вівторок, 22.06.2021

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 267-р "Про схвалення Концепції залучення компаній (радників) до реформування митниць Державної фіскальної служби"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 лютого 2016 р. № 267-р 
Київ

Про схвалення Концепції залучення компаній (радників) до реформування митниць Державної фіскальної служби

1. Схвалити Концепцію залучення компаній (радників) до реформування митниць Державної фіскальної служби, що додається.

2. Міністерству фінансів разом з Державною фіскальною службою здійснити заходи щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34


СХВАЛЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 11 лютого 2016 р. № 267-р

КОНЦЕПЦІЯ 
залучення компаній (радників) до реформування митниць Державної фіскальної служби

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Концепція

Стратегією сталого розвитку “Україна - 2020”, схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5, визначено чотири вектори, за якими передбачено проведення та виконання понад 62 реформ та програм розвитку держави.

Реформа державної митної справи та інтеграція в митну спільноту ЄС визначені одними з найважливіших.

Між митними стандартами України та стандартами ЄС існують розбіжності, які повинні бути усунуті для прискорення інтеграційних процесів в Україні з метою наближення до європейських норм.

Україні потрібна підтримка для розроблення і виконання дворічної програми реформування митниць ДФС з метою сприяння торгівлі та гармонізації законодавства із стандартами ЄС, зменшення можливостей для вчинення корупційних діянь, підвищення якості надання митних послуг та вдосконалення системи адміністрування митних платежів.

Для прискорення приведення митних стандартів України у відповідність із стандартами ЄС основний акцент необхідно зосередити на митницях, розташованих в окремих західних областях України.

Мета Концепції

Метою Концепції є проведення реформ митниць ДФС відповідно до Митних прототипів ЄС як керівного орієнтира у митному співробітництві між Україною та ЄС, що сприятиме:

збільшенню обсягу надходжень митних платежів до державного бюджету;

зменшенню можливостей для вчинення корупційних діянь в роботі митниць;

посиленню інституційної спроможності митниць у виконанні їх основних завдань;

спрощенню митних процедур для підприємств.

Реалізація Концепції здійснюватиметься протягом двох років.

Шляхи реалізації Концепції

Для реалізації Концепції передбачається залучення міжнародної компанії (радника), яка має успішний досвід у сфері реформування митниць в ЄС, для надання консультаційних послуг ДФС з реформування митниць.

Для досягнення мети Концепції компанія (радник) повинна надавати, зокрема, такі послуги:

для збільшення обсягу надходжень митних платежів до державного бюджету:

- консультаційні послуги митницям за принципом “24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік”;

- методологічна підтримка митниць з питань здійснення контролю за визначенням митної вартості, країни походження та класифікації товарів;

- підтримка митниць з питань налагодження оперативного електронного обміну інформацією про товари, які переміщуються через митний кордон України, із суміжними країнами;

- забезпечення розвитку інституційної спроможності та впровадження новітніх підходів у системі аналізу та управління митними ризиками;

- забезпечення розвитку та впровадження стандартів проведення документальних перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань державної митної справи;

- організація взаємодії підрозділів ДФС, до компетенції яких належать питання митного оформлення, боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями, податкового та митного аудиту;

для зменшення можливостей для вчинення корупційних діянь в роботі митниць:

- створення та удосконалення електронних сервісів, запровадження автоматизованих митних процедур для зниження рівня втручання працівників митниці в діяльність підприємств під час здійснення таких процедур;

- визначення митних процедур, які є корупційно небезпечними (ризиковими), з метою мінімізації їх впливу на прийняття рішень;

- впровадження механізму контролю за діяльністю осіб, що здійснюють митні процедури, які є найбільш ризиковими щодо можливості вчинення корупційних діянь;

- здійснення дієвих заходів щодо профілактики проявів корупції та оперативного розслідування фактів її вчинення на митницях;

для посилення інституційної спроможності митниць у виконанні їх основних завдань:

- навчання працівників митниць з питань здійснення контролю за визначенням митної вартості, класифікації та країни походження товарів, проведення аналізу ризиків, здійснення митних процедур, боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями, захисту прав інтелектуальної власності тощо;

- навчання працівників митниць, які проводять навчання інших працівників;

- підготовка митних аналітиків;

- виконання програм з добору, підготовки та перепідготовки персоналу для роботи на митниці;

- підготовка та впровадження програм мотивації добросовісних працівників митниць;

для спрощення митних процедур для підприємств:

- впровадження спрощених митних процедур та механізму контролю за їх дотриманням з боку митниць для підприємств, які протягом тривалого часу провадять зовнішньоекономічну діяльність та не порушують вимоги митного та податкового законодавства, що призводить до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру та до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

- впровадження та оптимізація використання технічних засобів митного контролю для мінімізації суб’єктивного фактора під час здійснення митних процедур;

- впровадження механізму контролю за дотриманням працівниками митниць вимог законодавства та впливу на недобросовісних працівників.

Компанія (радник), яка надаватиме ДФС консультаційні послуги з реформування митниць, повинна підтвердити:

наявність досвіду надання аналогічних послуг (країна надання послуг, період дії договору, кількість співробітників компанії, які безпосередньо забезпечували надання таких послуг, тощо);

наявність детальної програми - графіка надання консультаційних послуг, зокрема із зазначенням переліку заходів, строків їх виконання та очікуваних результатів;

можливість надання періодичної звітної інформації про стан надання консультаційних послуг згідно з узгодженим переліком даних, зокрема стан надходжень митних платежів, зафіксовані порушення митного законодавства, заходи з навчання працівників митниці, статистична інформація;

можливість надання консультаційних послуг у цілодобовому режимі протягом строку дії договору насамперед у таких міжнародних та міждержавних пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення:

- Волинська митниця ДФС (Пулемець, Піща, Доманове, Дольськ, Ягодин);

- Закарпатська митниця ДФС (Чоп, Лужанка, Вилок, Дзвінкове, Косино, Ужгород, Малий Березний, Дякове, Солотвино);

- Львівська митниця ДФС (Шегині, Смільниця, Краківець, Рава-Руська);

- Чернівецька митниця ДФС (Мамалига, Сокиряни, Россошани, Кельменці, Вашківці, Порубне);

можливість здійснення нагляду за виконанням рекомендацій, наданих посадовим особам митниць;

кваліфікаційний (освітній) рівень співробітників компанії (радника);

наявність досвіду проведення тренінгів, семінарів, тестування співробітників митниць під час надання консультаційних послуг.

Зазначена компанія (радник) надає детальний розрахунок вартості консультаційних послуг та перелік обладнання (матеріальних цінностей), які є її власністю і можуть бути використані під час надання консультаційних послуг.

Очікувані результати реалізації Концепції

Реалізація Концепції сприятиме:

впровадженню стандартів ЄС щодо здійснення митницями ДФС митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів;

підвищенню якості здійснення митних процедур;

підвищенню на 30 відсотків обсягу надходження митних платежів у доларах США від митниць, розташованих в окремих західних областях України;

зниженню рівня корупції;

забезпеченню оновлення особового складу митниць підготовленими кадрами та працівниками, які навчають інших працівників;

впровадженню механізму контролю за діяльністю працівників митниць;

впровадженню програм мотивації добросовісних працівників митниць;

зменшенню часу здійснення митних процедур для підприємств, які протягом тривалого часу провадять зовнішньоекономічну діяльність та не порушують митне та податкове законодавство, що призводить до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру та до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

підвищенню рівня достовірності декларування товарів;

підготовці загальнодержавної програми реформування митниць ДФС.

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/267-2016-%D1%80

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт