зобов'язана" замінити словами "Перевізник не зобов'язаний";

4) у підпункті "б" пункту 22.28 слово "залізниці" замінити словом "перевізника";

5) у пункті 22.29 слово "залізниці" замінити словом "перевізника".

19. У другому реченні пункту 24.2 розділу 24 слово "залізницями" виключити.

20. У розділі 26:

1) в абзаці першому пункту 26.3 слова "Залізниця зобов'язана" замінити словами "Перевізник зобов'язаний";

2) в абзаці другому пункту 26.4 слова "залізниця зобов'язана" замінити словами "перевізник зобов'язаний";

3) в абзаці другому пункту 26.6, в абзаці третьому пункту 26.9, в абзаці першому пункту 26.10 слово "залізниці" замінити словом "перевізника".

21. У розділі 27:

1) у пункті 27.1 слово "залізницею" замінити словом "перевізником";

2) в абзаці п'ятому пункту 27.2 слово "залізниці" замінити словом "перевізнику";

3) абзац перший пункту 27.5 викласти в такій редакції:

"27.5. У разі ушкодження чи недостачі багажу перевізник на станції прибуття багажу сплачує пасажиру вартість втраченого чи пошкодженого багажу згідно з оголошеною цінністю.";

4) в абзаці другому пункту 27.6 слово "залізниці" замінити словом "перевізника".

22. У пункті 28.4 розділу 28 слово "залізниця" у всіх відмінках замінити словом "перевізник" у відповідних відмінках.

23. У розділі 29:

1) в абзаці другому пункту 29.2 слово "залізниця" замінити словом "перевізник";

2) у пункті 29.10 слово "залізниці" замінити словом "перевізника";

3) пункт 29.11 виключити.

24. У розділі 30:

1) в абзаці другому пункту 30.6 слова "Залізниці повинні" замінити словами "Перевізник повинен";

2) у пункті 30.7:

в абзаці першому слова "відповідальній особі залізниці" замінити словами "відповідальному працівнику перевізника";

в абзаці другому слова "відповідальною особою залізниці" замінити словами "відповідальним працівником перевізника";

3) у пункті 30.8 слова "працівників залізниці" замінити словами "відповідального працівника перевізника";

4) у пункті 30.10 слово "залізницю" замінити словом "перевізника";

5) у пункті 30.12 слова "залізниця повинна" замінити словами "перевізник повинен".

25. У розділі 31:

1) слово "залізниці" у всіх відмінках замінити словом "перевізник" у відповідних відмінках;

2) в абзаці другому пункту 31.7 слова "відповідальній особі" замінити словами "відповідальному працівнику".

26. У розділі 32:

1) у пункті 32.2 слова "електронні контрольно-касові апарати" замінити словами "реєстратори розрахункових операцій";

2) у пункті 32.3 слова "залізницею може бути надано" замінити словами "перевізник може надати";

3) у пункті 32.11:

в абзаці першому слово "залізниця" замінити словом "перевізник";

абзац третій викласти в такій редакції:

"На станціях і зупинкових пунктах, де обсяг продажу менший 50 квитків, перевізник може встановлювати інший порядок продажу з урахуванням місцевих умов (на окремих дільницях провідниками пасажирських вагонів, квитковими касирами (роз’їзними))";

в абзаці четвертому слова "суб’єкти господарювання" замінити словом "перевізник";

4) у пункті 32.12 слова "залізниці можуть" замінити словами "перевізник може";

5) в абзаці першому пункту 32.13 слова "(інвалідів, учасників війни, пенсіонерів та ін.)" виключити;

6) друге речення абзацу другого пункту 32.32 викласти в такій редакції: "За рішенням перевізника контроль може здійснюватись посадковими бригадами з числа працівників перевізника при вході (виході) для посадки на (з) перон(у) або при посадці (висадці) до (з) вагона(у).".

27. У пункті 33.8 розділу 33 слово "залізницею" замінити словами "ПАТ "Укрзалізниця".

28. У розділі 34:

1) в абзаці другому пункту 34.1 слово "залізницею" замінити словом "перевізником";

2) друге речення пункту 34.2 викласти в такій редакції: "Перевізник на окремих дільницях може встановлювати меншу кількість поїздок при обчисленні вартості абонементного квитка.";

3) в абзаці третьому пункту 34.17 слова "залізниці, яка видала" замінити словами "перевізника, який видав";

4) в абзаці третьому пункту 34.18 слова "працівник залізниці" замінити словами "відповідальний працівник перевізника".

29. У розділі 36:

1) абзац перший пункту 36.1 викласти в такій редакції:

"36.1. Контроль у приміських поїздах здійснюється посадовими та службовими особами перевізника".";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"правильність оформлення та перевезення ручної поклажі";

в абзаці восьмому слова "касирами-провідниками" замінити словами "провідниками вагонів";

2) в абзаці другому пункту 36.2 слова "Відкриті листи" на право контролю поїздів або" виключити;

3) четверте речення абзацу другого пункту 36.12 викласти в такій редакції: "Дефектні квитки, вилучені особами, які здійснюють контроль, долучаються до двох інших екземплярів актів, які передаються перевізнику для розслідування і вжиття заходів.".

30. У розділі 37:

1) в абзаці восьмому пункту 37.1 слово "залізниці" замінити словом "перевізника";

2) в абзаці сьомому пункту 37.3 слово "залізниці" замінити словом "перевізника".

31. У розділі 38:

1) у пункті 38.2 слова "Працівники залізниць" замінити словами "Відповідальні працівники перевізника";

2) у пункті 38.8 слова "залізниця (пункт обслуговування пасажирів) по змозі" замінити словами "перевізник, за можливості,";

3) пункт 38.11 викласти в такій редакції:

"38.11. У разі відсутності спеціального вагона при прийнятті уповноваженим представником перевізника декількох заяв на одну дату заявнику пропонується перенести дату поїздки.";

4) у пункті 38.14 слова "Залізниця зобов'язана" замінити словами "Перевізник зобов'язаний";

5) у пункті 38.20 слово "залізниці" замінити словом "перевізника".

32. У додатках до Правил:

1) у тексті додатка 1 слово "залізниці" замінити словом "перевізника";

2) додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

Директор 
Департаменту державної 
політики в галузі 
залізничного транспорту




О.Г. Федоренко

Додаток 2 
до Правил перевезення пасажирів, 
багажу, вантажобагажу та пошти 
залізничним транспортом України 
(пункти 5, 6 розділу 5)

ПЕРЕЛІК 
категорій громадян, які користуються пільгами на залізничному транспорті

№ 
з/п

Перелік пільгових категорій

Зміст пільги та застосування норми

Назва документа, згідно з яким оформляється безплатний та пільговий проїзд

Підстава для надання пільги

1

2

3

4

5

У внутрішньому (міжнародному) сполученні

1.1

Герої Радянського Союзу

Безплатний проїзд 1 раз на рік ("туди" і "назад") у м'якому вагоні з двомісними купе "СВ" швидкого поїзда у внутрішньому та міжнародному сполученнях з країнами СНД

"Книжка Героя Советского Союза и книжка талонов на право получения бесплатного проездного билета"*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

1.2

Особи, нагороджені орденами Слави трьох ступенів

Безплатний проїзд 1 раз на рік ("туди" і "назад") у м'якому вагоні з двомісними купе "СВ" швидкого поїзда у внутрішньому та міжнародному сполученнях з країнами СНД

"Орденская книжка и книжка талонов"*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

1.3

Інваліди Великої Вітчизняної війни I, II груп

Безплатний проїзд 1 раз на рік ("туди" і "назад") у внутрішньому та міжнародному сполученні з країнами СНД у купейному вагоні швидкого поїзда. При прямуванні у м'якому вагоні з двомісними купе "СВ" різниця сплачується у розмірі 50 %

"Удостоверение инвалида Отечественной войны и лист талонов".* 
"Удостоверение инвалида о праве на льготы и лист талонов"*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

50 % знижка в період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження числа поїздок у внутрішньому та міжнародному сполученні з країнами СНД

"Удостоверение инвалида Отечественной войны".* 
"Удостоверение инвалида о праве на льготу"*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

1.4

Супровідник інваліда Великої Вітчизняної війни I групи (не більше одного)

При супроводженні в період з 01 жовтня до 15 травня - 50 % знижка без обмеження числа поїздок у внутрішньому та міжнародному сполученні з країнами СНД

"Удостоверение инвалида Отечественной войны I группы"*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

При супроводженні інваліда, який прямує за безплатним проїзним документом, 50 % знижка вартості проїзду 1 раз на рік ("туди" і "назад") або безплатний проїзд 1 раз на два роки ("туди" і "назад") у внутрішньому та міжнародному сполученні з країнами СНД

"Удостоверение инвалида о праве на льготу I группы и лист талонов для сопровождающего"*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

1.5

Інваліди Великої Вітчизняної війни III групи та прирівняні до них особи

50 % знижка вартості проїзду 1 раз на рік ("туди" і "назад"), або безплатний проїзд 1 раз на два роки ("туди" і "назад") у внутрішньому та міжнародному сполученні з країнами СНД, 50 % знижка в період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження числа поїздок у внутрішньому та міжнародному сполученні з країнами СНД

"Удостоверение инвалида Отечественной войны и лист талонов".* 
"Удостоверение инвалида о праве на льготы и лист талонов"*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

1.6

Учасники Великої Вітчизняної війни та особи, прирівняні за пільгами до них

50 % знижка вартості проїзду 1 раз на рік ("туди" і "назад") або безплатний проїзд 1 раз на два роки ("туди" і "назад") у внутрішньому та міжнародному сполученні з країнами СНД

"Удостоверение участника войны и лист талонов".* 
"Удостоверение о праве на льготы и лист талонов"*

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

1.7

Батьки і дружини військовослужбовців, які загинули внаслідок поранення, одержаного під час захисту колишнього СРСР, або при виконанні інших обов'язків військової служби чи внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті

50 % знижка вартості проїзду 1 раз на рік ("туди" і "назад") або безплатний проїзд 1 раз на два роки ("туди" і "назад") у міжнародному сполученні з країнами СНД

Посвідчення про право на пільги та лист талонів

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

1.8

Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда)

50 % знижка вартості проїзду у період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок у внутрішньому сполученні

Пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію "дитина-інвалід" (для дітей). 
Довідка для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 
Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам". 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 21 вересня 2015 року № 946 "Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2015 року за № 1198/27643

1.9

Інваліди війни I, II груп, інваліди війни II, III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни, яким виповнилось 85 років та більше

Безплатний проїзд 1 раз на рік ("туди" і "назад") у внутрішньому сполученні, 50 % знижка в період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження числа поїздок у внутрішньому сполученні

Посвідчення інваліда війни I, II груп з написом "Посвідчення інваліда війни - інвалід" та лист талонів. 
Посвідчення інваліда війни II, III груп з бланком-вкладкою. 
Посвідчення інваліда війни I, II груп з написом "Посвідчення інваліда війни - інвалід"

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 року № 94 "Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни"

1.10

Інвалід війни III групи

Безплатний проїзд 1 раз на два роки ("туди" і "назад") або проїзд 1 раз на рік ("туди" і "назад") з 50 % знижкою вартості проїзду у внутрішньому сполученні

Посвідчення інваліда війни III групи з написом "Посвідчення інваліда війни - інвалід" та лист талонів

- " -

50 % знижка в період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження числа поїздок у внутрішньому сполученні

Посвідчення інваліда війни III групи з написом "Посвідчення інваліда війни - інвалід"

- " -

1.11

Супровідники інвалідів війни I групи (не більше одного) та супровідники учасників бойових дій, інвалідів війни II, III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, яким виповнилося 85 років і більше

50 % знижка вартості проїзду 1 раз на рік ("туди" і "назад") при сумісній поїздці у внутрішньому сполученні, 50 % знижка в період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження числа поїздок при сумісній поїздці у внутрішньому сполученні

Посвідчення інваліда війни I групи з написом "Посвідчення інваліда війни - інвалід" та лист талонів для супровідника. 
Посвідчення інваліда війни I групи з написом "Посвідчення інваліда війни - інвалід". 
Посвідчення інваліда війни II, III груп з бланком-вкладкою

- " -

1.12

Учасники бойових дій

Безплатний проїзд 1 раз на два роки ("туди" і "назад") або проїзд 1 раз на рік ("туди" і "назад") з 50 % знижкою вартості проїзду у внутрішньому сполученні

Посвідчення учасника бойових дій з написом "Посвідчення учасника бойових дій" та лист талонів

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 
Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 "Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення"

1.13

Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби

Безплатний проїзд 1 раз на два роки ("туди" і "назад") або проїзд 1 раз на рік ("туди" і "назад") з 50 % знижкою вартості проїзду у внутрішньому сполученні

Посвідчення члена сім'ї військовослужбовця та лист талонів

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 1993 року № 379 "Про посвідчення на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби"

1.14

Діти віком від 6 до 14 років

25 % знижка вартості проїзду у внутрішньому сполученні

Оформляється без подання документа

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 976 "Про встановлення пільгового тарифу на перевезення дітей залізничним транспортом"

1.15

Студенти вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учні професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності

50 % знижка у загальних, плацкартних вагонах, вагонах 2-го та 3-го класів всіх категорій поїздів та всіх вагонах регіональних поїздів у внутрішньому сполученні

Студентський квиток або квиток учня денної (очної) форми навчання

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1999 року № 541 "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України"

2. Приміське сполучення

2.1

Інваліди Великої Вітчизняної війни I, II, III груп та особи, які до них прирівняні

Безплатний проїзд у приміському сполученні незалежно від місця проживання

"Удостоверение инвалида Отечественной войны"* за формою, що діяла на 01 січня 1992 року. 
"Удостоверение инвалида о праве на льготы"* за формою, що діяла на 01 січня 1992 року

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

2.2

Супровідник інваліда Великої Вітчизняної війни I групи та особи, прирівняної до інваліда (не більше одного)

Безплатний проїзд у приміському сполученні незалежно від місця проживання тільки при супроводі

"Удостоверение инвалида Отечественной войны I группы"* за формою, що діяла на 01 січня 1992 року. 
"Удостоверение инвалида о праве на льготы I группы"* за формою, що діяла на 01 січня 1992 року

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

2.3

Учасники Великої Вітчизняної війни, бойових операцій щодо захисту колишнього СРСР з числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах та установах, що входили до складу діючої армії, та колишні партизани, колишні учасники антифашистського Руху Опору

Безплатний проїзд у приміському сполученні незалежно від місця проживання

"Удостоверение участника войны"* за формою, що діяла на 01 січня 1992 року. 
Посвідчення учасника бойових дій з бланком-вкладкою

Міжурядова Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, прирівняних до них, від 12 березня 1993 року

2.4

Інваліди війни I, II, III груп та особи, прирівняні за пільгами до них

Безплатний проїзд залізничним транспортом у приміському сполученні незалежно від місця проживання

Посвідчення інваліда війни I, II, III груп. 
Посвідчення інваліда війни II, III груп з бланком-вкладкою

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". 
Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 року № 94 "Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

2.5

Особа, яка супроводжує інваліда війни I групи (не більше однієї), супровідник інваліда війни II, III груп з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, яким виповнилося 85 років і більше (не більше одного)

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання при сумісній поїздці з інвалідом

Посвідчення інваліда війни I групи.

Посвідчення інваліда війни II, III груп з бланком-вкладкою.

Посвідчення учасника бойових дій з бланком-вкладкою

- " - 


- " -

2.6

Учасники бойових дій

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання

Посвідчення учасника бойових дій

- " -

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 "Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення"

2.7

Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання

Посвідчення члена сім'ї військовослужбовця

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 1993 року № 379 "Про посвідчення на право користування пільгами членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби"

2.8

Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда)

Для інвалідів, дітей-інвалідів безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання. 
Для осіб, які супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів, 50 % знижка вартості проїзду у період з 01 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок у приміському сполученні

Пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію "дитина-інвалід" (для дітей). 
Довідка для отримання пільг інвалідами, 
які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року № 555 "Про поширення чинності постанови від 17 травня 1993 р. № 354". 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 21 вересня 2015 року № 946 "Про затвердження форми та Порядку видачі довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2015 року за № 1198/27643

2.9

Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - 2 категорії

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання

Посвідчення "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" синього кольору серії "А" зі штампом з правого боку, зліва на право фарбою червоного кольору - "Перереєстровано"

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51"Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

2.10

Неповнолітні діти, що потерпіли від аварії і яким встановлена інвалідність, пов'язана з Чорнобильською катастрофою

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання

Посвідчення дитини - серії "Д" (жовтого кольору) з вкладкою

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51"Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

2.11

Діти віком від 6 до 14 років

25 % знижка вартості проїзду

Оформлення без подання документа

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 976 "Про встановлення пільгового тарифу на перевезення дітей залізничним транспортом"

2.12

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних, навчальних закладах або інтернатних закладах

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання

Єдиний квиток

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"

2.13

Діти з багатодітних сімей

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від відстані та місця проживання

Посвідчення дитини з багатодітної сім'ї

Закон України "Про охорону дитинства". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї" (із змінами)

2.14

Пенсіонери за віком

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання

Пенсійне посвідчення з відміткою "за віком"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування"

2.15

Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани Державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Безплатний проїзд залізничним транспортом приміського сполучення незалежно від місця проживання

Посвідчення "Ветеран військової служби"

Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1601 "Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби"

Посвідчення "Ветеран органів внутрішніх справ"

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2002 року № 742 "Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран органів внутрішніх справ"

Посвідчення "Ветеран податкової міліції"

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1320 "Про затвердження зразка та опису посвідчення і нагрудного знака "Ветеран податкової міліції"

Посвідчення "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 року№ 1226 "Про посвідчення і нагрудний знак "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України"

Посвідчення "Ветеран служби цивільного захисту"

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року № 542 "Про посвідчення і нагрудний знак "Ветеран служби цивільного захисту"

Посвідчення "Ветеран Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України"

Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 905 "Про посвідчення і нагрудний знак "Ветеран Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України"

2.16

Студенти вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учні професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності

50 % знижка вартості проїзду

Студентський або учнівський квиток денної (очної) форми навчання

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1999 року № 541 "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України"

__________ 
* Назви документів зазначені мовою оригіналу за формою, що діяла на 01 січня 1992 року.

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0519-16/print1452611077876086

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт