п'ятниця, 18.06.2021

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 217-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 лютого 2016 р. № 217-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847 “Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2197; 2016 р., № 3, ст. 197 ) такі зміни:

доповнити розпорядження пунктом 1-1 такого змісту:

“1-1. Затвердити план заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки, що додається.”;

у пункті 2:

в абзацах першому і другому слово “плану” замінити словом “планів”;

абзац третій виключити;

в абзаці четвертому слово “плану” замінити словом “планів”;

у пункті 3 слово “планом” замінити словом “планами”;

пункти 74-176 плану заходів, затвердженого зазначеним розпорядженням, виключити.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 52


ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 18 лютого 2016 р. № 217-р

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016-2019 роки

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт