субота, 12.06.2021

Лист Державної фіскальної служби України від 08.04.2016 №7863/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо формування витрат на придбання ефірного часу на каналах нерезидента"

ДФС України

Лист

від 08.04.2016 №7863/6/99-99-19-02-02-15

Щодо формування витрат на придбання ефірного часу на каналах нерезидента

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо формування витрат на придбання ефірного часу на каналах нерезидента та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у листі, товариство–резидент придбаває ефірний час на телевізійному каналі у компанії-нерезидента, який веде транслювання на території України, для розміщення ефірних матеріалів (у тому числі рекламних).

Ефірним часом вважається проміжок часу, протягом якого відповідно до ліцензії на мовлення телерадіоорганізація здійснює трансляцію (ретрансляцію) будь-якої аудіовізуальної інформації (Закон України від 21 грудня 1993 року № 3759-XII «Про телебачення і радіомовлення»).

Товариство визнає придбаний ефірний час нематеріальним активом.

Відповідно до п.п. 14.1.120 п. 14.1 ст. 14 Кодексу нематеріальні активи – це право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами.

Враховуючи зазначене, трансляція компанією – нерезидентом власної ефірної продукції товариства розглядається як придбання резидентом у компанії-нерезидента послуги з транслювання виробленої ним ефірної продукції (у тому числі розміщення реклами третіх осіб) та не є операцією з придбання нематеріального активу.

Відповідно до п.п. 139.1.13 п. 139.1 ст. 139 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015, витрати, понесені (нараховані) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з реклами мають обмеження на включення до складу витрат при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток у обсязі 4 відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному.

Крім того, враховуючи особливості оподаткування доходів нерезидентів, згідно з п. 160.7 ст. 160 Кодексу резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок.

Враховуючи те, що розміщення ефірних матеріалів (у тому числі рекламних) здійснює компанія-нерезидент, яка веде транслювання на території України, виплати за розповсюдження реклами, здійснені товариством компанії-нерезиденту, оподатковуються під час таких виплат товариством за власний рахунок за ставкою 20 відсотків.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015, об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Таким чином, починаючи з 01.01.2015 витрати на придбання ефірного часу на каналах нерезидента підлягають відображенню згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.

Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок (п.п. 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

 

 

 

Текст взято з http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/67720.html

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт