п'ятниця, 18.06.2021

Наказ Міністерства фінансів України від 03.03.2016 № 308 "Про затвердження змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2016  № 308

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 березня 2016 р. 
за № 458/28588

Про затвердження змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників

Відповідно до статей 5, 16, 19 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність із Законами України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», від 26 листопада 2015 року № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за № 1553/26330 (із змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Положення про реєстр страхувальників, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року № 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за № 1554/26331 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) та Департаменту обслуговування платників Державної фіскальної служби України (Калєніченко Н.Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
03.03.2016  № 308

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 березня 2016 р. 
за № 458/28588

ЗМІНИ 
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. У розділі І:

1) у пункті 2 слова «про клас професійного ризику виробництва Фондом соціального страхування (далі - Фонд соціального страхування)» замінити словами та цифрами «про зміну класу професійного ризику виробництва Фондом соціального страхування за період до 01 січня 2016 року»;

2) у пункті 6 слова «про клас професійного ризику виробництва» замінити словами та цифрами «про зміну класу професійного ризику виробництва за період до 01 січня 2016 року»;

3) у пункті 7 слова «відомості про клас професійного ризику виробництва» замінити словами та цифрами «відомості про клас професійного ризику виробництва (за період до 01 січня 2016 року)»;

4) у пункті 8 слова «Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон № 755)» замінити словами «Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі - Закон № 755)».

2. У розділі ІІ:

1) пункт 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3-11 вважати відповідно пунктами 2-10;

2) в абзаці першому пункту 2 слова «та інформація робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування про віднесення юридичної особи (відокремленого підрозділу) або фізичної особи - підприємця до класу професійного ризику виробництва» виключити;

3) у пункті 3 слова «взаємного обміну інформацією» замінити словами «інформаційної взаємодії», слова «класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності» виключити;

4) пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6-10 вважати відповідно пунктами 5-9;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. У разі отримання від Фонду соціального страхування повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва за період до 01 січня 2016 року контролюючий орган на підставі такого повідомлення вносить відповідний запис до реєстру страхувальників.

Дані про зміну класу професійного ризику виробництва контролюючим органом передаються державному реєстратору.»;

6) у абзаці першому пункту 9 слова «балансу та» замінити словом «балансу,».

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4-7 вважати відповідно пунктами 3-6;

2) у пункті 3 слова «, в якому зазначається клас професійного ризику виробництва» виключити;

3) абзаци третій, четвертий пункту 4 виключити;

4) у пункті 5 слово «Контролюючий» замінити словами «У разі отримання від Фонду соціального страхування повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва за період до 01 січня 2016 року, контролюючий», слово «нове» виключити;

5) пункт 6 виключити.

4. У розділі ІV:

1) в абзаці третьому пункту 1 слово «закриття» замінити словом «припинення»;

2) абзаци другийтретій пункту 3 виключити;

3) пункти 45 викласти в такій редакції:

«4. До завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру у порядку інформаційної взаємодії відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ (додаток 3).

Якщо до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, на запит суб’єкта державної реєстрації контролюючим органом було надано відомості про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску та якщо у платника єдиного внеску виникла заборгованість зі сплати єдиного внеску до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, то контролюючий орган формує та передає до Єдиного державного реєстру відомості про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Якщо контролюючим органом до Єдиного державного реєстру передано відомості про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску, то після погашення такої заборгованості контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску.

5. У разі наявності заборгованості зі сплати єдиного внеску відомості за формою № 11-ЄСВ разом із додатком надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або відповідальній особі платника за його зверненням.»;

4) пункти 67 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8-10 вважати відповідно пунктами 6-8;

5) у пункті 6:

в абзаці першому після слів «від державного реєстратора» слово «повідомлення» замінити словом «відомостей», а слова «якщо на дату отримання такого повідомлення відсутній борг та закриті інтегровані картки такого платника,» виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Дата зняття з обліку відповідає даті закриття інтегрованої картки платника єдиного внеску або даті отримання від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у разі, якщо на дату отримання таких відомостей закрито інтегровану картку такого платника.»;

6) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. У разі отримання від державного реєстратора відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган протягом 30 календарних днів з дати надходження таких відомостей надсилає державному реєстратору відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ.

Після внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган здійснює зняття з обліку платника єдиного внеску.

Дата зняття з обліку відповідає даті закриття інтегрованої картки платника єдиного внеску або даті отримання відомостей державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у разі, якщо на дату отримання таких відомостей закрито інтегровану картку такого платника.

Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску передаються до державного реєстратора.»;

7) в абзаці другому пункту 8 слово «повідомлення» замінити словом «відомостей».

5. Додатки 23 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

6. Додатки 4-6 до Порядку виключити.

У зв’язку з цим додатки 7-10 вважати відповідно додатками 4-7.

У тексті Порядку посилання на додатки 7-10 замінити посиланнями відповідно на додатки 4-7.

Директор 
Департаменту податкової, 
митної політики та методології 
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк


Додаток 2 
до Порядку обліку платників єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування 
(пункт 3 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік платника єдиного внеску 
(Форма № 2-ЄСВ)

Додаток 3 
до Порядку обліку платників єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування 
(пункт 4 розділу ІV)

ВІДОМОСТІ
про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0458-16/paran7#n7

 

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт