вівторок, 22.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 293 "Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устатковання та комплектувальних виробів за проектами демонстрації японських технологій"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 30 березня 2016 р. № 293 
Київ

Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устатковання та комплектувальних виробів за проектами демонстрації японських технологій

Відповідно до пунктів 14 і 16 частини першої статті 282 Митного кодексу України тапункту 197.16 статті 197 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів Українипостановляє:

1. Затвердити перелік енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устатковання та комплектувальних виробів за проектами демонстрації японських технологій, що звільняються від ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість, що додається.

2. Установити, що:

1) проектами демонстрації японських технологій є спрямовані на поліпшення енергоефективності та екологічних показників проекти, що реалізуються в рамках співробітництва центральних органів виконавчої влади України і Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, Організації з розвитку нових енергетичних та промислових технологій (NEDO), а також японських компаній, залучених у виробництво та поставку матеріалів, обладнання, устатковання та комплектувальних виробів на базі японських технологій для сприяння економічному і соціальному розвитку України з неможливістю їх використання у військових цілях;

2) митне оформлення енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устатковання, комплектувальних виробів за проектами демонстрації японських технологій із звільненням від оподаткування здійснюється митницями за наявності:

виданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України довідки про те, що товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні;

документа, який підтверджує зобов’язання платника податків використовувати виключно у власному виробництві ввезені енергозберігаючі матеріали, обладнання, устатковання, комплектувальні вироби за проектами демонстрації японських технологій;

3) платники податків, що ввезли енергозберігаючі матеріали, обладнання, устатковання, комплектувальні вироби за проектами демонстрації японських технологій згідно із затвердженим пунктом 1 цієї постанови переліком, подають протягом трьох років щомісяця до 5 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем податкової реєстрації суб’єкта господарювання звіт про використання товарів за призначенням за формою, встановленою Міністерством фінансів;

4) контролюючий орган за місцем реєстрації суб’єкта господарювання здійснює в установленому порядку контроль за використанням ввезених на митну територію України товарів за призначенням. У разі виявлення факту використання товарів не за призначенням контролюючий орган за місцем податкової реєстрації суб’єкта господарювання вживає заходів для стягнення несплачених сум податку на додану вартість, ввізного мита та пені в порядку та розмірах, передбачених Податковим кодексом України та Митним кодексом України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 37


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 березня 2016 р. № 293

ПЕРЕЛІК 
енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устатковання та комплектувальних виробів за проектами демонстрації японських технологій, що звільняються від ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість

Код згідно з УКТЗЕД*

Найменування товару

8406 81 00 00

Турбіна потужністю 300 МВт:

Ротор турбіни високого тиску з лопатями

Комплектувальні частини для турбіни високого тиску, включаючи:

сопловий апарат турбіни з перехідниками та допоміжним обладнанням

комплект сальників та ущільнювачів для соплового апарата

комплект сальників та ущільнювачів для турбіни високого тиску (передній і задній)

комплект з’єднувальних кріплень

комплект кріплень, зажимів та упорів для валу управління

внутрішній корпус турбіни (комплект)

комплект опор та кріплень для внутрішнього корпусу турбіни

комплект кріплень та з’єднань між внутрішнім і зовнішнім корпусом турбіни

комплект балансуючої нагрузки для ротора турбіни високого тиску

Ротор турбіни середнього та низького тиску з лопатями

Комплектувальні частини для турбіни середнього та низького тиску, включаючи:

сопловий апарат турбіни з перехідниками та допоміжним обладнанням

комплект сальників та ущільнювачів для соплового апарата

комплект сальників та ущільнювачів для турбіни середнього та низького тиску (передній і задній)

комплект з’єднувальних кріплень

внутрішній корпус турбіни (комплект)

комплект опор та кріплень для внутрішнього корпусу турбіни

комплект кріплень та з’єднань між внутрішнім і зовнішнім корпусом турбіни

комплект регулювальних пластин і упорів для підшипників

комплект трубок та сопел для відведення конденсату

комплект іншого допоміжного обладнання для корпусу низького тиску

комплект балансуючої нагрузки для ротора турбіни середнього та низького тиску

Ротор турбіни низького тиску з лопатями

Комплектувальні частини для турбіни низького тиску, включаючи:

сопловий апарат турбіни з перехідниками та допоміжним обладнанням

комплект сальників та ущільнювачів для соплового апарата

комплект сальників та ущільнювачів для турбіни низького тиску (передній і задній)

комплект з’єднувальних кріплень між:

рухомим з’єднанням із сторони ротора турбіни середнього та низького тиску та ротором турбіни низького тиску;

ротором турбіни низького тиску та рухомим з’єднанням із сторони генератора;

рухомим з’єднанням та генератором.

комплект рухомих з’єднань з механізмом регулювання

внутрішній корпус турбіни (комплект)

комплект опор та кріплень для внутрішнього корпусу турбіни

комплект кріплень та з’єднань між внутрішнім і зовнішнім корпусом турбіни

комплект трубок та сопел для відведення конденсату

комплект іншого допоміжного обладнання для корпусів низького тиску

комплект балансуючої нагрузки для ротора турбіни низького тиску

Додаткові комплектувальні частини до турбін:

комплект з’єднувальних кріплень (болти і гайки) для роторів турбін високого, середнього і низького та низького тиску

комплект кріплень та з’єднань між внутрішнім і зовнішнім корпусом турбін високого, середнього і низького та низького тиску

комплект опор та кріплень для внутрішніх корпусів турбін

комплект балансуючої нагрузки для ротора турбіни низького тиску

8425 31 00 00

Пристрої для підіймання ротора турбіни, що включають:

підіймальний пристрій

троси

8431 10 00 00

Стенди для ротора турбіни

Засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, в тому числі:

8542 31 10 00

Пристрої для зняття показників (дата логери)

8543 90 00 90

Машини та апаратура електричні, що мають індивідуальні функції, не зазначені в інших групах класифікатора

8544 49 91 00

Проводи та кабелі з діаметром жили провідника понад 0,51 мм

9025 19 20 90

Термометри електронні, що включають:

термометри

електричні проводи

9025 19 80 98

Комплект термопар для вимірювальних приладів

9026 10 21 00

Витратоміри, що включають:

прилади для вимірювання витрати рідини

перехідники та приєднувальні трубки

9026 20 80 00

Манометри та інші пристрої для вимірювання або контролю за тиском

9026 20 20 00

Електронні прилади для вимірювання або контролю за тиском

9028 30 11 00

Лічильники електроенергії для змінного струму однофазні

9028 30 19 00

Лічильники електроенергії для змінного струму багатофазні

9030 31 00 00

Інші прилади та апарати для вимірювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужності

__________ 
*Коди УКТЗЕД наводяться у цьому переліку довідково. Основною підставою для звільнення від оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України, є відповідність таких товарів найменуванню та опису товарів, які зазначені в переліку.

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/293-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт