п'ятниця, 18.06.2021

Наказ Міністерства фінансів України від 04.03.2016 № 327 "Про внесення змін до форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.03.2016  № 327

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 березня 2016 р. 
за № 444/28574

Про внесення змін до форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил

Згідно з підпунктом 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із вимогами законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Внести до форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 652, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 червня 2012 року за № 1015/21327, такі зміни:

у формах протоколу про порушення митних правил; додатка до протоколу про порушення митних правил; протоколу опитування; протоколу про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів; додатка до протоколу про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів; протоколу про митне обстеження; протоколу про пред'явлення товарів, транспортних засобів і документів для впізнання; постанови про призначення експертизи; постанови про взяття проб і зразків; протоколу про одержання проб і зразків для проведення експертизи; додатка до протоколу про одержання проб і зразків для проведення експертизи; постанови в справі про порушення митних правил:

слова «Державна митна служба України» замінити словами «Державна фіскальна служба України»;

слова «митний орган» в усіх відмінках замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних відмінках;

у формі постанови в справі про порушення митних правил:

слова «або принесення на неї протесту прокурором» виключити;

слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» та «центральний орган виконавчої влади у сфері митної справи» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику та політику у сфері державної митної справи» у відповідних відмінках;

доповнити форму протоколу про порушення митних правил та додатка до протоколу про порушення митних правил приміткою такого змісту:

«Примітка. Кожен аркуш підписується особою, яка притягується до відповідальності».

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Державній фіскальній службі України (Насіров Р.М.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

Н. Яресько

 

 

 

Текст взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0444-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт