вівторок, 22.06.2021

Рішення Світової організації торгівлі від 11.11.2015 року "Приєднання України до Угоди про державні закупівлі"

Офіційний переклад

GPA/133

16 листопада 2015 року

Світова організація торгівлі 
Комітет з державних закупівель

ПриєднанняУкраїни до Угоди про державні закупівлі

Рішення Комітету від 11 листопада 2015 року

Комітет з державних закупівель,

беручи до уваги статтю XXIV:2 Угоди про державні закупівлі, укладеної в м. Марракеш 15 квітня 1994 року (далі - Угода 1994 року), та статтю XXII:2 Угоди про державні закупівлі 1994 року зі змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим в м. Женеві 30 березня 2012 року (далі - переглянута Угода);

__________ 
*Терміни "Угода 1994 року" та "переглянута Угода" далі по тексту вживаються разом у розумінні "Угода про державні закупівлі".

беручи до уваги рішення Комітету з державних закупівель про схвалення тексту Протоколу про внесення змін до Угоди про державні закупівлі від 30 березня 2012 року (Додаток I до рішення GPA/113 від 2 квітня 2012 року) та, зокрема, пункти 3 та 4;

враховуючи набрання 6 квітня 2014 року чинності Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі відповідно до пункту 3 зазначеного Протоколу, а також прийняття Протоколу про внесення змін до Угоди про державні закупівлі трьома іншими Сторонами Угоди;

відзначаючи також, що ще дві Сторони Угоди повинні прийняти Протокол про внесення змін до Угоди про державні закупівлі; та

враховуючи заявку України щодо приєднання до Угоди про державні закупівлі, що міститься в документі GPA/107 від 9 лютого 2011 року, та беручи до уваги результати консультацій, проведених зі Сторонами Угоди про державні закупівлі, та надану у її контексті додаткову документацію,

вирішує таке:

1. Відповідно до положень статті XXIV:2 Угоди 1994 року та статті XXII:2 переглянутої Угоди, Україна може приєднатися до Угоди про державні закупівлі на умовах цього рішення та додатків до нього.

2. Угода про державні закупівлі набирає чинності для України на тридцятий день з дати приєднання до неї, тобто з дати, коли інструмент про приєднання, що відображає положення цього рішення, включаючи його Додаток А, буде зданий на зберігання Генеральному директору СОТ.

3. Відповідно до пункту 4 рішення Комітету з державних закупівель про прийняття текстуПротоколу про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, схваленого 30 березня 2012 року (Додаток 1 до рішення GPA/113 від 2 квітня 2012 року), зазначений Протокол є чинним для України з дати набрання чинності для неї Угодою про державні закупівлі.

4. З дати набрання чинності для України Угодою про державні закупівлі, Україна забезпечує усім Сторонам Угоди про державні закупівлі доступ до закупівель, що охоплюютьсяДодатком I, який міститься в Додатку А цього рішення.

5. З дати набрання чинності для України Угодою про державні закупівлі, додатки до Додатку I Європейського Союзу застосовуватимуться у відповідності до умов, викладених уДодатку B до цього рішення.

6. До моменту набрання чинності Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі для всіх Сторін Угоди 1994 року, між Україною та Стороною лише Угоди 1994 рокузастосовується її Додаток I до Угоди 1994 року.

7. Україна здає свій інструмент про приєднання протягом шести місяців з дати цього рішення, якщо строк подання такого інструменту не подовжений Комітетом.

8. З дати набрання чинності для України Угодою про державні закупівлі, умови, викладені в її інструменті про приєднання, становлять невід'ємну частину Угоди про державні закупівлі як додатки щодо України.


Додаток А

Умови приєднання України до переглянутої Угоди про державні закупівлі

Додаток І

Україна 
(автентичний текст лише англійською мовою)

Додаток 1

Центральні урядові органи

Контрольні параметри:

Товари - 130 000 СПЗ

Послуги - 130 000 СПЗ

Будівельні послуги - 5 000 000 СПЗ

Перелік органів:

1. Органи управління діяльністю Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України.

2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, урядові органи, створені у системі центральних органів виконавчої влади.

3. Конституційний Cуд України, Верховний Cуд України та вищі спеціалізовані суди.

4. Установи та організації, визначені Конституцією України, або які є частиною Кабінету Міністрів України, а також, спеціально уповноважені розвідувальні органи, а також органи, установи і організації, які є головними розпорядниками коштів державного бюджету відповідно до українського законодавства (наприклад, Національний банк, Антимонопольний комітет, Генеральна прокуратура, Рахункова палата тощо).

5. Національна академія наук України та галузеві академії наук.

6. Інші установи та організації, які підпорядковані зазначеним вище органам, і які фінансуються з державного бюджету.

7. Індикативний перелік центральних урядових органів-1:

-1Індикативний перелік визначених центральних урядових органів публікується на офіційному веб-ресурсі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за адресою https://www.me.gov.ua та включає органи центрального рівня за списком Додатку 1.

1. Управління справами Верховної Ради України;

2. Секретаріат Кабінету Міністрів України;

3. Державне управління справами;

4. Антимонопольний комітет України;

5. Генеральна прокуратура України;

6. Рахункова палата України;

7. Апарат Ради національної безпеки і оборони України;

8. Вища рада юстиції;

9. Конституційний Cуд України;

10. Верховний Cуд України;

11. Вищий адміністративний суд України;

12. Вищий господарський суд України;

13. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

14. Пенсійний фонд України;

15. Національний банк України;

16. Міністерство аграрної політики та продовольства України;

17. Міністерство внутрішніх справ України;

18. Міністерство екології та природних ресурсів України;

19. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

20. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;

21. Міністерство закордонних справ України;

22. Міністерство інфраструктури України;

23. Міністерство культури України;

24. Міністерство молоді та спорту України;

25. Міністерство оборони України;

26. Міністерство освіти і науки України;

27. Міністерство охорони здоров’я України;

28. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

29. Міністерство соціальної політики України;

30. Міністерство фінансів України;

31. Міністерство юстиції України;

32. Міністерство інформаційної політики;

33. Державна судова адміністрація України;

34. Державна авіаційна служба;

35. Державна архівна служба;

36. Державна виконавча служба України;

37. Державна казначейська служба України;

38. Державна міграційна служба України;

39. Державна пенітенціарна служба України;

40. Державна регуляторна служба України;

41. Державна реєстраційна служба України;

42. Державна служба геології та надр України;

43. Державна служба експортного контролю України;

44. Державна служба інтелектуальної власності України;

45. Державна служба статистики України;

46. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;

47. Державна служба з безпеки на транспорті;

48. Державна служба з безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів;

49. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру;

50. Державна служба України з питань праці;

51. Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

52. Державна служба фінансового моніторингу України;

53. Державна фіскальна служба України;

54. Державна служба України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

54. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

56. Державне агентство автомобільних доріг України;

57 Державне агентство водних ресурсів України;

58. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України;

59. Державне агентство з питань електронного урядування України;

60. Державне агентство лісових ресурсів України;

61. Державне агентство України з питань відновлення Донбасу;

62. Державне агентство резерву України;

63. Державне агентство рибного господарства України;

64. Державне агентство України з управління зоною відчуження;

65. Державне агентство України з питань кіно;

66. Державне космічне агентство України;

67. Державна архітектурно-будівельна інспекція України;

68. Державна екологічна інспекція України;

69. Державна інспекція навчальних закладів України;

70. Державна інспекція енергетичного нагляду України;

71. Державна інспекція ядерного регулювання України;

72. Державна фінансова інспекція України;

73. Адміністрація Державної прикордонної служби України;

74. Державний комітет телебачення і радіомовлення України;

75. Фонд державного майна України;

76. Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

77. Національне агентство України з питань державної служби;

78. Український інститут національної пам’яті;

79. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення;

80. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

81. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

82. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

83. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

84. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності;

85. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

86. Служба безпеки України;

87. Центральна виборча комісія;

88. Національна академія наук України;

89. Національна академія медичних наук України;

90. Національна академія аграрних наук України;

91. Вінницька обласна державна адміністрація;

92. Волинська обласна державна адміністрація;

93. Дніпропетровська обласна державна адміністрація;

94. Донецька обласна державна адміністрація;

95. Житомирська обласна державна адміністрація;

96. Закарпатська обласна державна адміністрація;

97. Запорізька обласна державна адміністрація;

98. Івано-Франківська обласна державна адміністрація;

99. Київська обласна державна адміністрація;

100. Кіровоградська обласна державна адміністрація;

101. Луганська обласна державна адміністрація;

102. Львівська обласна державна адміністрація;

103. Миколаївська обласна державна адміністрація;

104. Одеська обласна державна адміністрація;

105. Полтавська обласна державна адміністрація;

106. Рівненська обласна державна адміністрація;

107. Сумська обласна державна адміністрація;

108. Тернопільська обласна державна адміністрація;

109. Харківська обласна державна адміністрація;

110. Херсонська обласна державна адміністрація;

111. Хмельницька обласна державна адміністрація;

112. Черкаська обласна державна адміністрація;

113. Чернівецька обласна державна адміністрація;

114. Чернігівська обласна державна адміністрація.


Додаток 2

Інші органи влади

Контрольні параметри:

Товари - 200 000 СПЗ

Послуги - 200 000 СПЗ

Будівельні послуги - 5 000 000 СПЗ

Перелік органів:

1. Органи виконавчої влади (у районах, районах Автономної Республіки Крим, містах Києві та Севастополі):

a) місцеві державні адміністрації;

b) місцеві управління (обласні або регіональні управління) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

2. Обласні та місцеві органи влади (наприклад область, район, місто, район у місті, селище, село):

а) виконавчі органи та секретаріати місцевих рад.

3. Органи, які забезпечують функціонування Автономної Республіки Крим:

a) Парламент Автономної Республіки Крим;

b) Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

c) міністерства та інші органи державної влади Автономної Республіки Крим.

4. Інші установи та організації, які фінансуються з державного або місцевих бюджетів.

5. Індикативний перелік інших органів влади-2:

-2Індикативний перелік інших визначених органів влади, публікується на офіційному веб-ресурсі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за адресою http://www.me.gov.ua та включає інші органи влади за списком Додатку 2.

1. Парламент Автономної Республіки Крим;

2. Рада міністрів та органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

3. Вінницька обласна рада;

4. Волинська обласна рада;

5. Дніпропетровська обласна рада;

6. Донецька обласна рада;

7. Житомирська обласна рада;

8. Закарпатська обласна рада;

9. Запорізька обласна рада;

10. Івано-Франківська обласна рада;

11. Київська обласна рада;

12. Кіровоградська обласна рада;

13. Луганська обласна рада;

14. Львівська обласна рада;

15. Миколаївська обласна рада;

16. Одеська обласна рада;

17. Полтавська обласна рада;

18. Рівненська обласна рада;

19. Сумська обласна рада;

20. Тернопільська обласна рада;

21. Харківська обласна рада;

22. Херсонська обласна рада;

23. Хмельницька обласна рада;

24. Черкаська обласна рада;

25. Чернівецька обласна рада;

26. Чернігівська обласна рада;

27. Київська міська рада;

28. Севастопольська міська рада;

29. Сімферопольська міська рада;

30. Вінницька міська рада;

31. Дніпропетровська міська рада;

32. Донецька міська рада;

33. Житомирська міська рада;

34. Запорізька міська рада;

35. Івано-Франківська міська рада;

36. Кіровоградська міська рада;

37. Луганська міська рада;

38. Луцька міська рада;

39. Львівська міська рада;

40. Миколаївська міська рада;

41. Одеська міська рада;

42. Полтавська міська рада;

43. Рівненська міська рада;

44. Сумська міська рада;

45. Тернопільська міська рада;

46. Ужгородська міська рада;

47. Харківська міська рада;

48. Херсонська міська рада;

49. Хмельницька міська рада;

50. Черкаська міська рада;

51. Чернівецька міська рада;

52. Чернігівська міська рада.


Додаток 3

Інші установи, підприємства чи організації

Контрольні параметри:

Товари - 400 000 СПЗ

Послуги - 400 000 СПЗ

Будівельні послуги - 5 000 000 СПЗ

Перелік установ, підприємств чи організацій:

1. Установи, підприємства чи організації-3, які здійснюють діяльність у таких сферах:

__________ 
-3Установою, підприємством чи організацією є будь-який суб‘єкт, який відповідає хоча б одному з таках критеріїв:

- органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування або інші управляючі державними фондами, яким належить більше 50 відсотків у визначеному статутному капіталі такого суб‘єкта або більшість голосів у вищому органі управління суб‘єкта, або які мають право призначати більше половини складу виконавчого чи наглядового органу такого суб‘єкта;

- наявність спеціальних або виключних прав, тобто прав, які надані в межах повноважень органом державної влади або місцевого органом влади на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/чи акта індивідуальної дії, які обмежують діяльність у сферах, визначених цим Додатком, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах.

a) забезпечення виробництва, транспортування, постачання, зберігання газу;

b) забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;

c) забезпечення виробництва, транспортування та постачання електричної енергії;

d) забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води;

e) забезпечення функціонування об’єктів централізованого водовідведення та каналізації;

f) надання послуг з використання інфраструктури залізничного транспорту загального користування;

g) забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об’єктів для надання послуг з перевезення;

h) надання послуг автобусних станцій, портів, аеропортів;

i) надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден;

j) надання послуг поштового зв’язку;

k) геологічне дослідження (у тому числі дослідно-промислова розробка) нафтогазоносних надр, родовищ вугілля та інших видів твердого палива;

l) забезпечення експлуатації та управління фіксованими телекомунікаційними мережами загального користування або надання телекомунікаційних послуг загального користування;

m) забезпечення транспортування, зберігання та переробки сирої нафти і нафтопродуктів.

2. Індикативний перелік установ, підприємств чи організацій, що відповідають наведеним вище критеріям-4:

-4Індикативний перелік визначених установ, підприємств чи організацій, публікується на офіційному веб-ресурсі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за адресою http://www.me.gov.ua та включає установи, підприємства чи організації за списком Додатку 3.

1. Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”;

2. Публічне акціонерне товариство “Укртрансгаз”;

3. Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності “Укрінтеренерго”;

4. Публічне акціонерне товариство“ДТЕК Дніпроенерго”;

5. Публічне акціонерне товариство“Донбасенерго”;

6. Товариство з обмеженою відповідальністю “ДТЕК Східенерго”;

7. Публічне акціонерне товариство “ДТЕК Західенерго”;

8. Публічне акціонерне товариство “Центренерго”;

9. Публічне акціонерне товариство “Укргідроенерго”;

10. Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”;

11. Державна адміністрація залізничного транспорту України;

12. Державне підприємство “Донецька залізниця”;

13. Державне підприємство “Львівська залізниця”;

14. Державне підприємство “Одеська залізниця”;

15. Державне підприємство “Південна залізниця”;

16. Державне підприємство “Придніпровська залізниця”;

17. Державне підприємство “Південно-західна залізниця”;

18. Державне підприємство “Адміністрація морських портів України”;

19. Державне підприємство “Міжнародний аеропорт Бориспіль”;

20. Комунальне підприємство “Аеропорт “Вінниця”;

21. Комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт “Дніпропетровськ”;

22. Комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт “Запоріжжя”;

23. Комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт “Київ”;

24. Комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт “Кривий Ріг”;

25. Державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького”;

26. Комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Миколаїв”;

27. Комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Одеса”;

28. Комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Полтава”;

29. Комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Рівне”;

30. Обласне комунальне підприємство “Аеропорт Суми”;

31. Обласне комунальне підприємство “Аеропорт Тернопіль”;

32. Закарпатське обласне комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Ужгород”;

33. Комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Чернівці”;

34. Комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Херсон”;

35. Комунальне підприємство “Аеропорт Черкаси”;

36. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України;

37. Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”;

38. Національна акціонерна компанія “Надра України”;

39. Публічне акціонерне товариство “Укртелеком”;

40. Відкрите акціонерне товариство “Укртранснафта”;

41. Публічне акціонерне товариство “Укрнафта”;

42. Комунальні підприємства річкових портів, що знаходяться у власності органів місцевого самоврядування;

43. Комунальні підприємства автобусних станцій, що знаходяться у власності органів місцевого самоврядування;

44. Комунальні підприємства із забезпечення постачання теплової енергії, що знаходяться у власності органів місцевого самоврядування;

45. Комунальні підприємства із забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води, що знаходяться у власності органів місцевого самоврядування;

46. Комунальні підприємства із забезпечення функціонування централізованого водовідведення та каналізації, що знаходяться у власності органів місцевого самоврядування;

47. Комунальні підприємства міського електричного транспорту (трамваї, тролейбуси, метрополітен, фунікулер), що знаходяться у власності органів місцевого самоврядування;

48. Регіональні (обласні) підприємства із забезпечення постачання електричної енергії.

Примітка до Додатка 3

І. За умови дотримання вимог параграфу II цієї примітки, дія цієї Угоди не поширюється на закупівлі, що здійснюються:

a) установою, підприємством чи організацією, яка є афілійованою-5, або

__________ 
-5Термін "афілійована установа, підприємство чи організація" означає будь-яку установу,, підприємство чи організацію через яку замовник може безпосередньо або опосередковано мати вирішальний вплив, або яка може мати вирішальний вплив на замовника, або яка, разом з замовником, підпадає під вирішальний вплив з боку іншої установи, підприємства чи організації в силу права власності, фінансової участі чи правил управління нею.

b) спільним підприємством, утвореним виключно низкою замовників для цілей здійснення видів діяльності, визначених у підпунктах a)-f) цього Додатку, яке є афілійованим з одним з таких замовників.

II. Положення параграфу I цієї примітки застосовуються до контрактів з надання послуг чи постачань, якщо щонайменше 80% середнього обігу афілійованої установи, підприємства чи організації стосовно послуг чи постачань за попередні три роки припадає на надання таких послуг чи постачань афілійованим з ними суб’єктам-6.

__________ 
-6У разі, якщо афілійована установа, підприємство чи організація була створена або розпочала свою діяльність нещодавно і дані щодо обігу за останні три роки відсутні, такій установі, підприємству чи організації достатньо буде продемонструвати, що дані стосовно обігу, про який йдеться у цьому параграфі, є достовірними, зокрема шляхом надання прогнозних показників діяльності.


Додаток 4

Товари

Дія цієї Угоди поширюється на всі товари, що закуповуються замовниками, визначеними в Додатках 1-3.


Додаток 5

Послуги

1. Дія цієї Угоди поширюється на всі послуги, що закуповуються замовниками, визначеними в Додатках 1-3, за виключенням:

a) послуг міжнародних третейських судів, міжнародних комерційних арбітражі, визначених для розгляду та вирішення спорів за участю замовника;

b) послуг фінансових організацій, в тому числі міжнародних фінансових організацій, пов’язаних із залученням замовником до статутного капіталу кредитних ресурсів та коштів;

c) науково-дослідницьких послуг, визначених в розділі 85 Тимчасової класифікації ООН основної продукції (CPC Prov.);

d) фінансових та пов’язаних з ними  послуг, визначених  в розділі 81 Тимчасової класифікації ООН основної продукції (CPC Prov.), закуплених або наданих Національним банком України.


Додаток 6

Будівельні послуги

Перелік будівельних послуг (розділ 51 CPC Prov.):

Дія цієї Угоди поширюється на всі будівельні послуги, визначені в розділі 51 Тимчасової класифікації ООН основної продукції (CPC Prov.), закуплені замовниками, визначеними в Додатках 1-3.


Додаток 7

Загальні примітки

1. Ці загальні примітки застосовуються до всіх додатків.

2. На пропозицію щодо послуг і будівельних послуг поширюються обмеження та умови, визначені Україною відповідно до переговорів ГАТС.

3. Дія цієї Угоди не поширюється на:

a) будівельні послуги, закуплені дипломатичними представництвами за кордоном;

b) товари та послуги, пов’язані з розробленням дизайну та виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет України, їх зберіганням та обліком, а також на бланки ідентифікаційних документів особи, документів, що підтверджують спеціальний правовий статус, документів про громадянство, включаючи паспорти, та інших документів, які відповідно до законодавства України вимагають використання спеціальних елементів захисту, чи марок акцизного податку, а також на товари та послуги, необхідні для їх виготовлення.


Додаток II

Електронні чи паперові засоби, що використовуються Сторонами для публікації актів законодавства, правил, юридичних рішень, адміністративних постанов загального застосування, стандартних контрактних положень та процедур стосовно урядових закупівель, на які поширюється ця Угода відповідно до статті VI

1. Законодавство:

1. Офіційний веб-ресурс Верховної Ради України (Парламент) за адресою http://www.rada.gov.ua.

2. Юридичні рішення:

1. Єдиний державний реєстр судових рішень за адресою http://www.reyestr.court.gov.ua;

2. Офіційний веб-ресурс Антимонопольного комітету України за адресою http://www.amc.gov.ua.


Додаток III

Електронні чи паперові засоби, що використовуються Сторонами для публікації повідомлень, передбачених статтями VIIIX:7 та XVI:2 відповідно до статті VI

1. Портал державних закупівель за адресою http://www.tender.me.gov.ua.


Додаток IV

Адреса веб-ресурсу або адреси, за якими Сторони публікують статистичну інформацію щодо закупівель відповідно до статті XVI:5 та повідомлення щодо присуджених контрактів відповідно до статті XVI:6

1. Офіційний веб-ресурс Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за адресою http://www.me.gov.ua.


Додаток В

(лише англійською мовою)

Умови Європейського Союзу щодо приєднання України до Угоди про державні закупівлі

1. Після приєднання України до Угоди про державні закупівлі, пункт 2 розділу 2 (визначені центральні урядові органи держав-членів ЄС) Додатку 1 Додатку І щодо Європейського Союзу викладається таким чином:

"2. Для товарів, послуг, постачальників та постачальників послуг з Ізраїлю, Чорногорії, Республіки Молдова та України, закупівля такими визначеними центральними урядовими органами.".

 

 

Текст взято з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/981_056

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт