вівторок, 22.06.2021

Наказ Мінприроди України від 23.03.2016 № 110 "Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2016  № 110

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
07 квітня 2016 р. 
за № 517/28647

Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод

Відповідно до пункту 8 Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 391 (зі змінами), та пункту 8 Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 року № 963 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод, що додається.

2. Встановити, що водокористувачі, які отримали спеціальний дозвіл на користування надрами та/або дозвіл на спеціальне водокористування до набрання чинності цим наказом, повинні здійснити підключення до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом.

3. Державній службі геології та надр України (Бояркін М.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в установленому порядку до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на тимчасово виконуючого обов’язки Голови Державної служби геології та надр України Бояркіна М.О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

Г.О. Вронська


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства екології 
та природних ресурсів України 
23.03.2016 № 110

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
07 квітня 2016 р. 
за № 517/28647

ПОРЯДОК 
внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод

1. Цей Порядок установлює єдину процедуру внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод (далі - автоматизована система обліку).

2. Цей Порядок є обов'язковим до виконання всіма юридичними та фізичними особами - підприємцями, які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини, та в установленому законодавством порядку отримали спеціальний дозвіл на користування надрами та/або дозвіл на спеціальне водокористування (далі - Водокористувачі).

3. Автоматизована система обліку є комплексом програмно-технічних і телекомунікаційних засобів, що забезпечують збирання, оброблення, накопичення, проведення аналізу, збереження та відображення відомостей про об'єм видобутих підземних вод (далі - відомості) на підставі відомостей, що надійшли від Водокористувача. Водокористувач надає відомості із засобів вимірювання об'єму видобутих підземних вод (далі - засоби вимірювання) або обладнання для автоматичної передачі даних (далі - обладнання), підключених до автоматизованої системи обліку. Засоби вимірювання або обладнання встановлюються Водокористувачем на артезіанських свердловинах.

4. Засіб вимірювання має забезпечувати облік об’єму видобутих підземних вод у безперервному режимі.

5. Обладнання має забезпечувати автоматичну передачу відомостей про об’єм видобутих підземних вод у безперервному режимі до автоматизованої системи не менш ніж один раз на годину.

6. У разі використання Водокористувачем засобів вимірювання об'єму видобутих підземних вод без обладнання Водокористувач здійснює внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод самостійно через мережу Інтернет один раз на добу через Персональний кабінет Водокористувача автоматизованої системи обліку з використанням електронного цифрового підпису.

7. Об’єктом автоматизованої системи обліку є об’єм видобутих підземних вод, що визначається в одиницях об’єму (метри кубічні).

8. Для забезпечення захисту переданих відомостей застосовується електронний цифровий підпис, який отримується в Державній фіскальній службі України та інших акредитованих центрах сертифікації ключів.

9. Водокористувачі, які отримуватимуть спеціальний дозвіл на користування надрами та/або дозвіл на спеціальне водокористування після набуття чинності цим Порядком, зобов'язані в тримісячний строк з дати отримання спеціального дозволу на користування надрами та/або дозволу на спеціальне водокористування подати заяву до Державної служби геології та надр України. Заява подається в письмовій або електронній формі, наведеній у додатку до цього Порядку та розміщеній на офіційному веб-ресурсі Державної служби геології та надр України. Надання доступу до автоматизованої системи обліку здійснюється на безкоштовній основі.

10. Державна служба геології та надр України у триденний строк реєструє Водокористувача в автоматизованій системі обліку та повідомляє йому логін і пароль для доступу до автоматизованої системи обліку шляхом надсилання відповідного повідомлення про активацію на електронну адресу, вказану у заяві.

11. У випадку виникнення технічної несправності засобів вимірювання чи обладнання Водокористувач в одноденний строк з моменту виявлення технічної несправності повідомляє про це Державну службу геології та надр України та забезпечує відновлення їх належного робочого стану протягом п’ятнадцяти календарних днів.

12. У період технічної несправності засобів вимірювання або обладнання, у разі несвоєчасного внесення Водокористувачем відомостей про об’єм видобутих підземних вод, несвоєчасного повідомлення про технічні несправності облік видобутих підземних вод здійснюється відповідно до середньодобового об’єму видобутих підземних вод, що розраховується з максимально дозволеного дебету свердловини на добу.

Директор Юридичного 
департаменту


В.А. Бучко


Додаток 
до Порядку внесення відомостей 
про об’єм видобутих підземних вод 
водокористувачами до автоматизованої 
системи обліку видобутих підземних вод

ЗАЯВА

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0517-16

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт