четвер, 17.06.2021

Наказ Мінприроди України від 25.01.2016 № 25 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо поводження з відходами"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.01.2016  № 25

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 березня 2016 р. 
за № 470/28600

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо поводження з відходами

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства УкраїниНАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо поводження з відходами, що додаються.

2. Департаменту екологічної безпеки та поводження з відходами (Федоренко Є.О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

С.І. Курикін


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства екології 
та природних ресурсів України 
25.01.2016  № 25

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 березня 2016 р. 
за № 470/28600

ЗМІНИ 
до деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо поводження з відходами

1. В Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів, затвердженій наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14 січня 1999 року № 12, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 03 лютого 1999 року за № 60/3353:

1) у абзаці четвертому глави 1 та абзаці шостому глави 2 цієї Інструкції слова «місцеві державні адміністрації» у всіх відмінках замінити словами «Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації» у відповідних відмінках;

в абзаці п’ятому глави 1 слова «, а також з органом Мінекобезпеки на місцях» виключити;

2) у главі 2:

в абзаці шістдесят четвертому слова «органи Мінекобезпеки на місцях разом з місцевими державними адміністраціями» замінити словами «Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації»;

в абзаці сімдесятому слова «органів Мінекобезпеки на місцях» замінити словами «Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»;

3) доповнити цю Інструкцію главою 3 такого змісту:

«3. Заповнення електронних версій паспортів

Для оперативної обробки, передачі та зберігання даних паспортів МВВ на електронних носіях використовуються їх електронні версії. Електронні версії паспортів МВВ заповнюються відповідно до зразків файлів, які публікуються на сайті Мінприроди.

Власники МВВ подають електронні версії паспортів МВВ при їх затвердженні та щорічному перегляді Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в місячний термін після затвердження паспортів МВВ та їх щорічного перегляду надсилають електронні версії паспортів МВВ на електронну адресу структурного підрозділу центрального апарату Мінприроди з питань поводження з відходами (waste@menr.gov.ua).»;

4) у додатку 1 до цієї Інструкції:

у грифі затвердження слова «Голова місцевої державної адміністрації (області, міста, району)» замінити словами «Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»;

слова в грифах:

«ПОГОДЖЕНО

Начальник держуправління 
екологічної безпеки в області 
_____________________________ 
(підпис, прізвище, ініціали) 
"___" ___________________ р.

ПОГОДЖЕНО

Керівник органу Мінпраці 
(Держнаглядохоронпраці) в області 
_____________________________ 
(підпис, прізвище, ініціали) 
"___" ___________________ р.

ПОГОДЖЕНО

Керівник організації (підприємства) 
сфери управління Держводгоспу в області 
_____________________________ 
(підпис, прізвище, ініціали) 
"___" ___________________ р.

ПОГОДЖЕНО

Керівник організації (підприємства) 
сфери управління Держводгоспу в області 
_____________________________ 
(підпис, прізвище, ініціали) 
"___" ___________________ р.»

виключити;

у таблиці розділу XII колонку 5 виключити.

2. В Інструкції щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженій наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року № 41, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 18 березня 1999 року за № 169/3462:

1) у пункті 1.5 глави 1 слова «а також з органом Мінекобезпеки на місці» виключити;

2) у главі 2 слова «органом Мінекобезпеки на місці» замінити словами «Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;

3) у главі 3:

у пункті 3.1:

в абзаці п’ятому слова та цифри «Не включається у показники пункту 15 частина відходів, яка була передана іншим юридичним особам за плату як вторинна сировина, якщо:» виключити;

абзаци шостий, сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим – тринадцятим;

у пункті 3.2:

в абзаці першому слова «ліміти на утворення та розміщення» замінити словами «дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами»;

в абзаці четвертому слова «лімітах та дозволах Мінекобезпеки» замінити словами «дозволах на здійснення операцій у сфері поводження з відходами»;

4) доповнити Інструкцію главою 5 такого змісту:

«5. Заповнення електронних версій реєстрових карт

Для оперативної обробки, передачі та зберігання даних реєстрових карт ОУВ та ООУВ на електронних носіях використовуються їх електронні версії. Електронні версії реєстрових карт ОУВ та ООУВ заповнюються відповідно до зразків файлів, які публікуються на сайті Мінприроди.

Власники ОУВ та ООУВ подають електронні версії реєстрових карт ОУВ та ООУВ при їх затвердженні та щорічному поданні даних про зміни Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в місячний термін після затвердження реєстрових карт ОУВ та ООУВ та внесення щорічних змін надсилають електронні версії паспортів МВВ на електронну адресу структурного підрозділу центрального апарату Мінприроди з питань поводження з відходами (waste@menr.gov.ua.).»;

5) у додатку 1 до Інструкції у грифі затвердження слова «Керівник органу Мінекобезпеки на місці» замінити словами «Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації».

Директор Департаменту 
екологічної безпеки 
та поводження з відходамиЄ.О. Федоренко

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0470-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт