субота, 12.06.2021

Наказ Мін'юсту України, Мінфіну України від 18.03.2016 № 759/5/371 "Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної фіскальної служби..."

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2016  № 759/5/371

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 березня 2016 р. 
за № 446/28576

Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної фіскальної служби України

Відповідно до Податкового кодексу УкраїниЗакону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та з метою забезпечення інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної фіскальної служби України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної фіскальної служби України, що додається.

2. Установити, що:

1) до запровадження інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Реєстр) й інформаційними системами Державної фіскальної служби України у режимі реального часу така взаємодія здійснюється у робочий час з урахуванням технічних можливостей Реєстру та інформаційних систем Державної фіскальної служби України відповідно до законодавства, але з інтервалом не більше ніж 2 години;

2) до запровадження обміну документами в електронній формі між Реєстром та інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо подання запитів державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і передачі до Реєстру відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів, про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про узгодження плану реорганізації юридичної особи такі відомості передаються Державною фіскальною службою України до Реєстру з урахуванням технічних можливостей Реєстру та інформаційних систем Державної фіскальної служби України, а саме:

про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів – шляхом надсилання повідомлень про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 27-ОПП або повідомлень про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи заформою № 23-ОПП;

про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – шляхом надсилання повідомлень про наявність боргу зі сплати єдиного внеску та про неможливість проведення державної реєстрації припинення юридичної особи заформою № 5-ЄСВ;

про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів – шляхом надсилання повідомлень про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 28-ОПП;

про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – шляхом надсилання повідомлень про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 6-ЄСВ;

про узгодження плану реорганізації юридичних осіб – шляхом надсилання повідомлень про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 28-ОПП;

3) підтвердження відповідності реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків здійснюється Державною фіскальною службою України у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації відповідно доПорядку проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків на запити суб'єктів інформаційних відносин, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 листопада 2015 року № 1007, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2015 року за № 1443/27888.

3. Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань використовує повідомлення, передбачені підпунктом 2 пункту 2 цього наказу, що надійшли від Державної фіскальної служби України, до запровадження відповідного обміну документами в електронній формі між Реєстром та інформаційними системами Державної фіскальної служби України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 09 жовтня 2015 року № 1918/5/869 «Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та інформаційними системами Державної фіскальної служби України, обмін документами в електронній формі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2015 року за № 1228/27673.

5. Технічному адміністратору Реєстру та Державній фіскальній службі України вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

6. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин Міністерства юстиції України (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

7. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти:

у Міністерстві юстиції України – на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.;

у Міністерстві фінансів України – на заступника Міністра Макеєву О.Л.

Міністр юстиції

П. Петренко

Міністр фінансів

Н. Яресько


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
юстиції України, 
Міністерства 
фінансів України 
18.03.2016  № 759/5/371

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 березня 2016 р. 
за № 446/28576

ПОРЯДОК 
інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної фіскальної служби України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Реєстр) й інформаційними системами Державної фіскальної служби України, у тому числі обміну документами в електронній формі (далі – Інформаційна взаємодія).

У цьому Порядку під терміном «документи в електронній формі» слід розуміти запити суб’єкта державної реєстрації, копії заяв про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування, та/або реєстраційних заяв про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заяв про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів, відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відомості про узгодження плану реорганізації юридичних осіб, а також інші документи в електронній формі, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

2. Інформаційна взаємодія здійснюється на центральному рівні в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.

3. Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

4. Інформаційну взаємодію забезпечують технічний адміністратор Реєстру та Державна фіскальна служба України.

5. Для захисту інформації застосовуються засоби технічного та криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та криптографічного захисту інформації.

6. При здійсненні Інформаційної взаємодії задіяні інформаційні системи:

Міністерства юстиції України – Реєстр;

Державної фіскальної служби України – Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб, Реєстр самозайнятих осіб, який є складовою Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, та Реєстр страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстри Державної фіскальної служби України).

7. Технічний адміністратор Реєстру забезпечує передачу до реєстрів Державної фіскальної служби України відомостей про проведені реєстраційні дії відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – реєстраційні дії), документів в електронній формі у робочий час одночасно з проведенням відповідної реєстраційної дії у Реєстрі, формуванням запиту суб’єктом державної реєстрації.

8. Державна фіскальна служба України забезпечує доступ своїх територіальних органів до відомостей про проведені реєстраційні дії, документів в електронній формі, отриманих з Реєстру.

9. Підтвердження щодо отримання відомостей про проведені реєстраційні дії, документів в електронній формі з Реєстру формується Державною фіскальною службою України автоматично програмними засобами ведення реєстрів Державної фіскальної служби України та передається до Реєстру одночасно із завантаженням таких відомостей, документів до реєстрів Державної фіскальної служби України.

10. Передача до Реєстру відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», здійснюється Державною фіскальною службою України у строки, встановлені цим Законом.

11. Державна фіскальна служба України здійснює контроль відомостей, що надійшли з Реєстру, щодо коректності використання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), повноти заповнення полів реєстраційних карток.

12. Якщо відомості, що надійшли з Реєстру, при проведенні контролю визнані помилковими (неповними), Державна фіскальна служба України направляє до Реєстру повідомлення про неприйняття відповідних відомостей із зазначенням причини їх неприйняття.

13. Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вживає заходів для усунення недоліків, що призвели до неприйняття Державною фіскальною службою України відомостей з Реєстру, після чого виправлені відомості передаються до Державної фіскальної служби України відповідно до цього Порядку.

14. Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку Інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, порядок обміну відомостями про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадські формування з метою звірки даних Реєстру з даними реєстрів Державної фіскальної служби України визначаються Міністерством юстиції України та Державною фіскальною службою України відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

Інформаційні файли повинні містити повну актуальну інформацію щодо юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань незалежно від того, яку частину відомостей про них було змінено.

Щодо кожної юридичної особи, фізичної особи – підприємця чи громадського формування в інформаційних файлах, які надходять з Реєстру до реєстрів Державної фіскальної служби України, вказуються коди реєстраційних дій.

15. Для забезпечення уніфікованої обробки відомостей з Реєстру використовуються класифікатори та довідники.

Технічний адміністратор Реєстру у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати отримання класифікаторів і змін до них, забезпечує Державну фіскальну службу України та державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань актуальними версіями класифікаторів, які використовуються в системі ведення Реєстру.

У разі внесення змін до довідників, які використовуються в системі ведення Реєстру, технічний адміністратор Реєстру надає до Державної фіскальної служби України ці зміни не пізніше ніж за п’ять робочих днів до введення їх у дію.

Директор 
Департаменту цивільного, 
фінансового законодавства 
та законодавства з питань 
земельних відносин 
Міністерства юстиції України


О.М. Ференс

В.о. начальника 
Управління організації 
обміну та аналізу інформації 
Міністерства фінансів України
І.П. Кизимчук

 

 

 

Текст взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0446-16

 

Пошук на сайті

Вхід на сайт