вівторок, 22.06.2021

Постанова Правління Національного банку України від 05.04.2016 № 237 "Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи"

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.04.2016  № 237

Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

Відповідно до статей 67152542 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою ефективного використання стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до розділу II Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 22-1 глави 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Національний банк може надати банку кредит рефінансування під заставу іноземної валюти на погашення раніше отриманого кредиту рефінансування під заставу іноземної валюти, яка розміщена банком на рахунку Національного банку як гарантійний депозит, якщо банк подав заявку на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, проведення якого припадає на строк погашення кредиту рефінансування".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

2) у абзаці четвертому пункту 49 глави 5 слово "копії" виключити.

2. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В.В.) до 18 квітня 2016 року внести відповідні зміни до програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн2".

3. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 18 квітня 2016 року.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

Голова

В.О. Гонтарева

 

 

 

Текст взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0237500-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт