п'ятниця, 18.06.2021

Наказ Міністерства фінансів України від 10.03.2016 № 345 "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства фінансів України з питань здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.03.2016  № 345

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 березня 2016 р. 
за № 467/28597

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства фінансів України з питань здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

Відповідно до статті 16 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 року № 225 «Про внесення змін до Положення про Міністерство фінансів України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства фінансів України з питань здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, що додаються.

2. Управлінню державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності (Троян В.В.) забезпечити в установленому порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л.

Міністр

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
10.03.2016  № 345

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
29 березня 2016 р. 
за № 467/28597

ЗМІНИ 
до деяких наказів Міністерства фінансів України з питань здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

1. В Інструкції про порядок реєстрації відбитків іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 16 жовтня 2001 року № 466, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 05 листопада 2001 року за № 935/6126 (із змінами):

1) абзац четвертий пункту 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:

« - іменник - спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів.»;

2) пункти 4.3 та 4.5 глави 4 виключити.

У зв’язку з цим пункт 4.4 вважати пунктом 4.3;

3) у додатку 2 слова «Міністру фінансів України» виключити;

4) у додатку 3 слова «Міністр фінансів України» замінити словами «Заступник Міністра фінансів України».

2. У Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 08 квітня 2013 року № 465, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1087/23619 (із змінами):

1) у додатках 24 та 5 слова «Міністру фінансів України» та слово «Вас» виключити;

2) у додатку 8 слова «Державна пробірна служба України» замінити словами «Міністерство фінансів України».

Начальник 
Управління державної 
політики у сфері пробірного 
нагляду та документів 
суворої звітності

В.В. Троян

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0467-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт