п'ятниця, 18.06.2021

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 221 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. № 353"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 23 березня 2016 р. № 221 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. № 353

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. № 353 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2009 p., № 29, ст. 966; 2012 p., № 96, ст. 3880; 2014 p., № 88, ст. 2529) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 березня 2016 р. № 221

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. № 353

1. У постанові:

1) назву постанови доповнити словами “Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”;

2) постановляючу частину після слів “проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” доповнити словами “Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”.

2. У додатку до постанови:

1) назву додатка після слів “проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” доповнити словами “Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”;

2) пункт 1 після слів “проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” доповнити словами “Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”;

3) друге речення пункту 3 викласти в такій редакції:

“У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику.”;

4) доповнити додаток пунктом 8 такого змісту:

“8. У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю), не виявлено фактів порушення вимог провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше, ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.”.

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/221-2016-%D0%BF

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт